Саопштење са четрнаесте седнице

среда, 19.02.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године, утврдила Пречишћен текст Пословника Покрајинске изборне комисије и образовала Радну групу  за обављање припремних радњи у циљу одређивања предмета јавних набавки за потребе Покрајинске изборне комисије, са задатком...

цео текст

Саопштење са тринаесте седнице

петак, 27.12.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 26. децембра 2019. године, донела Одлуку о изменама и допунама Пословника Покрајинске изборне комисије због потребе да поједине одредбе треба прецизирати и допунити, као и усагласити са прописима, како би се створио нормативни оквир за ефикаснији...

цео текст

Саопштење са дванаесте седнице

четвртак, 28.11.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 27. новембра 2019. године, утврдила измену Плана потребних средстава за трошкове спровођења избора и редован рад Покрајинске изборне комисије за 2020. годину, који је достављен генералном секретару Скупштине АП Војводине, ради утврђивања Предлога...

цео текст

Саопштење са једанаесте седнице

понедељак, 02.09.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 29. августа 2019. године, утврдила План потребних средстава за трошкове спровођења избора и редован рад Покрајинске изборне комисије за 2020. годину, који је достављен генералном секретару Скупштине АП Војводине, ради утврђивања скупштинског буџета за 2020

цео текст

Саопштење са десете седнице

уторак, 23.07.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 19. јула 2019. године, донела Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за нормативно – правнe  послове и Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за материјално – финансијске послове.


цео текст


Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs