Саопштење

уторак, 14.09.2004.

Чланови Покрајинске изборне комисије задужени за праћење штампања изборног материјала нису констатовали пропусте у овој фази изборног поступка. У прописаним роковима, а најкасније 16. септембра 2004. године, материјал ће бити предат изборним комисијама изборних јединица.

На изборима за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 19. септембра 2004. године, по већинском изборном систему грађани ће бирати 60 посланика од укупно 471 кандидата у 60 изборних јединица.

По пропорционалном изборном систему бира се такође 60 посланика од укупно 600 кандидата са 10 изборних листa.

Службено овлашћење за праћење избора до сада је издато Посматрачкој мисији Европске уније и Београдској канцеларији Савета Европе. Захтев за праћење избора могу поднети домаћи и страни медији, представници домаћих невладиних организација, представници других држава и међународних невладиних организација. Рок за подношење захтева за праћење избора истиче у среду 15. септембра 2004. године у 24,00 часа. Образац захтева за праћење избора налази се на сајту Покрајинске изборне комисије www.izboriapv2004.info

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs