Саопштење

понедељак, 28.04.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 28. априла 2008. године, донела је Решење о именовању представника Изборне листе број девет, Коалиција «Војводина је снага Србије – мр Игор Курјачки», у проширени састав Покрајинске изборне комисије и то, Драгомира Јанкова, дипломираног правника из Новог Сада за члана и Гордану Деспотов, дипломираног правника из Петроварадина за заменика члана.
Комисија је донела и Одлуку о утврђивању укупног броја бирача у Аутономној Покрајини Војводини, затим Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, као и Решење о бирачким местима за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.
Сви донети акти објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине» и на сајту Покрајинске изборне комисије www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs