Саопштење

уторак, 01.04.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 01. априла 2008. године, донела је решења о именовању представника подносилаца изборних листа у проширени састав Покрајинске изборне комисије и то: испред Изборне листе 3 «Либерално демократска партија – Чедомир Јовановић», у проширени састав Покрајинске изборне комисије, за члана је именован Рајко Марић, а за заменика члана Дарко Микашиновић, испред изборне листе 4 «Српска радикална странка – Томислав Николић», у проширени састав Покрајинске изборне комисије, за члана је именован Милош Вучевић, а за заменика члана Јелена Мушицки и испред Изборне листе 5 «Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)», у проширени састав Покрајинске изборне комисије, за члана је именован Александар Бојков, а за заменика члана Ђорђе Арежина.

Комисија је донела и Одлуку о образовању радних група Покрајинске изборне комисије, ради проучавања појединих питања из делокруга рада Комисије, за давање објашњења о примени Одлуке и других изборних аката, као и за координацију рада јединствених бирачких одбора и издавање службених овлашћења посматрачима за праћење покрајинских избора.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs