Одлука о додели посланичких мандата

На основу члана 76. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број: 12/04) Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 19. октобра 2004. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОСЛАНИЧКИХ МАНДАТА

Додељују се посланички мандати следећим кандидатима са изборних листа:

"Демократска странка – Борис Тадић"
1. мр Бојан Пајтић, 1970. асистент факултета, Нови Сад, Трг царице Милице 4.
2. др Драгослав Петровић,1949.професор универзитета,Нови Сад,Бул.цара Лазара 29.
3. Зденка Јокић, 1965. наставик, Панчево, Моравска 6.
4. Селеши Ђенђи, 1964. дипл. инжењер грађевинарства, Суботица, Јована Микића 40.
5. Јан Мајорски, 1951. приватни предузетник, Стара Пазова, Змај Јовина 21.
6. Туркоане Кузман, 1956. дипл. електро инжењер, Вршац, Гудурички пут бб.
7. Дарија Шајин, 1973. дипл. правник, Бач, ЈНА 15.
8. Драган Арсић, 1951. дипл. правник, Апатин, Ц-5 I/11.
9. Дујо Руње, 1951. дипл. правник, Суботица, Кирешка 26.
10. Чила Боршош, 1967. професор, Нови Кнежевац, Карађорђева 2.
11. Ђура Мученски,1960. специјалиста интерне медицине,Руски Крстур,Сремског фронта ½.
12. Владимир Вуковић, 1982. апсолвент, Нови Сад, Доње Сајлово 2.
13. Милош Гагић, 1972. саобраћајни техничар, Бачка Паланка, Југословенске армије 6.
14. Мирослав Грубанов, 1959. специј. алат.машина, Црепаја, Првомајска 24.
15. Златимир Момиров, 1953. дипл. правник, Зрењанин, Здравка Челара 83.

Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József
1. Золтан Буњик, 1954. професор, Нови Сад, Арањ Јаноша 7.
2. Ото Буш, 1966. новинар, Суботица, Лошињска 13.
3. мр Золтан Сомбати, 1960. магистар пољопривредник наука, Пачир, Лењинова 32.
4. Марта Такач, 1965. инжењер шумарства, Суботица, Шантићева 51.
5. Гизела Ласло, 1955. дипл. економиста, Ада, Селеш Јожефа 19.
6. Ерне Пап, 1951. електроинжењер, Кикинда, Петровачка 24.

Српска радикална странка – Томислав Николић
1. Маја Гојковић, 1963. адвокат, Нови Сад, В. Стајића 22/II
2. Душко Николић, 1968. пољопривредник, Дивош, Пинкијева 136.
3. Драгана Латовљев, 1971. техничар прераде меса, Црепаја, С. Нагула бб.
4. Синиша Добричинац, 1963. програмер, Вршац, Гудурички пут бб.
5. Рајко Мрђа, 1953. дипл. економиста, Сомбор, У. Предића бб.
6. Младен Копривица, 1961. дипл. инжењер заштите на раду, Кикинда, С. Сремца 29.
7. Саша Сантовац, 1975. машински инжењер, Зрењанин, М. Ђорђевића
8. Слађана Проданов, 1971. професор разредне наставе, Суботица, Верушићка 14.
9. Данијел Петаковић, 1972. доктор медицине, Грабовица, Каменова бб
10. Љиљана Ђурђевац, 1961. дипл. политиколог, Нови Сад, М. Димитријевића 2/3
11. Тибор Ароксалаши, 1952. радник, Суботица, Мариборска 14.
12. др Милијан Поповић, 1938. доктор правних наука, Нови Сад, Јиричекова 10.
13. Душан Шијан, 1955. професор, Зрењанин, Р. Шуман 42/5.
14. Ђорђе Михајлов, 1963. возач, Мол, З. Јовина 18.
15. Вероника Бошков, 1961. доктор економских наука, Зрењанин, 4 јула 29/5.
16. Весна Фабрик, 1964. службеник, Сента, Е. Кардеља 4/8.
17. Горан Милковић, 1966. техничар, Глогањ, Школска 1.
18. Перица Косановић, 1967. доктор ветеринарске медицине, Мартинци, Сремска 178.
19. Младен Јовановић, 1948. књиговођа, Бела Црква, Расадник 1.
20. Сузана Бркић, 1971. технолог биљне производње, Кула, Ђ. Јакшића 52.
21. Ото Кишмартон, 1962. дипл. инжењер агрохемије, Кикинда С. Сремца 6.

"Заједно за Војводину – Ненад Чанак" (Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија)
1. мр Игор Курјачки, 1969. магистар пољопривреде, Нови Сад, Фрушкогорска 19б.
2. Стеван Мишковић, 1950. инжењер пољопривреде, Панчево, С. Шупљикца 137/37
3. Маја Седларевић,1977.професор књижевности,Сремска Митровица,Цара Душана 43.
4. Душан Јаковљев, 1951. библиотекар, Зрењанин, Вишњићева 39.
5. Ненад Чанак, 1959. дипл. економиста, Нови Сад, Соње Маринковић 17.
6. мр Ђерђ Озер, 1955. дипл. правник, Нови Сад, Народног фронта 34.

Социјалистичка партија Србије
1. Душан Бајатовић, 1967. дипл. инжењер, Нови Сад, Футошки пут 14е.
2. Александар Николић,1971. руководилац пољопривредне производње, Неузина, Ђуре Рашкова 64а.
3. Жељко Вучетић, 1964. дипл. инжењер, Прегревица, Стојана Матића 39.
4. др Бранислава Белић, 1956. лекар, Нови Сад, Браће Поповић 2.

Демократска странка Србије – Војислав Коштуница
1. др Предраг Бубало, 1954. доктор правних наука, Кикинда, Косте Бочарца 14.
2. др Велибор Радусиновић, 1961. доктор медицине, Панчево, Војводе Радомира Путника 8а.
3. мр Драган Божић, 1959. магистар специјалиста фармакоинформатике, Рума, 15. август 4Б11.
4. Донка Станчић,1948. историчар уметности, Нови Сад, Бул. Деспота Стефана 18.

Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић
1. Проф. др Ђорђе Башић, 1946. професор Универзитета, Нови Сад, Архијереј Ј. Рајића 10.
2. Јасмина Чиачек, 1972. дипл. економиста, Нови Сад, Бановић Страхиње 10/25.
3. др Тихомир Симић, 1958. доктор организационих наука, Нови Сад, Булевар Ослобођења 115.
4. Никола Ћировић, 1957. дипл. правник, Нови Сад, Краљевића Марка 20/214.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

У Новом Саду, 19. октобар 2004. године

ПРЕДСЕДНИК,
Слободан Надрљански

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs