Средства за покриће трошкова изборне кампање

Покрајински секретаријат за финансије, након утврђене збирне изборне листе од стране Покрајинске изборне комисије, донео је Решење о износу средстава која подносиоци изборних листа добијају на основу дате изјаве да ће користити јавна средства за изборну кампању.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs