Саопштење

среда, 15.09.2004.

Општински суд у Новом Саду одбио је 14. септембра 2004. године као неосновану жалбу на Решење Покрајинске изборне комисије о проглашењу збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, коју је поднео бирач Ђорђе Србуловић са групом бирача чланова СНП "Светозар Милетић" из Новог Сада. У исто време, подносилац жалбе упутио је Врховном суду Србије предлог да се поводом наведене жалбе, уместо Општинском суду у Новом Саду, надлежност делегира другом надлежном суду са територије другог округа. Врховни суд је овај предлог одбио.


На данашњој седници Покрајинске изборне комисије издато је службено овлашћење за праћење избора Удружењу грађана "Кров" из Суботице, а у проширени састав Покрајинске изборне комисије укључени су и представници Социјалистичке партије Србије.
16. септембра 2004. године, уз пратњу представника Министарства унутрашњих послова, изборни материјал за предстојеће покрајинске изборе биће дистрибуиран изборним комисијама изборних јединица.


Покрајинска изборна комисија још једном обавештава све заинтересоване да пријаву, односно захтев за праћење избора могу поднети домаћи и страни медији, представници домаћих невладиних организација, представници других држава и међународних невладиних организација. Рок за подношење пријаве, односно захтева за праћење избора истиче данас у 24,00 часа. Образац пријаве и захтева за праћење избора налази се на сајту Покрајинске изборне комисије www.izboriapv2004.info

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs