Саопштење са 56. седнице

понедељак, 23.05.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 23. маја 2016. године, утврдила ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕНИМ У БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА РАД ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ИЗБОРНОЈ 2016. ГОДИНИ.

Извештај ће бити достављен Одбору за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs