Саопштење - друга конференција за новинаре

недеља, 11.05.2008.

На другој редовној конференцији за новинаре, Покрајинска изборна комисија саопштила је најновије податке у вези са излазношћу бирача на бирачка места на територији Аутономне Покрајине Војводине до 14,00 часова.

Члан Покрајинске изборне комисије Јелена Злојутро саопштила је да је просечна излазности бирача до 14,00 часова на територији Аутономне Покрајине Војводине 25,09%, према обрађеним подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија изборних јединица.

Она је истакла да је излазност у Северно-бачком округу 16,77%, Средње-банатском 28,73% Северно-банатском 29,00% Јужно-банатском 20,03%, Западно-бачком 28,86%, Јужно-бачком 27,66% и Сремском округу 28,35%.

Комисија је саопштила да је највећа излазност бирача на територији Аутономне Покрајине Војводине забележена у општини Нова Црња и износи 38,69%.

Покрајинска изборна комисија саопштила је да је на појединим бирачким местима примећено да су уклањане заставе Аутономне Покрајине Војводине, што није био случај приликом спровођења избора 2004. године, те је апеловано на грађане да се суздрже од прављења било каквих инцидената.

Уставом Републике Србије, чланом 183., прописано је да Аутономна Покрајина Војводина утврђује симболе покрајине и уређује начин њихове примене.

Скупштина АП Војводине, почетком 2004. године, донела је Одлуку о застави Аутономне Покрајине Војводине, којом је прописано да се застава АП Војводине истиче упоредо са заставом Републике Србије када је то законом или неким другим прописом предвиђено.

Упутством о спровођењу Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, у поглављу X о уређивању бирачких места, тачком 3 прописано је да се на бирачким местима истичу заставе Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине.

Наредна конференција за новинаре Покрајинске изборне комисије одржаће се у 21,00 час.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs