Саопштење са 35. седнице

петак, 12.06.2020.

Покрајинска изборна комисија, на 35. седници одржаној 12. јуна 2020. године, је разматрала Предлог споразума o сарадњи са Републичким заводом за статистику поводом спровођења избора на територији Аутономне покрајине Војводине. Комисија је  закључила да Споразум достави  генералном секретару Скупштине Аутономне покрајине Војводине, као налогодавцу за коришћење средстава буџета Аутономне покрајине Војводине, у оквиру којих су и средства Покрајинске изборне комисије за спровођење избора,ради закључивања. 

Комисија је прихватила Извештај чланова и заменика чланова Покрајинске изборне комисије о прегледу извода из бирачких спискова као и обавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе о утврђеним неправилностима у изводима из бирачких спискова и начину отклањања истих.У складу са Обавевештењем Министарства одређен је термин да овлашћени чланови Покрајинске изборне комисије врате неисправне изводе и истовремено преузму исправне изводе из бирачких спискова.

На истој седници, Покрајинска изборна комисија констатовала је да Михајло Велашевић и Нина Јојић, дипломирани правници, постају члан и заменик члана Покрајинске изборне комисије, у проширеном саставу, као представници подносиоца проглашене Изборне листе Чедомир Јовановић – КОАЛИЦИЈА ЗА МИР (БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА/BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА).

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs