Саопштење са друге седнице

понедељак, 07.11.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 7. новембра  2016. године, донела Одлуку о измени Пословника Покрајинске изборне комисије и Одлуку о легитимацији чланова Покрајинске изборне комисије, због потребе да се садржај печата Покрајинске изборне комисије као и изглед и садржај легитимације чланова Покрајинске изборне комисије усклади са Покрајинском скупштинском одлуком о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине а који су уређени Упутством о ближем уређивању коришћења симбола Аутономне покрајине Војводине.  

Комисија је одобрила средства  која су недостајала општини Оџаци, за трошкове доставе обавештења бирачима за избор посланика у Скупштину АП Војводине у складу са приложеном документацијом. Комисија је, имајући у виду пројекцију потребних средстава до краја буџетске године, донела Закључак да се део неискоришћених средстава планираних Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, прененесу у текућу буџетску резерву.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs