Седнице

Седница Покрајинске изборне комисије

понедељак, 05.11.2012.

Неки текст за прву седницу Покрајинске изборне комисије.Неки текст за прву седницу Покрајинске изборне комисијеНеки текст за прву седницу Покрајинске изборне комисијеНеки текст за прву седницу Покрајинске изборне комисијеНеки текст за прву седницу Покрајинске изборне комисије дф асдфасдф асфдфасдф асдф а фдас 

Седница Покрајинске изборне комисије

четвртак, 21.06.2012.

Покрајинска изборна комисија је на седницама одржаним дана 20. јуна 2012. године донела Одлуку о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине Зубац Пери, књижевнику из Новог Сада и Докмановић Тањи, економисти из Вршца, кандидатима са Изборне листе „Избор за бољу Војводину-Бојан Пајтић“, уместо Бојану Пајтићу, доктора правних наука из Новог Сада и Петровићу проф. др Драгославу, физичара из Новог Сада, који су Покрајинској изборној комисији доставила изјаву о неприхватању мандата. Поред тога, додељени су мандати и Лалић Наташи, дипломираном инж. заштите из Зрењанина и Паљов Адаму, инж. електротехнике из Арадца са Изборне листе Лига социјалдемократа Војводине - Ненад Чанак, уместо Чанак Ненаду, дипломираном економисти из Новог Сада и Костреш Бојану, дипломираном економисти из Ечке, који су такође доставили изјаве о неприхватању мандата.

Такође, Комисија је донела и Одлуку о изменама и допунама извештаја о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину АП Војводине расписаних за 06. мај 2012. године, а којa се доставаља Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата посланика.

Седница Покрајинске изборне комисије

петак, 08.06.2012.

Покрајинска изборна комисија је на седницама одржаним дана 08. јуна 2012. године усвојила Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаних за 06. мај 2012. године. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине бира се 120 посланика, и то 60 посланика по пропорционалном и 60 посланика по већинском изборном систему. Комисија   Извештај доставља Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата посланика.   

Такође, Комисија је донела Решење о престанку права на чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије, представницима предлагача кандидата за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему. Чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије престало је представницима предлагача: “Избор за бољу Војводину-Бојан Пајтић” и Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor.

Седница Покрајинске изборне комисије

среда, 06.06.2012.

Покрајинска изборна комисија је на седницама одржаним дана 05. јуна 2012. године донела Одлуку о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине Гонђа Горану, менаџеру из Сремске Каменице, кандидату са изборне листе Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија Србије (СДП Србије), уместо Јелене Стојановић, дипломираног економисте из Новог Сада, која је Покрајинској изборној комисији доставила изјаву о неприхватању мандата.

Такође, Комисија је донела Решење о престанку права на чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије, представницима предлагача кандидата за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему. Чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије престало је представницима предлагача: Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак, Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије – БК и Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија Србије (СДП Србије).

Преглед привремених резултата избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, по већинском изборном систему, након поновљеног гласања одржаног 27. маја 2012. и 3. јуна 2012. године

Седница Покрајинске изборне комисије

среда, 30.05.2012.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 29. маја 2012. године, донела Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању, расписаном за 03. јун 2012. године,  у Изборној јединици 17 Зрењанин III,  у Изборној јединици 37 Опово,  у Изборној јединици 59 Чока и у Изборној јединици 60 Шид,  као и број резервних гласачких листића који се одређује у износу од 0,3% од утврђеног броја гласачких листића.

На данашњој седници, Комисија је донела и Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању, расписаном за 3. јун 2012. године, за свако бирачко место утврђује се број од 1 контролног и 1 резервног листа.

Комисија је, на данашњој седници донела и Одлуку о накнади за рад бирачких одбора на поновљеном гласању за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, 27. маја 2012. године и 3. јуна 2012. године.

Седница Покрајинске изборне комисије

понедељак, 28.05.2012.

Покрајинска изборна комисија је на седницама одржаним дана 25. маја 2012. године донела Одлуку о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине Лабан Богдану, магистру економских наука из Суботице, кандидату са изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница, уместо Синише Ковачевића, драмског писца из Сремске Митровице који је Покрајинској изборној комисији доставио изјаву о неприхватању мандата.

Такође, Комисија је донела Решење о престанку права на чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије, представницима предлагача кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему. Чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије престало је представницима предлагача: Уједињени региони Србије, Демократска странка Србије, и коалицији Преокрет.

Седница Покрајинске изборне комисије

уторак, 22.05.2012.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 22. маја 2012. године, утврдила Извештај о привременим резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине након поновљеног гласања одржаног 20. маја 2012. године. Након завршеног поновљеног гласања, обрађени су резултати из укупно 59 изборних јединица, а резултати из Изборне јединице Нови Кнежевац нису обрађени, због тога што ће се 27. маја 2012. године обавити поновљено гласање, на бирачком месту број 13 Месна заједница Српски Крстур. Поред тога, резултати нису коначни пошто теку рокови за одлучивање по поднетим приговорима, односно за подношење жалбе надлежном суду.

На данашњој седници, Комисија је донела Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању, расписаном за 27. мај 2012. године. У Изборној јединици 29 Нови Кнежевац на бирачком месту 13, Месна заједница Српски Крстур, утврђује се број од 759 гласачких листића, као и број резервних гласачких листића који се одређује у износу од 0,3% од утврђеног броја гласачких листића и износи 2 гласачка листића. Комисија је донела и Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину АП Војводине по поновљеном гласању, расписаном за 27. мај 2012. године, утврђује се број од 1 контролног и 1 резервног листа.

Комисија је, на данашњој седници донела и Одлуку о накнади за рад бирачких одбора на  поновљеном гласању за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, одржаном 18. маја 2012. године, за Изборну јединицу 48 Сомбор II, на бирачким  местима број 4 Месна заједница “Црвенка”, Сомбор, број 46 Месна заједница Алекса Шантић, Алекса Шантић и број 47 Кафана “Ослобођење”, Алекса Шантић.

Седница Покрајинске изборне комисије

уторак, 15.05.2012.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 15. маја 2012. године, донела Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању, расписаном за 18. мај 2012. године. У Изборној јединици 48 Сомбор II утврђује се број гласачких листића по бирачким местима: бирачко место 4, Месна заједница “Црвенка”, Сомбор, 1429 гласачких листића, бирачко место 46, Месна заједница Алекса Шантић, Алекса Шантић, 843 гласачка листића, бирачко место 47, Кафана “Ослобођење”, Алекса Шантић, 781 гласачки листић, односно, укупно 3053 гласачка листића, као и број резервних гласачких листића који се одређује у износу од 0,3% од утврђеног броја гласачких листића и износи 9 гласачких листића.

На данашњој седници, Комисија је донела и Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину АП Војводине на поновљеном гласању, расписаном за 18. мај 2012. године,  за свако бирачко место по један резервни контролни лист.

Комисија је, на данашњој седници донела и Решење о накнади за рад бирачких одбора на поновљеном гласању за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, одржаном 13. маја 2012. године, као и Одлуку о накнади за рад органима за спровођење избора за посланике у Скупштину АП Војводине на поновљеном гласању за 20. мај 2012. године.

Седница Покрајинске изборне комисије

уторак, 15.05.2012.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 15. маја 2012. године, донела Одлуку о додели мандата кандидатима са изборних листа за избор посланика у Скупштину АП Војводине, по пропорционалном изборном систему, одржаним 06. маја 2012. године. Овом Одлуком се утврђује број мандата који је добила свака изборна листа и додељује се кандидатима по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе.

Изборној листи „ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ-БОЈАН ПАЈТИЋ“ припада
16 мандата, који се додељују кандидатима по редоследу на изборној листи, почев од
првог кандидата са листе:

1. Пајтић др Бојан, 1970, доктор правних наука, Нови Сад
2. Петровић проф. др Драгослав, 1949, физичар, Нови Сад
3. Томанова - Маканова Ана, 1961, новинар, Нови Сад
4. Новаковић Борислав, 1964, социолог, Нови Сад
5. Гагић Милош, 1972, професор историје, Нови Сад
6. Балашевић Јелена, 1982, редитељ, Нови Сад
7. Тот Тамаш, 1980, дипл. eкономиста, Ада
8. Рац Славко, 1964, економиста, Нови Сад
9. Лукић - Петровић проф. др Светлана, 1957, професор универзитета, Нови Сад
10. Унгур Даниел, 1969, дипл. инж. технологије, Торак
11. Матарић Мата, 1947, инжењер, Сомбор
12. Селеши мр Ђенђи, 1964, магистар економских наука, Суботица
13. Тишма Јован, 1969, дипломирани економиста, Нова Пазова
14. Јарамазовић Никола, 1983, дипломирани економиста, Суботица
15. Болиновска мр сци др Софија, 1968, лекар специјалиста офталмолог, Нови Сад
16. Симовић Страхиња, 1981, дипл. инж. менаџмента, Нови Сад


Изборној листи ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ-НЕНАД ЧАНАК
припада 8 мандата, који се додељују кандидатима по редоследу на изборној листи,
почев од првог кандидата са листе:

1. Чанак Ненад, 1959, дипл. економиста, Нови Сад
2. Костреш Бојан, 1974, дипл. економиста, Ечка
3. Јерков Александра, 1982, мр политичких наука, Нови Сад
4. Богарошки Бранислав, 1976, дипл. правник, Нови Сад
5. Јаковљев Душан, 1951, службеник, Зрењанин
6. Седларевић Маја, 1977, мр родних наука, Нови Сад
7. Петровић Даниел, 1964, дипл. инж. технолог., Торак
8. Колар Роберт, 1966, драмски уметник, Нови Сад

Изборној листи СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
припада 5 мандата, који се додељују кандидатима по редоследу на изборној листи,
почев од првог кандидата са листе:

1. Сантовац Саша, 1975, инж. струковних студија, Зрењанин
2. Деђански Стевица, 1974, др економских наука, Вршац
3. Четојевић Маријана, 1975, дипл. економиста, Нови Сад
4. Тинтор Стојан, 1955, дипл. инж. електротехнике, Темерин
5. Ћук Милан, 1956, приватни предузетник, Бачки Грачац

Изборној листи ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ:
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА, ПОКРЕТ
СНАГА СРБИЈЕ – БК припада 14 мандата, који се додељују кандидатима по
редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе:

1. Мировић Игор, 1968, дипломирани економиста, Нови Сад
2. Влаисављевић Милан, 1974, психолог, Нови Сад
3. Бодрожић Нада, 1963, економски техничар, Нови Сад
4. Кутић Боре, 1955, правник криминолог, Надаљ
5. Милићевић Ђорђе, 1967, дипломирани економиста, Нови Сад
6. Рајновић Еветовић Лаура, 1975, саобраћајни техничар, Суботица
7. Вулин Драган, 1964, дипл. инжењер шумарства, Сремска Митровица
8. Милосављевић Љубиша, 1972, дипломирани економиста, Вршац
9. Лекић Стојанка, 1960, дипломирани економиста, Зрењанин
10. Почуч Павле, 1969, дипл. инж. текстилно машинске струке, Бачка Паланка
11. Томић Ладислав, 1976, др ветеринарске медицине, Кикинда
12. Угрчић Илић Вера, 1949, дипл. инж. грађевине, Панчево
13. Галић Владимир, 1972, дипломирани правник, Нови Сад
14. Тодоровић Саша, 1974, професор историје, Сомбор

Изборној листи ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ
КОШТУНИЦА припада 4 мандата, који се додељују кандидатима по редоследу на
изборној листи, почев од првог кандидата са листе:

1. Ковачевић Синиша, 1954, драмски писац, Сремска Митровица
2. Ристивојевић Бранислав, 1972, професор универзитета, Нови Сад
3. Селаковић Светлана, 1957, адвокат, Нови Сад
4. Јованов Миленко, 1980, дипломирани правник, Кикинда

Изборној листи ИВИЦА ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
(СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА (ЈС), СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП СРБИЈЕ) припада
9 мандата, који се додељују кандидатима по редоследу на изборној листи, почев од
првог кандидата са листе:

1. Бајатовић Душан, 1967, дипломирани економиста и инжењер електротехнике,
Нови Сад
2. Шпановић Мирослав, 1949, пензионер, Нови Сад
3. Стојановић Јелена, 1982, дипломирани економиста, Нови Сад
4. Кандић Урош, 1979, дипломирани политиколог, Лукићево
5. Будаков Павле, 1945, проф. медицинског факултета, Нови Сад
6. Бјелић - Француски Весна, 1961, дипломирани економиста, Кикинда
7. Белић проф. др сци. мед. Бранислава, 1956, проф. др сци. мед. специјалиста
трансфузиолог, Нови Сад
8. Марић Марко, 1965, дипломирани економиста, Суботица
9. Аврамов Гавра, 1956, дипломирани машински инжењер, Равно Село

Изборној листи VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR ISTVÁN -
SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA - IŠTVAN PASTOR припада 4 мандата, који се
додељују кандидатима по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са
листе:

1. Ујхељи Акош, 1977, дипл. економиста, Кањижа
2. Пелт Илона, 1976, посланик АПВ, Дорослово
3. Такач Золтан, 1982, дипл. економиста, Кањижа
4. Јухас Атила, 1976, инжењер пољопривреде, Нова Црња

 

Седница Покрајинске изборне комисије

петак, 11.05.2012.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 11. маја 2012. године, донела Одлуку о органима за спровођење поновљеног гласања за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему за 20. маја 2012. године. Поновљено гласање за избор посланика по већинском изборном систему спровешће општинске, односно градске изборне комисије, којима је Одлуком Покрајинске изборне комисије од 15. марта 2012. године поверено да спроведу изборе за посланике у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, као и бирачки одбори у сталном саставу који су спроводили гласање 06. маја, а у проширени састав, поред представника кандидата за председника Републике, улазе и представници предлагача кандидата за избор посланика по већинском изборном систему, који немају представнике по основу избора за председника Републике.

На данашњој седници, Комисија је донела и Решење о престанку права на чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије представницима подносилаца изборних листа за избор посланика у Скупштину АП Војводине по пропорционалном изборном систему.

Седница Покрајинске изборне комисије

четвртак, 10.05.2012.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 10. маја 2012. године, донела Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању, расписаном за 13. мај 2012. године. На бирачком месту број 2 „СТШ Милева Марић“, Тител, у Изборној јединици 58 Тител утврђује се број од 553 гласачких листића, као и број резервних гласачких листића који се одређује у износу од 0,3% од утврђеног броја гласачких листића. Поред тога, на бирачком месту број 8 Дом културе „25. мај“, Долово, у Изборној јединици 41 Панчево III утврђује се број од 1305 гласачких листића и 4 резервних гласачких листића.

На данашњој седници, Комисија је донела и Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању, расписаном за 13. мај 2012. године. 

Седница Покрајинске изборне комисије

среда, 09.05.2012.

Покрајинска изборна комисија је одржала 09. маја 2012. године, седницу на којој је разматрала и одбила приговор које су поднели Дејан Патаки из Новог Сада и Небојша Паркић из Вршца, а одбацили приговор који је поднела Тамара Иванишевић из Бечеја, због повреде изборног поступка.

На истој седници, Покрајинска изборна комисија разматрала и утврдила резултате гласања за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, по пропорционалном изборном систему, на изборима одржаним 06. маја 2012.

На основу обрађених података резултати избора за посланике у Скупштини АП Војводине по пропорционалном систему су следећи:

• Изборна листа „ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – БОЈАН ПАЈТИЋ“ - добила је 20,980% гласова и 16 мандата.
• Изборна листа ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ: СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК – добила је је 18,322% гласова и 14 мандата.
• Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС), СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП Србије) -  добила је 11,263% гласова и 9 мандата. 
• Изборна листа ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК -  добила је 11,014% гласова и 8 мандата.
• Изборна листа СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ добила је 6,303% гласова и 5 мандата.
• Изборна листа VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN –SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – IŠTVAN PASTOR -  добила је 6,157% гласова и 4 мандата.
• Изборна листа ДЕМОКРАТСКA СТРАНКА СРБИЈЕ - ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА -  добила је 5,926% гласова и 4 мандата.
• Изборна листа ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ВОЈВОЂАНСКИ ПРЕОКРЕТ (ЛДП – СПО – ВП – СДУ – БОГАТА СРБИЈА) -  добила је 4,766% гласова и није освојила ни један мандат.
• Изборна листа “ДВЕРИ ЗА СРПСКУ ВОЈВОДИНУ” -  добила је 4,565% гласова и није освојила ни један мандат.
• Изборна листа УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ - МЛАЂАН ДИНКИЋ -  добила је 3,853% гласова и није освојила ни један мандат.
• Изборна листа СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДРАГАН ДАШИЋ - МЛАЂАН ДИНКИЋ -  добила је 0,649% гласова и није освојила ни један мандат.
• Изборна листа MAGYAR REMÉNY MOZGALOM - LÁSZLÓ BÁLINT, ПОКРЕТ МАЂАРСКЕ НАДЕ - БАЛИНТ ЛАСЛО -  добила је 0,592% гласова и није освојила ни један мандат.
• Изборна листа СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ДСМ, ДЗХ, ДЗВМ, СЛОВАЧКА СТРАНКА – ЛАСЛО РАЦ САБО -  добила је 0,479% гласова и није освојила ни један мандат.
• Изборна листа ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА – НЕНАД СТЕВОВИЋ - CRNOGORSKA PARTIJA – NENAD STEVOVIĆ - добила је 0,261% гласова и није освојила ни један мандат.

Комисија је на данашњој седници усвојила и Информацију о резултатима гласања за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, по већинском изборном систему, на изборима  одржаним 06. маја 2012. У свим изборним јединицама, чијим резултатима располаже Покрајинска изборна комисија, одржаће се поновљено гласање, у којем ће учествовати два кандидата са највећим процентом освојених гласова.

Седница Покрајинске изборне комисије

субота, 05.05.2012.

Покрајинска изборна комисија је одржала 04. маја 2012. године, седницу на којој је разматрала и одбaцила приговор који је поднео Бранко Радун из Темерина због повреде изборног поступка изборном пропагандом путем јавног скупа најављеног за 05. мај 2012. године на Тргу слободе у Новом Саду.

Покрајинска изборна комисија је одржала 04. маја 2012. године, седницу на којој је разматрала и одбaцила приговор који је поднео Бранко Радун из Темерина због повреде изборног поступка изборном пропагандом путем јавног скупа најављеног за 05. мај 2012. године на Тргу слободе у Новом Саду.

Седница Покрајинске изборне комисије

петак, 04.05.2012.

Покрајинска изборна комисија је одржала 03. маја 2012. године, седницу на којој је донела Одлуку о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној Покрајини Војводини. Овом Одлуком се утврђује да је  коначан број бирача у АП Војводини 1.736.555, што је за 939 више бирача од утврђеног броја на седници 23. априла 2012. године.

Седница Покрајинске изборне комисије

понедељак, 30.04.2012.

Покрајинска изборна комисија је одржала 30. априла 2012. године, седницу на којој је донела Решење о изменама решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаним за 06. мај 2012. године, која је усклађена са Решењем о изменама решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике.

Комисија је, на данашњој седници именовала Бранка Кандића, дипломираног правника, из Новог Сада, за  члана, а Кркљић Војиславу, дипломирану правницу, из Новог Сада, за заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике изборне листе СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДРАГАН ДАШИЋ.

На данашњој седници Комисија је донела и Решења о образовању радне групе за поступање по приговору, која разматра приговор који је упућен  Комисији и предлаже решење по приговору, које доноси Комисија.

Седница Покрајинске изборне комисије

четвртак, 26.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 26. априла 2012. године, седницу на којој је донела Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаним за 06. мај 2012. године. Утврђује се укупан број од 1787 контролних листова за избор посланика у Скупштину АП Војводине по пропорционалном и по већинском изборном систему.

На данашњој седници Комисија је одредила и чланове Покрајинске изборне комисија за присуство штампању гласачких листића и другог изборног материјала, као и за сарадњу са Републичким заводом за статистику – одељење у Новом Саду на утврђивању резултата избора за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по пропорционалном изборном систему, расписаним за 06. мај 2012. године.

Седница Покрајинске изборне комисије

среда, 25.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 25. априла 2012. године, седницу на којој је утврдила збирну изборну листу за избор посланикa у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, на изборима расписаним за 06. мај 2012. године.

На данашњој седници Комисија је донела и Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаним за 06. мај 2012. године. За гласање на изборима одређено је укипно 1.787 бирачих места.

Комисија је, поред тога, донела и Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаним за 06. мај 2012. године. За избор посланика у Скупштину АП Војводине по пропорционалном изборном систему утврђује се 1.735.616 гласачких листића. Број резервних гласачких листића одређује се у износу од 0,3% од утврђеног броја гласачких листића и износи 5.207 гласачких листића. За избор посланика по већинском изборном систему утврђује се број гласачких листића по изборној јединици. Број резервних гласачких листића се, такође, одређује у износу од 0,3% од утврђеног броја гласачких листића по изборној јединици.

Седница Покрајинске изборне комисије

уторак, 24.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 24. априла 2012. године, седницу на којој је прогласила Изборну листу под редним бројем 14 СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДРАГАН ДАШИЋ.

Проглашењем изборне листе, Комисија је утврдила да подносиоц Изборне листе СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, испуњава услове за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

На данашњој седници Комисија је именовала Золтана Ханака, дипломираног правника, из Темерина,  за члана, као представнике коалиције СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, СЛОВАЧКА СТРАНКА – ЛАСЛО РАЦ САБО.

Комисија је, поред тога, именовала и Бозокиа Анталу, дипломираног правника, из Новог Сада, за  члана, а Каролину Мађари, дипломирану правницу, из Новог Сада, за заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике изборне листе MAGYAR REMÉNY MOZGALOM - LÁSZLÓ BÁLINT - ПОКРЕТ МАЂАРСКЕ НАДЕ - БАЛИНТ ЛАСЛО.

На истој седници Комисија је именовала и Соњу Бунчић, дипломирану правницу, из Новог Сада, за члана, а Анђелију Марковић, дипломирану правницу, из Ловћенца, за заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике изборне листе ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА - НЕНАД СТЕВОВИЋ - CRNOGORSKA PARTIJA - NENAD STEVOVIĆ.  

Седница Покрајинске изборне комисије

понедељак, 23.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 23. априла 2012. године, седницу на којој је прогласила Изборну листу под редним бројем 13 ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА – НЕНАД СТЕВОВИЋ – CRNOGORSKA PARTIJA – NENAD STEVOVIĆ.

Проглашењем изборне листе, Комисија је утврдила да подносиоц Изборне листе ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА – CRNOGORSKA PARTIJA, испуњава услове за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Комисија је на данашњој седници донела и Одлуку о утврђеном укупном броју бирача у Аутономној Покрајини Војводини. Утврђено је да је укупан број бирача у АП Војводини 1.735,616.

Седница Покрајинске изборне комисије

недеља, 22.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 22. априла 2012. године, седницу на којој је донела Одлуку о накнади за рад органима за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписаним за 6. мај 2012. године. Покрајинска изборна комисија обезбеђује средства за једнократну накнаду за обављање послова спровођења избора за посланике у Скупштину АП Војводине, као поверених, општинским, односно градским изборним комисијама и бирачким одборима образованим за спровођење избора за народне посланике и одборнике.

Седница Покрајинске изборне комисије

субота, 21.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 21. априла 2012. године, седницу на којој је прогласила Коалициону изборну листу под редним бројем 11 СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, СЛОВАЧКА СТРАНКА – ЛАСЛО РАЦ САБО и Изборну листу под редним бројем 12 MAGYAR REMÉNY MOZGALOM - LÁSZLÓ BÁLINT, ПОКРЕТ МАЂАРСКЕ НАДЕ - БАЛИНТ ЛАСЛО.

Проглашењем изборних листи, Комисија је утврдила да подносиоци ових изборних листа испуњавају услове за одређивање члана  и заменика члана  у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Комисија је на данашњој седници утврдила и да изборна листа СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДРАГАН ДАШИЋ, садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне листе у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину АП Војводине. На основу тога, Комисија је донела закључак којим се подносиоцу изборне листе СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, налаже да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка отклони те недостатке. Тим закључком истовремено ће се подносиоцу изборне листе указати на радње које треба да обави ради отклањања недостатака.

 

Седница Покрајинске изборне комисије

петак, 20.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 20. априла 2012. године, седницу на којој је утврдила да коалициона изборна листа СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ДСМ, ДЗХ, ДЗВМ, СЛОВАЧКА СТРАНКА – ЛАСЛО РАЦ САБО, садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне листе у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину АП Војводине. На основу тога, Комисија је донела закључак којим се подносиоцу коалиционе изборне листе СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ДСМ, ДЗХ, ДЗВМ, СЛОВАЧКА СТРАНКА, налаже да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка отклони те недостатке. Тим закључком истовремено ће се подносиоцу изборне листе указати на радње које треба да обави ради отклањања недостатака.

На данашњој седници Комисија је, такође, утврдила да Изборна листа ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА – НЕНАД СТЕВОВИЋ – CRNOGORSKA PARTIJA – NENAD STEVOVIĆ, садржи недостатке и донела закључак којим се налаже подносиоцу ове изборне листе да отклони недостатке.

Комисија је на седници именовала и Александра Новаковића, дипломираног правника, из Новог Сада, за члана, а Сашу Дошена, дипломираног правника, из Новог Сада, за заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике подносиоца Избoрне листe “ДВЕРИ ЗА СРПСКУ ВОЈВОДИНУ”.

Седница Покрајинске изборне комисије

среда, 18.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 18. априла 2012. године, седницу на којој је прогласила Изборну листу под редним бројем 10 “ДВЕРИ ЗА СРПСКУ ВОЈВОДИНУ”. Проглашењем изборне листе, Комисија је утврдила да подносиоц Изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА „ДВЕРИ СРПСКА ВОЈВОДИНА“, испуњава услове за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Седница Покрајинске изборне комисије

четвртак, 12.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 12. априла 2012. године, седницу на којој је донела Правила о коришћењу и расподели средстава предвиђених Законом о финансирању политичких активности за покриће трошкова изборне кампање за избор посланика у Скупштину АП  Војводине на изборима расписаним за 6 мај 2012. године. Средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање из јавних извора обезбеђују се у буџету АП Војводине, у години у којој се одржавају редовни избори за посланике у Скупштину АП Војводине, у износу од 0,1% расхода буџета Аутономне Покрајине, за годину за коју се буџет доноси. Ова средства расподељују се: у висини од 50% за покриће трошкова изборне кампање покрајинских избора по пропорционалном изборном систему и 50% за покриће трошкова изборне кампање покрајинских избора по већинском изборном систему.

Комисија је на седници донела и Решење о образовању Радне групе за координацију у обављању одређених изборних радњи, у вези са достављањем  изборног материјала изборним Комисијама изборних јединица.

Седница Покрајинске изборне комисије

среда, 04.04.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 04. априла 2012. године, седницу на којој је именовала Бориса Бајића, дипломираног правника, из Новог Сада, за члана, а Анику Биро, дипломирану правницу, из Малог Иђоша, за заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике подносиоца Избoрне листe VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – IŠTVAN PASTOR.

На данашњој седници Комисија је утврдила Објашњење у вези са применом члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, које се односи на именовање представника подносилаца потврђених предлога кандидата у проширени састав изборне комисије изборне јединице.

Комисија је донела и Одлуку о утврђивању листе категорија регистратурског материјала насталог у раду или у вези са радом Покрајинске изборне комисије.

Седница Покрајинске изборне комисије

среда, 28.03.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 28. марта 2012. године, седницу на којој је прогласила Изборну листу под редним бројем 9 VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN –  SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – IŠTVAN PASTOR.

Проглашењем изборне листе, Комисија је утврдила да подносилац Изборне листе VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN –  SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – IŠTVAN PASTOR, испуњава услове за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

На данашњој седници Комисија је именовала Емину Мујови, дипломирану правницу, из Новог Сада, за члана, а Александра Миловановића, дипломираног правника, из Новог Сада, за заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике подносиоца Избoрне листe ИВИЦА ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС), СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП СРБИЈЕ).

Седница Покрајинске изборне комисије

субота, 24.03.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 24. марта 2012. године, седницу на којој је прогласила коалициону Изборну листу под редним бројем 8 ИВИЦА ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС), СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП Србије).

Проглашењем изборне листе, Комисија је утврдила да Коалиција СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС), СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП Србије), испуњава услове за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

На данашњој седници Комисија је именовала Добрић Жељка, дипломираног правника, из Новог Сада,  за члана, а Дражић Драгана, дипломираног правника, из Новог Сада, за заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ.

Комисија је, поред тога, именовала и Јову Цвјетојевића, дипломираног правника, из Новог Сада, за  члана, а Луку Јововића, дипломираног правника, из Врбаса, за заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике  коалиције ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ: СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ - БК.

Комисија је, затим, именовала Стевана Радуновића, дипломираног правника, из Зрењанина, за члана, а Славишу Потпара, дипломираног правника, из Сремске Каменице, за заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ. 

На истој седници Комисија је именовала и Бранислава Мајсторовића, дипломираног правника, из Новог Сада, за члана, а Срђана Радивојевића, дипломираног правника, из Новог Сада, за заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике коалиције ПРЕОКРЕТ. 

Седница Покрајинске изборне комисије

четвртак, 22.03.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 22. марта 2012. године, седницу на којој је прогласила коалициону Изборну листу под редним бројем 7 ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ВОЈВОЂАНСКИ ПРЕОКРЕТ (ЛДП – СПО – ВП – СДУ – БОГАТА СРБИЈА).

Проглашењем изборне листе, Комисија је утврдила да Коалиција ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ВОЈВОЂАНСКИ ПРЕОКРЕТ (ЛДП – СПО – ВП – СДУ – БОГАТА СРБИЈА), испуњава услове за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

На данашњој седници Комисија је именовала Владиславу Белић - Бркић, дипломирану правницу, из Новог Сада, за  члана, а Зорана Станојевића, дипломираног правника, из Каћа, за  заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне Комисије, као представнике подносиоца Избoрне листe УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ-МЛАЂАН ДИНКИЋ.

На истој седници Комисија је донела Одлуку о поверавању послова бирачким одборима којом је уредила  да ће бирачки одбори образовани за спровођење избора за народне посланике  и одборнике  који су расписани за 6. мај 2012. године, обављати послове бирачких одбора и за спровођење избора за посланике у Скупштину АП Војводине, пошто се одржавају истовремено.  

Седница Покрајинске изборне комисије

четвртак, 22.03.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 22. марта 2012. године, седницу на којој је прогласила Изборну листу под редним бројем 4 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ, коалициону изборну листу под редним бројем 5 ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ: СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК и Изборну листу под редним бројем 6  ДЕМОКРАТСКA СТРАНКА СРБИЈЕ-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА.

Проглашењем изборних листи, Комисија је утврдила да подносиоци ових изборних листа испуњавају услове за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Седница Покрајинске изборне комисије

уторак, 20.03.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 20. марта 2012. године, седницу на којој је прогласила коалициону Изборну листу под редним бројем 3 УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ - МЛАЂАН ДИНКИЋ.

Проглашењем изборне листе, Комисија је утврдила да Коалиција УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ - МЛАЂАН ДИНКИЋ, испуњава услове за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

На данашњој седници Комисија је именовала Душана Теофиловића, дипломираног правника,  из Сремских Карловаца, као члана, а Зденку Стакић, дипломирану правницу, из Новог Сада, као заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике подносиоца коалиционе Изборне листе ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК.

Седница Покрајинске изборне комисије

понедељак, 19.03.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 19. марта 2012. године, седницу на којој је прогласила коалициону Изборну листу под редним бројем 2 ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК.

Проглашењем изборне листе, Комисија је утврдила да Коалиција ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК, испуњава услове за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

На данашњој седници Комисија је именовала Браниславу Јефтић, из Новог Сада, као члана, а Дарију Шајин, из Новог Сада, као заменика члана у проширеном саставу Покрајинске изборне Комисије, као представнике подносиоца коалиционе Изборне листе “ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ-БОЈАН ПАЈТИЋ”.

Седница Покрајинске изборне комисије

недеља, 18.03.2012.

Покрајинска изборна комисија je одржала 18. марта 2012. године, седницу на којој је прогласила коалициону Изборну листу број 1 “ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ-БОЈАН ПАЈТИЋ”.

Проглашењем изборне листе, Комисија је утврдила да Коалиција “ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ-БОЈАН ПАЈТИЋ”, испуњава услове за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Комисија је донела Закључак у вези са документацијом која се подноси уз предлог кандидата за посланика по већинском и пропорционалном изборном систему (уверење о држављанству, потврда о пребивалишту и потврда о изборном праву) да не може бити старија од 6 месеци.

Седница Покрајинске изборне комисије

субота, 17.03.2012.

Покрајинска изборна комисија одржала je 16. марта 2012. године седницу на којој је донела Упутство за сровођење избора у 2012. години за избор посланика у Скупштину АП Војводине којим се ближе уређују поједина питања и радње од значаја за спровођење покрајинских избора. Саставни део овог Упутства чине обрасци за учеснике избора ради предузимања изборних радњи, који ће бити доступни на сајту Покрајинске изборне Комисије  и  седишту Комисије.

Поред тога,  Комисија  је  донла  је и Роковник за извршење изборних радњи у поступку спровођења избора за посланике у Скупштину АП Војводине.

Комисија је на седници именовала и чланове радних група за обављање нормативно-правних послова и материјално-финансијских послова.

Седница Покрајинске изборне комисије

уторак, 13.03.2012.

Покрајинска изборна комисија одржала је 12. марта 2012. године, седницу на којој је Одлуком уредила образовање радних група за обављање нормативно-правних послова (ради припреме предлога аката, извештаја, предлоге ставова и објашњења); материјално-финансијских послова (ради припрема предлога аката којима се уређују питања у вези са коришћењем средстава обезбеђених финансијским планом Покрајинске изборне комисије); за координацију у вези са организацијом достављања изборног материјала и радну групу за посматраче тока избора. Комисија ће посебним решењем именовати чланове радне групе.

Комисија је упозната са Мишљењем Заштитника грађана поводом обезбеђивања услова за остваривање изборног права особа са инвалидитетом.

Седница Покрајинске изборне комисије

уторак, 06.03.2012.

Покрајинска изборна комисија одржала је 05. марта 2012. године, седницу на којој је утврдила боју папира гласачког и контролног листа. Гласачки листић, за избор посланика по пропорционалном изборном систему, штампаће се на папиру светло жуте боје, док ће контролни лист бити сиве боје. Гласачки листић, за избор посланика по већинском изборном систему, штампаће се на папиру светло зелене боје, док ће контролни лист бити светло розе боје.

Комисија је упозната и са Извештајем Радне групе за обављање припремних радњи у циљу одређивања предмета јавних набавки за спровођење избора за посланике у Скупштини АП Војводине. На истој седници Комисија је образовала  Радну групу за израду плана интегритета Покрајинске изборне комисије и Радну групу за утврђивање листе категорија регистратурског материјала Покрајинске изборне комисије, насталог у раду и  у вези са радом Kомисије. 

Комисија је на овој седници овластила Маријана Петровића и Јелену Злојутро, чланове Комисије за сарадњу са медијима односно давања обавештења о раду Комисије.

Седница Покрајинске изборне комисије

петак, 02.03.2012.

Покрајинска изборна комисија одржала је 28. фебруара 2012. године, седницу на којој је разматрала и усвојила Пословник Покрајинске изборне комисије. Указано је на најзначајније новине у тексту Пословника а односе се на усклађивања садржаја печата са Статутом АП Војводине и прописима који се односе на службену употребу језика и писама националних заједница. Новину представљају одредбе којим је предвиђена сарадња Комисије са домаћим, страним, међународним и међурегионалним органима и организацијама о питањима из њене надлежности. Прецизирана су права и обавезе председника, чланова и секретара Комисије и њихових заменика, уређена јавност рада Комисије и заштита података о личности. Новине у погледу начина рада Комисије представљају могућност сазивања седнице електронском поштом, ограничење времена за расправу појединог члана а одредбма је прецизиран и начин одлучивања.

Седница Покрајинске изборне комисије

понедељак, 06.02.2012.

Покрајинска изборна комисија одржала је 02. фебруара 2012. године, седницу на којој је разматрала Информацију о финасијским средствима обезбеђеним у буџету АП Војводине за 2012. годину за рад Покрајинске изборне комисије. На истој седници Комисија је образовала неколико радних група и то: Радну групу за преиспитивање потребе за изменама Пословника Покрајинскe изборнe комисијe, Радну групу за израду аката (упутство, роковник, обрасци) неопходних за спровођење Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводинe и Радну групу за обављање припремних радњи у циљу одређивања предмета јавних набавки за потребе Покрајинске изборне комисије, на спровођењу покрајинских избора у 2012. години. У Раднe групe, кoje су образоване, поред чланова Комисије именована су и лица из реда покрајинских службеника.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs