Саопштење

понедељак, 17.03.2008.

У складу са Одлуком о расписивању избора за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине коју је донео председник Народне скупштине Републике Србије, избори за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине одржаће се 11. маја 2008. године. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 20. марта 2008. године а избори за посланике спровешће се по поступку и у складу са Одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Покрајинска изборна комисија у циљу припреме и доношења аката за вршење изборних радњи прописаних одлуком формирала је радну групу са задатком да припреми предлоге аката и образце за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, Подсетник за извршавање изборних радњи утврђених Одлуком и Упутство о спровођењу Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Предлоге аката и образаца ће Комисија благовремено усвојити у роковима утврђеним Одлуком и учинити доступним заинтересованим учесницима у изборима за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Слободан Надрљански

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs