Контакт

Покрајинска изборна комисија

Милован Амиџић, председник Покрајинске изборне комисије

Никола Бањац, секретар Покрајинске изборне комисије
Мила Радисављевић, заменик секретара Покрајинске изборне комисије 

Сарадници за рад Покрајинске изборне комисије
Винка Алексић
Диана Вучетић 


Tелефон/факс:

021/487-4143, 021/456-010,
021/456-012, 021/487-4188

Седиште:

Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

E-mail: pik@skupstinavojvodine.gov.rs
Web: www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs

Општинске и градске изборне комисије

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs