Саопштење

недеља, 19.09.2004.

Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 19,45 часова утврдила је просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 33,24 процената. Највећи проценат излазности забележен је у Бачу где је до 19,00 часова гласало 52,52% бирача, док је најмања излазност у Алибунару и Панчеву од 20%. Највећа излазност је у Северно - бачком округу 40,49%, док је најмања у Западно - бачком округу 30%. У Новом Саду просечна излазност до 18,45 часова је 32,1% бирача.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 19,30 часова утврдила је просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 33,24 процената. Највећи проценат излазности забележен је у Бачу где је до 19,00 часова гласало 52,52% бирача, док је најмања излазност у Алибунару 17%, с тим што је податак од 17,00 часова. Највећа излазност је у Северно - бачком округу 40,49%, док је најмања у Западно - бачком округу 30%. У Новом Саду просечна излазност до 18,45 часова је 32,1% бирача.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 19,15 часова утврдила је просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 31,95 процената. Највећи проценат излазности забележен је у Бачу где је до 19,00 часова гласало 52,52% бирача, док је најмања излазност у Алибунару 17%, с тим што је податак од 17,00 часова. Највећа излазност је у Северно - бачком Округу 40,49%, док је најмања у Западно – бачком Округу 24,92%. У Новом Саду просечна излазност до 18,45 часова је 32,1% бирача.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 18,20 часова утврдила просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 23,47 процената. Највећи проценат излазности забележен је у Бачка Топола где је до 18,20 часова гласало 44,7% бирача, док је најмања излазност у Старој Пазови од 14%. Највећа излазност у Северно - бачком Округу је 36,25%, док је најмања у Западно – бачком Округу 18,57%. У Новом Саду просечна излазност до 18,00 часова је 32,1% бирача.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 18,00 часова утврдила просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 23,31 процената. Највећи проценат излазности забележен је у Бачка Топола где је до 18,00 часова гласало 44,7% бирача, док је најмања излазност у Старој Пазови од 14%. Највећа излазност у Северно - бачком Округу је 36,25%, док је најмања у Западно – бачком Округу 18,57%


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 17,30 часова утврдила просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 22,66 процената. Највећи проценат излазности забележен је у Пландишту где је до 17,30 часова гласало 40% бирача, док је најмања излазност у Старој Пазови од 14%. Највећа излазност у Северно - бачком Округу је 31,81%, док је најмања у Западно – бачком Округу 18,57%.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 16,00 часова утврдила просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 18,91 процената. У 16,00 часова највећи проценат излазности забележен је у Бачкој Тополи где је до 15,00 часова гласало 30% бирача.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs