Саопштење

недеља, 03.10.2004.

Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 18,00 часова утврдила је да је највећи проценат излазности забележен у Бачу где је гласало 50,46% бирача, док је најмања излазност у Бачкој Паланци 17,18%. Највећа излазност је у Северно - бачком округу 38,82%, док је најмања у Западно-бачком округу 22,66%. У Новом Саду просечна излазност је 37,47%, податак је од 18,00 часова. Просечна излазност на територији Аутономне Покрајине Војводине у 18,00 часова износи 29,74%.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 15,00 часова утврдила је да је највећи проценат излазности забележен у Бачу где је гласало 28,48% бирача, док је најмања излазност у Алибунару 8,00%. Највећа излазност је у Северно - бачком округу 22,43%, док је најмања у Јужно-банатском округу 14,98%. У Новом Саду просечна излазност је 22,16%, податак је од 15,00 часова. Просечна излазност на територији Аутономне Покрајине Војводине у 15,00 часова износи 17,95%.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 12,00 часова утврдила је да је највећи проценат излазности забележен у Бачкој Тополи где је гласало 18,00% бирача, док је најмања излазност у Алибунару 5,00%. Највећа излазност је у Северно - бачком округу 15,52%, док је најмања у Јужно-банатском округу 9,08%. У Новом Саду просечна излазност је 8,23%, податак је од 9,00 часова. Просечна излазност на територији Аутономне Покрајине Војводине у 12,00 часова износи 11,29%.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 9,00 часова утврдила је да је највећи проценат излазности забележен у Иригу где је гласало 10,00% бирача, док је најмања излазност у Бачкој Паланци 0,1%. Највећа излазност је у Северно - бачком округу 5,29%, док је најмања у Јужно - бачком округу 3,57%. У Новом Саду просечна излазност је 8,23%.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs