Саопштење са шеснаесте седнице

понедељак, 02.03.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 2. марта 2020.године,  донела Одлуку о образовању радних група Покрајинске изборне комисије.  Комисија образује радне групе из реда својих чланова, док стручне и административно – техничке послове за потребе радних група обављају запослени у Служби Скупштине АП Војводине ангажовани за рад у Комисији. Одлуком о образовању  радне групе утврђују се њен састав и задаци.

Комисија је образовала: Радну групу за приговоре, Радну групу за координацију са Републичком изборном комисијом и другим изборним органима, Радну групу за посматраче,  Радну групу за припрему и штампање изборног материјала и Радну групу за статистичку обраду изборних резултата; ради обављања послова и задатака из делокруга рада Покрајинске изборне комсије за време спровођења избора за избор посланика у Скупштину  АП Војводине, у 2020. години.

Поред наведених радних група, 19. јула 2019. године, Покрајинска изборна комисија је образовала Радну групу за нормативно правне послове и Радну групу за материјално – финансијске послове.    

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs