Обавештење о полагању изборног јемства

Обавештавамо вас да је код Покрајинског секретаријата за финансије, отворен подрачун за уплату средстава на име изборног јемства у готовом новцу са следећим обележјима:

  • број подрачуна: 840-0000001062804-09
  • назив подрачуна:  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
                                        -ИЗБОРНО ЈЕМСТВО -
  • сврха: изборно јемство у готовом новцу
  • позив на број одобрења: БРОЈ РЕШЕЊА ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

 

Изборно јемство може се положити и у облику:

  • банкарске гаранције;
  • државне хартије од вредности или 
  • хипотеке за износ јемства на непокретној имовини лица које даје јемство.

 

Све додатне информације у вези изборног јемства можете добити на телефон: 021/487 42 78 и на E-mail: goran.krsmanovic@vojvodina.gov.rs, контакт особа је Горан Крсмановић.

       

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs