Саопштење - излазност за 14 часова

недеља, 25.05.2008.


Чланови Покрајинске изборне комисије Милорад Гашић, Зденка Стакић и Александра Гојковић одржали су конференцију за новинаре на којој су саопштени подаци о излазности бирача на бирачка места до 14,00 часова, на територији АП Војводине на поновљеном гласању за посланике у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему.

Члан Покрајинске изборне комисије Милорад Гашић саопштио је да је свих 1.782 бирачких места у АП Војводини отворено у 7,00 часова.

Гашић је рекао да је излазност бирача у Војводини до 14 часова 15,72%, према узорку који је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија изборних јединица, а да је највећа излазност бирача забележена у општини Нова Црња 26,2%, док је најмања излазност у општини Жабаљ 9,1%.

Члан Покрајинске изборне комисије Зденка Стакић саопштила је да је излазност у Северно-бачком округу 18,1%, Средње-банатском 17,7%, Северно-банатском 18,2%, Јужно-банатском 11,5%, Западно-бачком 15,0%, Јужно-бачком 15,8% и Сремском округу 15,6%.

Милорад Гашић подсетио је да је Уставом Републике Србије, чланом 183., прописано да Аутономна Покрајина Војводина утврђује симболе покрајине и уређује начин њихове примене.

Скупштина АП Војводине, почетком 2004. године, донела је Одлуку о застави Аутономне Покрајине Војводине, којом је прописано да се застава АП Војводине истиче упоредо са заставом Републике Србије када је то законом или неким другим прописом предвиђено.

Упутством о спровођењу Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, у поглављу 10 о уређивању бирачких места, тачком 3. прописано је да се на бирачким местима истичу заставе Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs