Саопштење

четвртак, 02.12.2010.

Покрајинска изборна комисија, на седницима одржаним 04. новембра и 02. децембра 2010. године, је у поступку доделе мандата за посланика у Скупштини АП Војводине, уместо Јована Погуберовића коме је престао мандата са 11. октобром 2010. године, посланички мандат доделила Олги Вујић, из Чоке, са Изборне листе СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) - ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС). Посланици којој је додељен мандат, Комисија је издала уверење да је изабрана за посланицу, а извештај о додели мандата доставиће се Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs