Финансирање трошкова изборне кампање

У складу са чланом 20. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014), средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање обезбеђују се у буџету Аутономне покрајине Војводине, у износу 0,07% расхода буџета Аутономне покрајине Војводине, за годину у којој се одржавају избори.

За спровођење редовних покрајинских избора у 2016. години тај проценат у номиналном износу је 7.779 363,71 динара. Средства, из члана 20. Закона о финансирању политичких активности, у висини од 20% (1.555.872,74) распоређују се у једнаким износима подносиоцима проглашених изборних листа који су приликом подношења листе дали изјаву да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање (члан 21. став 1 Закона о финансирању политичких активности) у року од пет дана од дана проглашења свих изборних листа, најкасније до 18. априла 2016. године до 24,00 часова (утврђивање збирне изборне листе) .

Политички субјект дужан је да отвори посебан рачун, након расписивања избора, а пре проглашења изборне листе, који се не може користити у друге сврхе (члан 24. став 2 Закона о финансирању политичких активности). Отварање рачуна за коалицију, односно групу грађана уређује се уговором о образовању тих политичких субјеката.

Политички субјект дужан је да положи изборно јемство у висини средстава која су му распоређена у року од три дана од дана проглашења збирне изборне листе, најкасније до 16.априла 2016. године до 24,00 часова (члан 25. став 3 Закона о финансирању политичких активности).

 

Висина износа изборног јемства

Покрајинска изборна комисија је, дана 13. и 17. априла 2016. године, утврдила збирну изборну листу којом je проглашенo 15 изборних листа, право на средства у висини од 20% (1.555.872,74) која се распоређују у једнаким износима има 13 изборних листа са збирне изборне листе и она износе 119.682,51 динара.

 

Финансирање трошкова изборне кампање сразмерно броју освојених мандата

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 04. маја 2016. године утврдила коначне резултате избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине који су одржани 24. априла 2016. године.

На основу члана 21. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014) подносиоци изборних листа који су освојили мандате, сразмерно броју освојених мандата, имају право на преостали део средстава (80%) за покриће трошкова изборне кампање, у року од пет дана од дана проглашења изборних резултата.

На основу члана 26. Закона о финансирању политичких активности политички субјекат уколико на изборима не освоји најмање 1% важећих гласова, односно најмање 0,2% важећих гласова (политички субјект којем је при проглашењу изборне листе утврђен положај странке односно коалиције националне мањине), дужан је да врати финансијска средства за трошкове изборне кампање, а уколико их не врати изборно јемство му се не враћа.

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs