Саопштење - Конференција за новинаре Покрајинске изборне комисије

петак, 09.05.2008.

Покрајинска изборна комисија одржала је конференцију за новинаре на којој су говорили председник Покрајинске изборне комисије Слободан Надрљански, секретар Комисије Марија Жекић, члан Комисије Милорад Гашић и заменици чланова Јелена Злојутро и Ружица Узелац.

Председник Покрајинске изборне комисије Слободан Надрљански упознао је новинаре са подацима о броју бирача, изборном систему, изборним листама, бирачким местима и активностима Покрајинске изборне комисије на дан одржавања избора.

Надрљански је саопштио да је, на изборима за посланике у Скупштину АП Војводине, укупан број бирача који ће моћи да остваре своје бирачко право 1.720.818 бирача.

«Покрајински избори се спроводе по пропорционалном и већинском изборном систему. По Статуту АП Војводине, Скупштина АП Војводине има 120 посланика. Половина од укупно 120 посланика, 60 посланика бира се по пропорционалном систему, у којем је Аутономна Покрајина Војводина једна изборна јединица, а друга половина по већинском систему у којем је Аутономна Покрајина Војводина подељена у 60 изборних јединица. На овај начин, свака од 45 општина у АП Војводини, бира најмање једног посланика. По већинском систему, за посланика је изабран кандидат који је добио већину гласова бирача који су гласали у изборној јединици. Ако ни један од кандидата не добије потребну већину, гласање се понавља у року од 15 дана (рок-25. мај 2008. године)», истакао је Надрљански.

Комисија је саопштила да је, у складу са Одлуком о избору посланика у Скупштину АП Војводине, прогласила девет Изборних листа за избор посланика по пропорционалном систему по следећем редоследу:

1. Изборна листа број 1 "За европску Војводину, Демократска странка, Г17 плус, Борис Тадић"
2. Изборна листа број 2 "Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
3. Изборна листа број 3 "Либерално демократска партија -Чедомир Јовановић"
4. Изборна листа број 4 "Српска радикална странка-Томислав Николић"
5. Изборна листа број 5 "СПС - ПУПС" - Душан Бајатовић
6. Изборна листа број 6 "Коалиција Демократска странка Србије - Нова Србија - Војислав Коштуница"
7. Изборна листа број 7 "Мађарска коалиција – Иштван Пастор"
8. Изборна листа број 8 Група грађана «Маја Гојковић» - Маја Гојковић
9. Изборна листа број 9 Војводина је снага Србије-мр Игор Курјачки

Сви подносиоци листа предложили су онолико кандидата колико се посланика бира (60). Од девет проглашених листа, осам припадају политичким странкама и њиховим коалицијама, а једна листа припада групи грађана. Један подносилац изборне листе – «Мађарска коалиција – Иштван Пастор» има положај политичке странке националне мањине.

На свих девет изборних листа задовољен је критеријум прописан Одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, да на изборној листи мора бити најмање 30% кандидата мање заступљеног пола на листи (жене). Свакој изборној листи припада број мандата који је сразмеран броју добијених гласова. У расподели мандата учествују изборне листе које су добиле најмање 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали. Политичке странке националних мањина учествују у расподели мандата и када су добиле мање од 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали.

Што се тиче већинског изборног система, предлагачи кандидата су политичке странке посебно или заједно, коалиције политичких странака и групе од 200 грађана у изборној јединици. По овом изборном систему за избор 60 посланика укупно је у свим изборним јединицама предложено 422 кандидата (највише 10, а најмање 5 у изборној јединици). Од овог броја, 50 кандидата су кандидати мање заступљеног пола (жене).

Комисија је саопштила и да ће, на дан одржавања избора, бирачка места широм Војводине бити отворена у 7 часова, а затворена у 20 часова. На сваком бирачком месту налазе се по две гласачке кутије за избор посланика у Скупштину АП Војводине, једна за избор посланика по пропорционалном изборном систему, а једна за избор посланика по већинском изборном систему.

Гласачки листићи за пропорционални систем је плаве боје (контролни листић је жуте боје), а за већински систем гласачки листић је зелене боје (контролни листић је наранџасте боје). Немоћна и болесна лица могу гласати и ван бирачких места.

Гласање за избор покрајинских посланика обавиће се на 1.782 бирачких места.

Након затварања бирачких места, приступа се утврђивању резултата избора. Бирачки одбор у року од 8 часова од затварања бирачког места доставља записник Изборној комисији изборне јединице (рок 12. мај, 04,00 часова).

Изборна комисија изборне јединице проглашава изборне резултате у својој изборној јединици најкасније 48 часова од завршетка гласања (рок 13. мај, 20,00 часова).

Покрајинска изборна комисија утврђује резултате избора најкасније у року од 12 часова од пријема материјала од изборних комисија изборних јединица (рок 14. мај 08,00 часова).

На дан одржавања избора, Покрајинска изборна комисија одржаће конференције за новинаре у 11 часова, 15 часова, и након затварања бирачких места у 21 часова. Све конференције, одржаваће се у пресс центру Извршног већа Војводине. Такође, на свака два сата, јавност ће путем саопштења бити обавештена о најновијим информацијама везаним за излазност бирача, евентуалним неправилностима и остало.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs