Саопштење са 36. седнице

уторак, 16.06.2020.

Покрајинска изборна комисија, на 36. седници одржаној 16. јуна 2020. године, је донела Одлуку о допунама Одлуке о одређивању координатора Покрајинске изборне комисије и Одлуку о начину обавештавања Покрајинске изборне комисије о току гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 21. јун 2020. године.

На истој седници, Покрајинска изборна комисија је донела Закључак поводом накнадне диструбуције изборног материјала и Закључак о одређивању лица за уништавање графичких плоча и преузимању резервних гласачких листића.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs