Саопштење са четрнаесте седнице

среда, 19.02.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године, утврдила Пречишћен текст Пословника Покрајинске изборне комисије и образовала Радну групу  за обављање припремних радњи у циљу одређивања предмета јавних набавки за потребе Покрајинске изборне комисије, са задатком да утврди спецификацију изборног материјала за избор посланика у Скупштину АП Војводине у 2020. години и обави друге припремне радње у циљу одређивања предмета јавних набавки, те да о томе достави Извештај Покрајинској изборној комисији.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs