Саопштења

Саопштење

уторак, 09.06.2009.

Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 9. јуна 2009. године, утврдила je Извештај о додели посланичког мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, након престанка мандата Александри Мајкић, због поднете оставке. Комисија је посланички мандат доделила - Германац Миленку из Кикинде, са Изборне листе Српска радикална странка – Томислав Николић. Посланику коме је додељен мандат, Комисија је издала уверење да је изабран за посланика, а извештај о додели мандата доставиће се Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, ради верификације мандата посланика.

Саопштење

среда, 27.05.2009.

Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 27. маја 2009. године, утврдила је Извештај о додели посланичког мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, са Изборне листе Српска радикална странка – Томислав Николић, након престанка мандата посланику Зорану Ђаковићу, због смрти. Комисија је посланику - Александри Мајкић из Кикинде којој је додељен мандат, издала уверење да је изабрана за посланика. Извештај о додели мандата доставиће се Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, ради верификације мандата посланика.

Саопштење

четвртак, 16.04.2009.

Покрајинска изборна комисија на седницама одржаним 09. априла и 16. априла 2009. године, је у поступку доделе мандата за посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, уместо Зорана Ђаковића, коме је престао мандат са 14. фебруаром 2009. године, констатовала да мандат за новог посланика припада Изборној листи Српска радикална странка – Томислав Николић. Први следећи кандидат на Изборној листи је Александра Мајкић.

По члану 78. став 5. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, пре доделе мандата, Покрајинска изборна комисија је у обавези да од кандидата прибави сагласност да прихвата мандат. Подносилац Изборне листе, је предложио да се мандат додели наредном кандидату са листе, међутим, није достављена изјава Александре Мајкић о не прихватању мандата посланика, која је услов да се мандат додели следећем кандидату. Комисија је о утврђеном обавестила подносиоца Изборне листе и затражила да се у одређеном року потребна документа доставе. Како то подносилац изборне листе није учинио, Комисија се обратила првом следећем кандидату са листе да достави писмену сагласност да прихвата мандат за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, или изјаву о не прихватању мандата , уколико не прихвата мандат.

Саопштење

петак, 27.03.2009.

На седници Покрајинске изборне комисије одржаној 27. марта 2009. године, донета је Одлука којом се одређује Милорад Гашић, члан Комисије, да у случају одсутности или спречености председника Комисије као и заменика председника Комисије, сазове седницу Комисије, предложи дневни ред, председава јој и обавља друге послове председника Комисије утврђене Одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и Пословником Покрајинске изборне комисије.

Чланови Комисије на данашњој седници упознати су са оставком коју је Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, понудила Зденка Стакић, на место прeдседника Комисије и оставком коју је поднео Ненад Симовић, на место заменика председника Комисије као и Предлогом одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Саопштење

четвртак, 19.02.2009.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 19. фебруара 2009. године, једногласно је именовала Комисију за излучивање безвредног регистратурског материјала, насталог у раду Покрајинске изборне комисије за време спровођења избора расписаних за 19. септембар 2004. године. У складу са прописима који уређују попис, чување и поступање са архивском грађом, задатак Комисије је да изврши одабир архивске грађе према утврђеним роковимa чувања и по добијеној сагласности излучи безвредан регистратурски материјал.

Седници је председавала Зденка Стакић, председник Комисије.

Прва седница Покрајинске изборне комисије

четвртак, 15.01.2009.

Покрајинска изборна комисија, коју је Скупштина Аутономне Покрајине Војводине именовала 10. октобра и 22. децембра 2008. године, одржала је 15. јануара 2009. прву седницу.

Комисија је једногласно утврдила Извештај о додели посланичког мандата за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине доставила је на надлежан поступак Покрајинској изборној комисији, Одлуку о престанку мандата посланику др Милијану Поповићу са Изборне листе Српска радикална странка – Томислав Николић, због смрти. По члану 78. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, када посланику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада изборној листи са које је посланик изабран. Увидом у наведену изборну листу и на предлог политичке странке Српска радикална странка, Комисија је посланички мандат доделила Рајку Мрђи, дипломираном економисти из Сомбора, рођеном 1953. године. Извештај о додели мандата доставиће се Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, ради верификације мандата посланика.

Комисија је размотрила и захтев Одбора за административна и мандатно – имунитетска питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине за достављање документације у вези са Изборном листом Српска радиклана странка – Томислав Николић са избора одржаних 11. маја 2008. године. Комисија је закључила да достави Изборну листу Српска радиклана странка – Томислав Николић са пратећом документацијом Одбору за административна и мандатно – имунитетска питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, који је по члану 64. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине надлежан да утврди разлоге престанка мандата посланика.

Седници је председавала Зденка Стакић, председник Комисије.

Саопштење

субота, 14.06.2008.

Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 14. јуна 2008. године утврдила је Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписаних за 11. мај 2008. године.

Изборе за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписао је председник Народне скупштине Републике Србије за 11. мај 2008. године. Избори су спроведени у складу са Одлуком о избору посланика у Скупштину АП Војводине, по којој се од укупно 120 посланика у Скупштини АП Војводине, 60 бира по пропорционалном, а 60 по већинском изборном систему.

По пропорционалном изборном систему, од укупно проглашених девет изборних листа, мандате је освојило шест изборних листа, а три изборне листе нису освојиле ниједан мадат.

Покрајинска изборна комисија на основу члана 76. став 3. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, доделила је 1/3 добијених мандата кандидатима са изборних листа, по њиховом редоследу, a на основу члана 76. став 4. на предлог подносиоца изборних листа, на седницама одржаним 20, 27 и 28. маја 2008. године доделила је преостале 2/3 добијених посланичких мандата кандидатима са изборних листа, тако да су изборне листе освојиле следећи број мандата:

Ред. бр.
Назив изборне листе
Број гласова које је листа добила
Број мандата које је добила изборна листа
1.
"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић
354.198
23
2.
"ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ – НЕНАД ЧАНАК"–Ненад Чанак
86.653
5
3.
ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ
45.313
0
4.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
310.599
20
5.
"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић
57.093
3
6.
"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар
59.248
4
7.
"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN, МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - Иштван Пастор
77.390
5
8.
ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" - Маја Гојковић
20.937
0
9.
"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ - мр Игор Курјачки" - мр Игор Курјачки
6.996
0

 

По већинском изборном систему избори су одржани 11. маја и 18. маја као и поновљено гласање 25. маја, 1 јуна и 8. јуна 2008. године.

На основу извештаја изборних комисија изборних јединица, изабран је по један посланик у свакој изборној јединици, који је добио највећи број гласова бирача.

Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписаних за 11. мај 2008. године доставља се Скупштини АП Војводине, и објављује се у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".

Извештаје је објављен и на сајту Покрајинске изборне комисије www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu.

На основу члана 6. став 1. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине прву - конститутивну седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине сазива председник Скупштине претходног сазива у року од три дана од дана подношења извештаја Покрајинске изборне комисије о спроведеним изборима.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

уторак, 03.06.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 03. јуна 2008. године, донела је Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину АП Војводине, на поновним изборима заказаним за 08. јуни 2008. године.

Поновни избори одржаће се у Изборној јединици 7 Бачки Петровац на бирачком месту број 6 Гложан, у Изборној јединици 14 Житиште на бирачком месту 29 Банатско Вишњићево и у Изборној јединици 58 Тител на бирачком месту број 20 Основна школа 5, Шајкаш.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

среда, 28.05.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 28. маја 2008. године, донела је Одлуку о додели посланичког мандата Маји Седларевић, са Изборне листе «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» - Ненад Чанак, након што је први по редоследу на овој изборној листи, Бојан Костреш доставио Изјаву о неприхватању мандата за посланика у Скупштину АП Војводине.

Комисија је донела и Одлуку о додели посланичког мандата Сомбати Золтану, следећем по редоследу са Изборне листе «Magyar koalíció – Pásztor István, Мађарска коалиција Иштван Пастор” – Иштван Пастор, након што су Агоштон Андраш, Пал Шандор и Марта Такач доставили Изјаве о неприхватању мандата за посланике у Скупштину АП Војводине.
Комисија је прихватила Информацију о додељивању мандата за посланике у Скупштину АП Војводине, а које Покрајинска изборна комисија додељује на о основу члана 76. став 4. Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, на предлог подносилаца изборних листа.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

уторак, 27.05.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 27. маја 2008. године, доделила је 1/3 добијених мандата, а то је један посланички мандат, Изборној листи «Демократска странка Србије – Нова Србија – Војислав Коштуница» - др Зоран Лончар.

Мандат је додељен Јоцић Бранку, доктору економских наука из Панчева, након што је први по редоследу на овој изборној листи др Зоран Лончар доставио Изјаву о неприхватању мандата за посланика у Скупштину АП Војводине.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

понедељак, 26.05.2008.

Према обрађеним подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од свих изборних комисија изборних јединица на територији АП Војводине, излазност бирача на бирачка места до 20,00 часова на поновљеном гласању за избор посланика у Скупштину АП Војводине била је 34,45%.

Извештај о излазности по општинама:

Општинa
Излазност
Ада
38,27%
Алибунар
45,04%
Апатин
28,32%
Бач
52,39%
Бачка Паланка
34,50%
Бачка Топола
35,49%
Бачки Петровац
35,77%
Бечеј
33,87%
Бела Црква
29,88%
Беочин
39,58%
Чока
41,07%
Инђија
32,76%
Ириг
37,68%
Кањижа
42,67%
Кикинда
38,82%
Ковачица
27,67%
Ковин
26,17%
Кула
33,46%
Мали Иђош
32,51%
Нова Црња
51,52%
Нови Бечеј
35,68%
Нови Кнежевац
43,41%
Нови Сад
35,26%
Оџаци
24,97%
Опово
41,24%
Панчево
21,41%
Пећинци
39,13%
Пландиште
44,13%
Рума
34,61%
Сечањ
44,64%
Сента
36,74%
Сомбор
32,64%
Србобран
39,88%
Сремска Митровица
36,58%
Стара Пазова
29,84%
Суботица
38,47%
Шид
34,47%
Темерин
42,20%
Тител
52,23%
Врбас
34,66%
Вршац
30,15%
Зрењанин
34,33%
Жабаљ
20,30%
Житиште
47,21%
Сремски Карловци
32,91%

Извештај о излазности по окрузима:

Округ
Излазност
СЕВЕРНО-БАЧКИ
37,55%
СРЕДЊЕ-БАНАТСКИ
37,47%
СЕВЕРНО-БАНАТСКИ
39,59%
ЈУЖНО-БАНАТСКИ
27,77%
ЗАПАДНО-БАЧКИ
30,88%
ЈУЖНО-БАЧКИ
35,80%
СРЕМСКИ
34,26%

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење - излазност за 20 часова

недеља, 25.05.2008.

Чланови Покрајинске изборне комисије Милорад Гашић и Ружица Узелац и секретар Комисије Марија Жекић одржали су конференцију за новинаре на којој су саопштени подаци о излазности бирача на бирачка места до 20,00 часова, на територији АП Војводине на поновљеном гласању за посланике у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему.

Члан Покрајинске изборне комисије Милорад Гашић саопштио је да је свих 1.782 бирачких места затворено у 20,00 часова и да је у току прикупљање резултата од изборних комисија изборних јединица. Гашић је рекао да је, према незваничним подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија изборних јединица, излазност бирача на бирачка места 34,8%, а да је највећа излазност забележена у општини Нова Црња и износи 50,7%, док је најмања у општини Панчево 20,9%.

Покрајинска изборна комисија има рок од 72 часа по затварању свих бирачких места да утврди резултате, уколико нико не поднесе приговор о чему одлучују изборне комисије изборних јединица. Након тога, Покрајинска изборна комисија ће сачинити извештај о укупним резултатима и објавити га у Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење - излазност за 18 часова

недеља, 25.05.2008.

Према обрађеним подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија изборних јединица, излазност бирача на бирачким местима у Аутономној Покрајини Војводини до 18,00 часова износи 25,74%.

Излазност бирача у Северно-бачком округу износи 29,40%, Средње-банатском 28,71% Северно-банатском 31,21% Јужно-банатском 18,68%, Западно-бачком 23,75%, Јужно-бачком 26,74% и Сремском округу 25,09%.

Највећа излазност бирача на територији АП Војводине забележена је у општини Нова Црња и износи 41,03%, а најмања у општини Панчево и износи 14,64%.

Покрајинска изборна комисија ће се обратити јавности са најновијим подацима на конференцији за новинаре у 22,00 сата.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење - излазност за 14 часова

недеља, 25.05.2008.


Чланови Покрајинске изборне комисије Милорад Гашић, Зденка Стакић и Александра Гојковић одржали су конференцију за новинаре на којој су саопштени подаци о излазности бирача на бирачка места до 14,00 часова, на територији АП Војводине на поновљеном гласању за посланике у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему.

Члан Покрајинске изборне комисије Милорад Гашић саопштио је да је свих 1.782 бирачких места у АП Војводини отворено у 7,00 часова.

Гашић је рекао да је излазност бирача у Војводини до 14 часова 15,72%, према узорку који је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија изборних јединица, а да је највећа излазност бирача забележена у општини Нова Црња 26,2%, док је најмања излазност у општини Жабаљ 9,1%.

Члан Покрајинске изборне комисије Зденка Стакић саопштила је да је излазност у Северно-бачком округу 18,1%, Средње-банатском 17,7%, Северно-банатском 18,2%, Јужно-банатском 11,5%, Западно-бачком 15,0%, Јужно-бачком 15,8% и Сремском округу 15,6%.

Милорад Гашић подсетио је да је Уставом Републике Србије, чланом 183., прописано да Аутономна Покрајина Војводина утврђује симболе покрајине и уређује начин њихове примене.

Скупштина АП Војводине, почетком 2004. године, донела је Одлуку о застави Аутономне Покрајине Војводине, којом је прописано да се застава АП Војводине истиче упоредо са заставом Републике Србије када је то законом или неким другим прописом предвиђено.

Упутством о спровођењу Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, у поглављу 10 о уређивању бирачких места, тачком 3. прописано је да се на бирачким местима истичу заставе Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење - излазност за 12 часова

недеља, 25.05.2008.

Према обрађеним подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија изборних јединица, излазност бирача на бирачким местима у Аутономној Покрајини Војводини до 12,00 часова износи 11,9535%.

Излазност бирача у Северно-бачком округу износи 13,84%, Средње-банатском 15,19%, Северно-банатском 14,83%, Јужно-банатском 8,21%, Западно-бачком 11,77%, Јужно-бачком 11,99% и Сремском округу 12,75%.

Највећа излазност бирача на територији АП Војводине забележена је у општини Житиште и износи 18,15%, а најмања у општини Жабаљ и износи 6,9%.

Покрајинска изборна комисија ће се обратити јавности са најновијим подацима на конференцији за новинаре у 15,00 часова.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење - излазност за 10 часова

недеља, 25.05.2008.

Према обрађеним подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија изборних јединица, излазност бирача на бирачким местима у Аутономној Покрајини Војводини до 10,00 часова износи 7,0116%.

Излазност бирача у Северно-бачком округу износи 8,5%, Средње-банатском 8,5%, Северно-банатском 7,8%, Јужно-банатском 5,0%, Западно-бачком 7,4%, Јужно-бачком 6,5% и Сремском округу 7,0%.

Највећа излазност бирача на територији АП Војводине забележена је у општини Житиште и износи 11,24%, а најмања у општини Жабаљ и износи 3,69%.

Покрајинска изборна комисија ће се обратити јавности са најновијим подацима након добијених података од изборних комисија изборних јединица о излазности бирача на бирачка места до 12 часова.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

петак, 23.05.2008.

Покрајинска изборна комисија одржала је конференцију за новинаре на којој су говорили председник Покрајинске изборне комисије Слободан Надрљански, секретар Комисије Марија Жекић и члан Комисије Милорад Гашић.

Представници Покрајинске изборне комисије саопштили су да ће се у недељу, 25. маја, одржати поновљено гласање за посланике у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему. Своје бирачко право моћи ће да оствари 1.720.818 бирача у 60 изборних јединица на територији АП Војводине. Гласање за избор покрајинских посланика одржаваће се на 1.782 бирачка места, која ће бити отворена од 7 до 20 часова.

Секретар Покрајинске изборне комисије Марија Жекић нагласила је да ће грађани на предстојећим изборима гласати на гласачком листићу зелене боје, и одлучити се између два кандидата за покрајинске посланике која су у првом кругу добили највећи број гласова.

На дан одржавања избора, Покрајинска изборна комисија одржаће конференције за новинаре у 15 часова и након затварања бирачких места, у 22 часа. Све конференције одржаваће се у пресс центру Извршног већа АП Војводине.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

петак, 23.05.2008.

Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 23. маја 2008. године, издала службена овлашћења представницима Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе за праћење поновљеног гласања за избор посланика у Скупштину АП Војводине, које ће се одржати 25. маја 2008. године.

 ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

уторак, 20.05.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 20. маја 2008. године, након окончања поступка избора посланика по пропорционалном изборном систему, и утврђивања броја мандата који је добила свака изборна листа, доделила је 1/3 добијених мандата кандидатима по њиховом редоследу на изборној листи, и то:

Ред.
бр.
Назив изборне листе
Број мандата које је добила изборна листа
1/3 мандата који се додељују
1.
"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић
23
8
2.
"ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ – НЕНАД ЧАНАК"–Ненад Чанак
5
2
4.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
20
7
5.
"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић
3
1
6.
"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар
4
1
7.
"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN, МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - Иштван Пастор
5
2

Комисија је донела и Одлуку о накнадама за рад у изборним комисијама изборних јединица и бирачким одборима на поновљеном гласању за избор посланика у Скупштину АП Војводине, које ће се одржати 25. маја 2008. године, као и накнаду трошкова општинским управама које су имале на спровођењу поновљеног гласања.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

понедељак, 19.05.2008.

Након поновних избора за посланике у Скупштину АП Војводине, одржаним 18. маја 2008. године, у изборној јединици 20 Кањижа, на бирачким местима 6, 15, 17, 20, 29, 30 и 39, два кандидата која су освојила највећи број гласова бирача који су гласали, учествоваће на поновљеном гласању за избор посланика у Скупштину АП Војводине 25. маја 2008. године.
Коначан број кандидата који ће учествовати у поновљеном гласању по предлагачима, на основу 100% обрађених изборних јединица, је следећи:

 • «За европску Војводину, Демократска странка – Г17 плус, Борис Тадић»; Демократска странка – Г17 плус; Демократска странка; За европску Србију – Борис Тадић; За европску Војводину – Борис Тадић 51 кандидат
 • Српска радикална странка 39 кандидата
 • Magyar koalíció – Pásztor István; Мађарска коалиција Иштван Пастор 11 кандидата
 • «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 2 кандидата
 • ДСС – НС ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА; Демократска странка Србије 4 кандидата
 • Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије; Социјалистичка партија Србије 4 кандидата
 • ГГ; «Заједно за бољу Суботицу»; Удружење грађана «Покрет вршачка регија – европска регија»; «Покрет вршачка регија – европска регија за Белу Цркву» 8 кандидата
 • Либерално демократска Партија 1 кандидат

Општински суд у Руми надлежан за решавање по жалби Александра Ковачевића из Пећинаца на Решење Покрајинске изборне комисије о одбијању приговора на поступак за избор посланика у Скупштину АП Војводине по пропорционалном изборном систему у изборној јединици 42 Пећинци, на бирачком месту број 2, донео је пресуду којом се жалба одбија као неоснована.

Доношењем пресуде окончан је поступак избора посланика у Скупштину АП Војводине по пропорционалном изборном систему.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

четвртак, 15.05.2008.

На основу обрађених свих изборних јединица на територији Аутономне Покрајине Војводине, осим Кањиже, резултати избора за посланике у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему су следећи:
 • «За европску Војводину, Демократска странка – Г17 плус, Борис Тадић»; Демократска странка – Г17 плус; Демократска странка; За европску Србију – Борис Тадић; За европску Војводину – Борис Тадић 50 кандидата
 • Српска радикална странка 39 кандидата
 • Magyar koalíció – Pásztor István, Мађарска коалиција Иштван Пастор 10 кандидата
 • «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 2 кандидата
 • ДСС – НС Војислав Коштуница; Демократска странка Србије 4 кандидата
 • Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије; Социјалистичка партија Србије 4 кандидата
 • ГГ; «Заједно за бољу Суботицу»; Удружење грађана «Покрет вршачка регија – европска регија»; «Покрет вршачка регија – европска регија за Белу Цркву» 8 кандидата
 • Либерално демократска партија 1 кандидат

У Изборној јединици 20 Кањижа, на седам бирачких места и то на бирачким местима 6, 15, 17, 20, 29, 30 и 39, у недељу, 18. маја 2008. године, одржаће се, због поништавања гласања од стране Изборне комисије изборне јединице Кањижа, поновни избори по већинском изборном систему за избор посланика у Скупштину АП Војводине.

Након утврђивања резултата овог гласања, биће познат коначан број кандидата по предлагачима, који ће учествовати у поновљеном гласању (други круг).

Други круг покрајинских избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском систему одржаће се 25. маја 2008. године.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

среда, 14.05.2008.


Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 14. маја 2008. године, размотрила је приговор који је поднео бирач Ковачевић Александар из Пећинаца на поступак за избор посланика у Скупштину АП Војводине по пропорционалном изборном систему, у изборној јединици 42 Пећинци, на бирачком месту број 2 Ашања 2, и донела Решење којим је приговор одбијен.

Комисија је усвојила и Информацију о резултатима избора за посланике у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, а након тога донела и Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину АП Војводине на поновним изборима заказаним за 18. мај 2008. године у изборној јединици 20 Кањижа, на бирачким местима 6, 15, 17, 20, 29, 30 и 39.

Донети акти биће објављени у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине», као и на сајту Покрајинске изборне комисије: www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈA

Саопштење

среда, 14.05.2008.

Председник Покрајинске изборне комисије Слободан Надрљански и секретар Покрајинске изборне комисије Марија Жекић, на данашњој конференцији за новинаре, саопштили су резултате избора за посланике у Скупштину АП Војводине на основу 100% обрађених изборних јединица у Аутономној Покрајини Војводини.

Резултати избора за посланике у Скупштини АП Војводине по пропорционалном систему су следећи:

 • Изборна листа ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ – мр Бојан Пајтић добила је 33,728% гласова и 23 мандата.
 • Изборна листа ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ – НЕНАД ЧАНАК – Ненад Чанак добила је је 8,251% гласова и 5 мандата.
 • Изборна листа ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ добила је 4,315% гласова и није добила мандате.
 • Изборна листа СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ добила је 29,576% гласова и 20 мандата.
 • Изборна листа СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ – Душан Бајатовић добила је 5,437% гласова и 3 мандата.
 • Изборна листа ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – НОВА СРБИЈА – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА – др Зоран Лончар добила је 5,642% гласова и 4 мандата.
 • Изборна листа МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА – ИШТВАН ПАСТОР – Иштван Пастор добила је 7,369% гласова и 5 мандата.
 • Изборна листа ГРУПА ГРАЂАНА «МАЈА ГОЈКОВИЋ» - Маја Гојковић добила је 1,994% гласова и није освојила мандате.
 • Изборна листа ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ – мр ИГОР КУРЈАЧКИ – мр Игор Курјачки добила је 0,666% гласова и није освојила мандате.


У свим изборним јединицама, на изборима за Скупштину АП Војводине по већинском систему, у другом кругу, на поновљеном гласању ће учествовати два кандидата са највећим процентом освојених гласова.

Број кандидата који ће учествовати у поновљеном гласању по предлагачима, на основу 100% обрађених изборних јединица, је следећи:

 • «За европску Војводину, Демократска странка – Г17 плус, Борис Тадић»; Демократска странка – Г17 плус; Демократска странка; За европску Србију – Борис Тадић; За европску Војводину – Борис Тадић 51 кандидат
 • Српска радикална странка 39 кандидата
 • Magyar koalíció – Pásztor István; Мађарска коалиција Иштван Пастор 11 кандидата
 • «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» 2 кандидата
 • ДСС – НС ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА; Демократска странка Србије 4 кандидата
 • Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије; Социјалистичка партија Србије 4 кандидата
 • ГГ; «Заједно за бољу Суботицу»; Удружење грађана «Покрет вршачка регија – европска регија»; «Покрет вршачка регија – европска регија за Белу Цркву» 8 кандидата
 • Либерално демократска Партија 1 кандидат

Други круг покрајинских избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском систему одржаће се 25. маја 2008. године.

Члан Покрајинске изборне комисије Мироје Јовановић саопштио је да је Покрајинска изборна комисија разматрала приговоре које су поднели Српска радикална странка Општински одбор Сомбор и странка Покрет снага Србије-Богољуб Карић, и донела Решења о одбацивању ових приговора.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈA

Саопштење

уторак, 13.05.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 13. маја 2008. године, утврдила је резултате избора за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по пропорционалном изборном систему.

На истој седници, Покрајинска изборна комисија разматрала је приговорe којe су поднели Српска радикална странка Општинског одбора у Сомбору и странка Покрет снага Србије-Богољуб Карић, и донела Решења о одбацивању ових приговора.

Комисија је такође усвојила Записник радне групе за уништавање изборног материјала.
Сва акта која доноси Покрајинска изборна комисија постављена су и могу се преузети са сајта: www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

уторак, 13.05.2008.

Покрајинска изборна комисија, на данашњој конференцији за новинаре, саопштила је резултате избора за посланике у Скупштину АП Војводине на основу 72,30% бирачког тела у Аутономној Покрајини Војводини.

На основу до сада пристиглих података резултати избора за посланике у Скупштини АП Војводине по пропорционалном систему су следећи:

 • Изборна листа ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ – мр Бојан Пајтић добила је 33,604% гласова и 23 мандата.
 • Изборна листа ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ – НЕНАД ЧАНАК – Ненад Чанак добила је је 7,689% гласова и 5 мандата.
 • Изборна листа ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ добила је 4,133% гласова и није добила мандате.
 • Изборна листа СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ добила је 29,855% гласова и 20 мандата.
 • Изборна листа СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ – Душан Бајатовић добила је 5,406% гласова и 3 мандата.
 • Изборна листа ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – НОВА СРБИЈА – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА – др Зоран Лончар добила је 5,494% гласова и 3 мандата.
 • Изборна листа МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА – ИШТВАН ПАСТОР – Иштван Пастор добила је 8,733% гласова и 6 мандата.
 • Изборна листа ГРУПА ГРАЂАНА «МАЈА ГОЈКОВИЋ» - Маја Гојковић добила је 1,217% гласова и није освојила ни један мандат.
 • Изборна листа ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ – мр ИГОР КУРЈАЧКИ – мр Игор Курјачки добила је 0,681% гласова и није освојила ни један мандат.


У свим изборним јединицама, чијим резултатима располаже Покрајинска изборна комисија, одржаће се поновљено гласање, за изборе за посланике у Скупштину АП Војводине по већинском систему, у којем ће учествовати два кандидата са највећим процентом освојених гласова.

Број кандидата који ће учествовати у поновљеном гласању по изборним листама, на основу до сада пристиглих података, је следећи:

 • Изборна листа ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ – мр Бојан Пајтић 38 кандидата
 • Изборна листа ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ – НЕНАД ЧАНАК – Ненад Чанак 2 кандидата
 • Изборна листа ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ 1 кандидат
 • Изборна листа СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ 29 кандидата
 • Изборна листа СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ – Душан Бајатовић 4 кандидата
 • Изборна листа ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – НОВА СРБИЈА – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА – др Зоран Лончар 4 кандидата
 • Изборна листа МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА – ИШТВАН ПАСТОР – Иштван Пастор 9 кандидата
 • Изборне листе група грађана 7 кандидата.

Наредна конференција за новинаре Покрајинске изборне комисије одржаће се у среду, 14. маја, у 11,00 часова.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

понедељак, 12.05.2008.

Изборне комисије изборних јединица у Војводини имају рок до 13. маја 2008. године у 20 часова да Покрајинској изборној комисији доставе изборне материјале за покрајинске изборе по пропорционалном и већинском изборном систему, који су одржани 11. маја 2008. године.

С обзиром на то да су изборне комисије изборних јединица прво обрађивале материјале за републичке и локалне изборе, Покрајинској изборној комисији ови материјали пристижу веома споро, тако да ће први резултати моћи да буду саопштени у току сутрашњег дана.

Покрајинска изборна комисија дужна је да, на основу извештаја општинских изборних комисија, односно градске изборне комисије, у року од 12 часова од пријема изборних материјала од изборних комисија изборних јединица, утврди резултате избора, најкасније до 14. маја у 08 часова.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење - излазност за 20 часова

понедељак, 12.05.2008.

Према обрађеним подацима о изборима за посланике у Скупштину АП Војводине, које је Покрајинска изборна комисија добила из 37 општина у АП Војводини, односно 82,2 посто од укупног броја, излазност бирача на бирачким местима у Аутономној Покрајини Војводини до 20,00 часова је била 61,75%.

Извештај о излазности по општинама:

Општина
Излазност
Ада
63,0%
Алибунар
53,4%
Апатин
58,9%
Бач
65,2%
Бачка Топола
63,7%
Бачки Петровац
63,5%
Бечеј
62,0%
Бела Црква
59,0%
Чока
64,0%
Ириг
64,7%
Кањижа
65,0%
Кикинда
62,7%
Ковачица
53,9%
Ковин
54,1%
Кула
62,7%
Мали Иђош
59,3%
Нова Црња
69,9%
Нови Бечеј
63,7%
Оџаци
58,7%
Опово
63,0%
Пландиште
67,4%
Рума
59,7%
Сечањ
47,0%
Сента
61,6%
Сомбор
59,1%
Србобран
64,2%
Сремска Митровица
66,3%
Стара Пазова
61,8%
Суботица
63,1%
Шид
63,5%
Темерин
68,3%
Тител
68,4%
Врбас
61,4%
Вршац
61,3%
Жабаљ
54,7%
Житиште
67,5%
Сремски Карловци
59,8%

Коначну процент излазности Покрајинска изборна комисија објавиће након добијања података из преосталих изборних јединица.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење - излазност за 18 часова

недеља, 11.05.2008.

Према обрађеним подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија изборних јединица, излазност бирача на бирачким местима у Аутономној Покрајини Војводини до 18,00 часова износи 48,1452%.

Излазност бирача у Северно-бачком округу износи 49,9%, Средње-банатском 49,5% Северно-банатском 50,1% Јужно-банатском 43,1%, Западно-бачком 46,6%, Јужно-бачком 48,3% и Сремском округу 48,1%.

Највећа излазност бирача на територији АП Војводине забележена је у општини Пећинци и износи 63,8%, а најмања у општини Ковин и износи 40,1%.

Покрајинска изборна комисија ће се обратити јавности са најновијим подацима на конференцији за новинаре у 21,00 час.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење - друга конференција за новинаре

недеља, 11.05.2008.

На другој редовној конференцији за новинаре, Покрајинска изборна комисија саопштила је најновије податке у вези са излазношћу бирача на бирачка места на територији Аутономне Покрајине Војводине до 14,00 часова.

Члан Покрајинске изборне комисије Јелена Злојутро саопштила је да је просечна излазности бирача до 14,00 часова на територији Аутономне Покрајине Војводине 25,09%, према обрађеним подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија изборних јединица.

Она је истакла да је излазност у Северно-бачком округу 16,77%, Средње-банатском 28,73% Северно-банатском 29,00% Јужно-банатском 20,03%, Западно-бачком 28,86%, Јужно-бачком 27,66% и Сремском округу 28,35%.

Комисија је саопштила да је највећа излазност бирача на територији Аутономне Покрајине Војводине забележена у општини Нова Црња и износи 38,69%.

Покрајинска изборна комисија саопштила је да је на појединим бирачким местима примећено да су уклањане заставе Аутономне Покрајине Војводине, што није био случај приликом спровођења избора 2004. године, те је апеловано на грађане да се суздрже од прављења било каквих инцидената.

Уставом Републике Србије, чланом 183., прописано је да Аутономна Покрајина Војводина утврђује симболе покрајине и уређује начин њихове примене.

Скупштина АП Војводине, почетком 2004. године, донела је Одлуку о застави Аутономне Покрајине Војводине, којом је прописано да се застава АП Војводине истиче упоредо са заставом Републике Србије када је то законом или неким другим прописом предвиђено.

Упутством о спровођењу Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, у поглављу X о уређивању бирачких места, тачком 3 прописано је да се на бирачким местима истичу заставе Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине.

Наредна конференција за новинаре Покрајинске изборне комисије одржаће се у 21,00 час.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење - прва конференција за новинаре

недеља, 11.05.2008.

Покрајинска изборна комисија одржала је прву конференцију за новинаре на којој су саопштени подаци о излазности бирача на бирачка места до 10,00 часова, на територији АП Војводине.

Члан Покрајинске изборне комисије Милорад Гашић саопштио је да је свих 1.782 бирачких места у АП Војводини отворено у 7,00 часова.

"Гласање није почело у 7,00 часова на свим местима, јер одмах по отварању бирачких места, на бирачком месту 22 у Руми и бирачким местима 21 и 22 у општини Нови Бечеј, у Новом Милошеву, комисија није пронашла контролне листиће без којих, по Закону о избору народних посланика и по Одлуци о избору посланика у Скупштину АП Војводине, гласање не може да почне", рекао је Гашић.

Он је додао да је у Руми на бирачком месту број 22 гласање отпочело у 8,15 часова, а у Новом Милошеву на бирачким местима 21 и 22 у 9,35 часова и да ће, у складу са прописима, гласање на овим бирачким местима бити продужено за период за који је било и прекинуто.

Гашић је рекао да је излазност бирача у Војводини до 10 часова 7,9278%, према узорку који је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија изборних јединица.

Члан Покрајинске изборне комисије Јелена Злојутро саопштила је да је излазност у Северно-бачком округу 11,787%, Средње-банатском 5,047%, Северно-банатском 10,713%, Јужно-банатском 1,575%, Западно-бачком 8,770%, Јужно-бачком 10,104% и Сремском округу 7,312%.

Она је додала да је највећа излазност бирача забележена у општини Беочин 19,820%, затим у општини Нова Црња 19,130% и у општини Сечањ 16,0%.

Наредна конференција за новинаре Покрајинске изборне комисије је у 15,00 часова.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење - Конференција за новинаре Покрајинске изборне комисије

петак, 09.05.2008.

Покрајинска изборна комисија одржала је конференцију за новинаре на којој су говорили председник Покрајинске изборне комисије Слободан Надрљански, секретар Комисије Марија Жекић, члан Комисије Милорад Гашић и заменици чланова Јелена Злојутро и Ружица Узелац.

Председник Покрајинске изборне комисије Слободан Надрљански упознао је новинаре са подацима о броју бирача, изборном систему, изборним листама, бирачким местима и активностима Покрајинске изборне комисије на дан одржавања избора.

Надрљански је саопштио да је, на изборима за посланике у Скупштину АП Војводине, укупан број бирача који ће моћи да остваре своје бирачко право 1.720.818 бирача.

«Покрајински избори се спроводе по пропорционалном и већинском изборном систему. По Статуту АП Војводине, Скупштина АП Војводине има 120 посланика. Половина од укупно 120 посланика, 60 посланика бира се по пропорционалном систему, у којем је Аутономна Покрајина Војводина једна изборна јединица, а друга половина по већинском систему у којем је Аутономна Покрајина Војводина подељена у 60 изборних јединица. На овај начин, свака од 45 општина у АП Војводини, бира најмање једног посланика. По већинском систему, за посланика је изабран кандидат који је добио већину гласова бирача који су гласали у изборној јединици. Ако ни један од кандидата не добије потребну већину, гласање се понавља у року од 15 дана (рок-25. мај 2008. године)», истакао је Надрљански.

Комисија је саопштила да је, у складу са Одлуком о избору посланика у Скупштину АП Војводине, прогласила девет Изборних листа за избор посланика по пропорционалном систему по следећем редоследу:

1. Изборна листа број 1 "За европску Војводину, Демократска странка, Г17 плус, Борис Тадић"
2. Изборна листа број 2 "Заједно за Војводину – Ненад Чанак"
3. Изборна листа број 3 "Либерално демократска партија -Чедомир Јовановић"
4. Изборна листа број 4 "Српска радикална странка-Томислав Николић"
5. Изборна листа број 5 "СПС - ПУПС" - Душан Бајатовић
6. Изборна листа број 6 "Коалиција Демократска странка Србије - Нова Србија - Војислав Коштуница"
7. Изборна листа број 7 "Мађарска коалиција – Иштван Пастор"
8. Изборна листа број 8 Група грађана «Маја Гојковић» - Маја Гојковић
9. Изборна листа број 9 Војводина је снага Србије-мр Игор Курјачки

Сви подносиоци листа предложили су онолико кандидата колико се посланика бира (60). Од девет проглашених листа, осам припадају политичким странкама и њиховим коалицијама, а једна листа припада групи грађана. Један подносилац изборне листе – «Мађарска коалиција – Иштван Пастор» има положај политичке странке националне мањине.

На свих девет изборних листа задовољен је критеријум прописан Одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, да на изборној листи мора бити најмање 30% кандидата мање заступљеног пола на листи (жене). Свакој изборној листи припада број мандата који је сразмеран броју добијених гласова. У расподели мандата учествују изборне листе које су добиле најмање 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали. Политичке странке националних мањина учествују у расподели мандата и када су добиле мање од 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали.

Што се тиче већинског изборног система, предлагачи кандидата су политичке странке посебно или заједно, коалиције политичких странака и групе од 200 грађана у изборној јединици. По овом изборном систему за избор 60 посланика укупно је у свим изборним јединицама предложено 422 кандидата (највише 10, а најмање 5 у изборној јединици). Од овог броја, 50 кандидата су кандидати мање заступљеног пола (жене).

Комисија је саопштила и да ће, на дан одржавања избора, бирачка места широм Војводине бити отворена у 7 часова, а затворена у 20 часова. На сваком бирачком месту налазе се по две гласачке кутије за избор посланика у Скупштину АП Војводине, једна за избор посланика по пропорционалном изборном систему, а једна за избор посланика по већинском изборном систему.

Гласачки листићи за пропорционални систем је плаве боје (контролни листић је жуте боје), а за већински систем гласачки листић је зелене боје (контролни листић је наранџасте боје). Немоћна и болесна лица могу гласати и ван бирачких места.

Гласање за избор покрајинских посланика обавиће се на 1.782 бирачких места.

Након затварања бирачких места, приступа се утврђивању резултата избора. Бирачки одбор у року од 8 часова од затварања бирачког места доставља записник Изборној комисији изборне јединице (рок 12. мај, 04,00 часова).

Изборна комисија изборне јединице проглашава изборне резултате у својој изборној јединици најкасније 48 часова од завршетка гласања (рок 13. мај, 20,00 часова).

Покрајинска изборна комисија утврђује резултате избора најкасније у року од 12 часова од пријема материјала од изборних комисија изборних јединица (рок 14. мај 08,00 часова).

На дан одржавања избора, Покрајинска изборна комисија одржаће конференције за новинаре у 11 часова, 15 часова, и након затварања бирачких места у 21 часова. Све конференције, одржаваће се у пресс центру Извршног већа Војводине. Такође, на свака два сата, јавност ће путем саопштења бити обавештена о најновијим информацијама везаним за излазност бирача, евентуалним неправилностима и остало.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

петак, 09.05.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 09. маја 2008. године, утврдила је коначан број бирача у Аутономној Покрајини Војводини. Бирачко право у Аутономној Покрајини Војводини има 1.720.818 грађана, који ће гласати на 1.782 бирачка места, који ће гласати широм Војводине.

Комисија је такође издала службена овлашћења преводиоцима одређеним за превођење представницима Савета Европе који ће пратити изборе за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Сва акта која доноси Покрајинска изборна комисија постављена су и могу се преузети са сајта: www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu.

 ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

понедељак, 05.05.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 05. маја 2008. године, утврдила је обрасце о изборном праву за гласање ван бирачког места.

Комисија је донела Одлуку о измени Упутства о спровођењу Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине која се односи на поглавље о посматрачима за праћење избора, и издала службено овлашћење за праћење избора представницима Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе.

Комисија је донела и Решење о висини накнаде бирачким одборима.

Донети акти биће објављени у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине», као и на сајту Покрајинске изборне комисије: www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

среда, 30.04.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 30. априла 2008. године, донела је Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, 11. маја 2008. године.

Комисија је донела и Решење о висини накнаде изборним комисијама изборних јединица.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

понедељак, 28.04.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 28. априла 2008. године, донела је Решење о именовању представника Изборне листе број девет, Коалиција «Војводина је снага Србије – мр Игор Курјачки», у проширени састав Покрајинске изборне комисије и то, Драгомира Јанкова, дипломираног правника из Новог Сада за члана и Гордану Деспотов, дипломираног правника из Петроварадина за заменика члана.
Комисија је донела и Одлуку о утврђивању укупног броја бирача у Аутономној Покрајини Војводини, затим Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, као и Решење о бирачким местима за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.
Сви донети акти објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине» и на сајту Покрајинске изборне комисије www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

среда, 23.04.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 23. априла 2008. године, донела је Решење о именовању представника подносиоца Изборне листе број осам «Група грађана Маја Гојковић» – Маја Гојковић у проширени састав Покрајинске изборне комисије, и то Александре Гојковић, адвоката из Новог Сада за члана и Жарка Сувајџића, дипломираног правника из Новог Сада, за заменика члана.

На данашњој седници, Комисија је прогласила Изборну листу коју је поднела коалиција «Војводина је снага Србије – мр Игор Курјачки», и тиме ће ова листа носити ознаку број девет на збирној листи за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.
Комисија је донела и Решење о испуњењу услова овог подносиоца за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Донети акти биће објављени у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине», као и на сајту Покрајинске изборне комисије: www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

уторак, 22.04.2008.

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 22. априла 2008. године, у 15,40 часова, изборну листу Коалиције «Војводина је снага Србије – мр Игор Курјачки».

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

понедељак, 21.04.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 21. априла 2008. године, прогласила је Изборну листу Група грађана «Маја Гојковић» – Маја Гојковић, коју је поднела Група грађана «Маја Гојковић», чиме ће ова листа носити ознаку број осам на збирној листи за избор посланика у Скупштину АП Војводине.

Комисија је истовремено донела и Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана овог подносиоца у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Комисија је на данашњој седници донела и Одлуку о праву на накнаде за рад у органима за спровођење избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине, расписаних за 11. мај 2008. године.

Донети акти биће објављени у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине», као и на сајту Покрајинске изборне комисије: www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

понедељак, 21.04.2008.

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 21. априла 2008. године, у 09,30 часова, изборну листу Група грађана «Маја Гојковић».

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

понедељак, 14.04.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 14. априла 2008. године, донела је Одлуку о измени и допуни Упутства о спровођењу одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Комисија је донела и Одлуку о поверавању послова бирачких одбора јединственим бирачким одборима, као и Закључак о стицању права Српске радикалне странке за одређивање члана и заменика члана у органе за спровођење избора по већинском изборном систему.

На данашњој седници, Комисија је Решењем одредила своје координаторе за обављање одређених изборних радњи у вези са организацијом, припремом и утврђивањем резултата покрајинских избора.

Сви донети акти биће објављени у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине», као и на сајту Покрајинске изборне комисије www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

четвртак, 10.04.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 10. априла 2008. године, донела је решење о именовању представника изборне листе број 7 «Magyar koalíció – Pásztor István, Мађарска коалиција Иштван Пастор», у проширени састав Покрајинске изборне комисије и то Золтан Мужика – Тот, дипломираног правника из Новог Сада, за члана и др Ласло Фриш, дипломирани правник из Бачког Петровог Села, за заменика члана.

Комисија је именовала и чланове радне групе за припрему предлога службених овлашћења посматрачима за праћење избора и радне групе за координацију рада изборних комисија изборних јединица и јединствених бирачких одбора, у спровођењу избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

субота, 05.04.2008.

Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 5. априла 2008. године, прогласила је Изборну листу број седам «Magyar koalíció – Pásztor István, Мађарска коалиција – Иштван Пастор», након што је претходно утврдила да ова Коалиција има положај коалиције политичких странака националних мањина. Ова листа ће носити ознаку број седам и на збирној листи за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Комисија је донела и решење о испуњењу услова подносиоца Изборне листе «Magyar koalíció – Pásztor István, Мађарска коалиција – Иштван Пастор» за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Комисија је такође донела решење о именованању представника Коалиције Демократска странка Србије – Нова Србија, као подносиоца листе број шест, у проширени састав Покрајинске изборне комисије, и то Мироја Јовановића, адвоката из Новог Сада, за члана, и Војислава Јанковића, дипломираног правника из Новог Сада, за заменика члана.

На истој седници Комисија је допунила Став у вези са применом члана 27. став 1 Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, а допуна се односи на став о коришћењу назива подносиоца изборне листе када је у питању коалиција политичких странака. Интегрални текст Става биће достављен изборним комисијама изборних јединица и објављен на сајту Покрајинске изборне комисије (www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu).

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

петак, 04.04.2008.

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 04. априла 2008. године, у 13,05 часова, Изборну листу «Мађарска коалиција – Иштван Пастор».

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

среда, 02.04.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 02. априла 2008. године, прогласила је Изборну листу број 6 «Демократска странка Србије – Нова Србија – Војислав Коштуница», коју је поднела коалиција «Демократска странка Србије – Нова Србија», чиме ће ова листа носити ознаку број 6 и на збирној листи за избор посланика у Скупштину АП Војводине.

Комисија је истовремено донела и Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана овог подносиоца – коалиција Демократска странка Србије – Нова Србија, у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Комисија је утврдила ставове о примени одредаба члана 14 став 2. и члана 27 став 1. Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, који ће бити достављени изборним комисијама изборних јединица, као и постављени на сајт Покрајинске изборне комисије (www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu).

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

уторак, 01.04.2008.

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 01. априла 2008. године, у 12,00 часова, изборну листу «Демократска странка Србије – Нова Србија».

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

уторак, 01.04.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 01. априла 2008. године, донела је решења о именовању представника подносилаца изборних листа у проширени састав Покрајинске изборне комисије и то: испред Изборне листе 3 «Либерално демократска партија – Чедомир Јовановић», у проширени састав Покрајинске изборне комисије, за члана је именован Рајко Марић, а за заменика члана Дарко Микашиновић, испред изборне листе 4 «Српска радикална странка – Томислав Николић», у проширени састав Покрајинске изборне комисије, за члана је именован Милош Вучевић, а за заменика члана Јелена Мушицки и испред Изборне листе 5 «Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)», у проширени састав Покрајинске изборне комисије, за члана је именован Александар Бојков, а за заменика члана Ђорђе Арежина.

Комисија је донела и Одлуку о образовању радних група Покрајинске изборне комисије, ради проучавања појединих питања из делокруга рада Комисије, за давање објашњења о примени Одлуке и других изборних аката, као и за координацију рада јединствених бирачких одбора и издавање службених овлашћења посматрачима за праћење покрајинских избора.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

петак, 28.03.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 28. марта 2008. године, прогласила је Изборну листу број 3 «Либерално демократска партија – Чедомир Јовановић», чиме ће ова листа носити ознаку број 3 и на збирној листи за избор посланика у Скупштину АП Војводине.

На истој седници, Комисија је прогласила Изборну листу број 4 «Српска радикална странка – Томислав Николић», чиме ће ова листа носити ознаку број 4 и на збирној листи за избор посланика у Скупштину АП Војводине.

Покрајинска изборна комисија је прогласила и Изборну листу број 5 «Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједнињених пензионера Србије (ПУПС)», чиме ће ова листа носити ознаку број 5 и на збирној листи за избор посланика у Скупштину АП Војводине.

Комисија је истовремено донела и Решења о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана подносиоца Изборних листа под бројевима 3, 4 и 5, у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

четвртак, 27.03.2008.

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 27. марта 2008. године, у 12,10 часова, изборну листу «Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије(ПУПС)».

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

четвртак, 27.03.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 27. марта 2008. године, разматрала је Изборну листу кандидата за посланике у Скупштину АП Војводине «Српска радикална странка – Томислав Николић», коју је поднела Српска радикална странка. Комисија је донела Закључак којим се налаже подносиоцу листе да отклони недостатак у року од 48 часова, од часа пријема Закључка.

Сва акта која доноси Покрајинска изборна комисија постављена су и могу се преузети са сајта: www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu.

Комисија је донела и Решење о именовању Душка Перичина за члана и Снежане Вукше за заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу, као представнике изборне листе број 2. «Заједно за Војводину – Ненад Чанак».

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

четвртак, 27.03.2008.

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 27. марта 2008. године, у 10,05 часова, изборну листу «Либерално демократска партија - Чедомир Јовановић».

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

среда, 26.03.2008.

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 26. марта 2008. године, у 11,55 часова, изборну листу «Српска радикална странка – Томислав Николић».

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

недеља, 23.03.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 23. марта 2008. године, прогласила је Изборну листу број 2 «Заједно за Војводину – Ненад Чанак», чиме ће ова листа носити ознаку број 2 и на збирној листи за избор посланика у Скупштину АП Војводине.

Комисија је на истој седници донела и Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана овог подносиоца листе у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Комисија је донела и Решење о именовању Маријана Петровића за члана и Николе Новаковића за заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу као представнике изборне листе број 1. «ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ» - Мр Бојан Пајтић.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

недеља, 23.03.2008.

Покрајинска изборна комисија примила је 23. марта 2008. године, у 01.55 часова, изборну листу «Заједно за Војводину – Ненад Чанак». Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа од пријема листе прогласити изборну листу.

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе подносиоцу се оставља рок од 48 часова, од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.

Саопштење

петак, 21.03.2008.

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 21. марта 2008. године, прогласила је изборну листу број 1 «За европску Војводину, Демократска странка – Г17 Плус, Борис Тадић», чиме ће ова листа носити ознаку број 1 и на збирној листи за избор посланика у Скупштину АП Војводине.

Комисија је истовремено донела и Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана овог подносиоца листе у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Саопштење

четвртак, 20.03.2008.

Покрајинска изборна комисија примила је вечерас, 20. марта 2008. године, у 20 часова, изборну листу "За европску Војводину, Демократска странка – Г17 Плус, Борис Тадић".

Покрајинска изборна комисија ће у року 24 часа, од пријема листе, прогласити изборну листу.

Уколико има недостатака за проглашење изборне листе, подносиоцу изборне листе оставља се рок од 48 часова од тренутка достављања Закључка Покрајинске изборне комисије о недостацима који су сметња за проглашење изборне листе, да отклоне недостаке.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

четвртак, 20.03.2008.

Покрајинска изборна комисија одржала је 20. марта 2008. године другу седницу и донела Упутство о спровођењу Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине за изборе расписане за 11. мај 2008. године, као и Одлуку о поверавању послова општинској, односно градској изборној комисији за спровођење избора у 2008. години.

Упутство и Одлука биће постављени на сајт Покрајинске изборне комисије и достављени општинској, односно Градској изборној комисији.


ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

среда, 19.03.2008.

Покрајинска изборна комисија одржала је синоћ, 19. марта 2008. године, своју прву седницу на којој је донела Пословник о раду и прописала обрасце неопходне за спровођење избора.

Прописани обрасци сачињени на српском језику и језицима у службеној употреби утврђеној Статутом Скупштине АП Војводине, постављени су и могу се преузети са сајтa Покрајинске изборне комисије:

www.pik.skupstinavojvodine.sr.gov.yu

Обрасци се могу преузети и у седишту Покрајинске изборне комисије – зграда Скупштине АП Војводине, улица Владике Платона бб, у Новом Саду.

Рад Комисије је од 8,00 до 20,00 часова радним данима, као и суботом и недељом.

Контакт телефони: 021/456 010 и 021/456 012

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење

понедељак, 17.03.2008.

У складу са Одлуком о расписивању избора за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине коју је донео председник Народне скупштине Републике Србије, избори за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине одржаће се 11. маја 2008. године. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 20. марта 2008. године а избори за посланике спровешће се по поступку и у складу са Одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Покрајинска изборна комисија у циљу припреме и доношења аката за вршење изборних радњи прописаних одлуком формирала је радну групу са задатком да припреми предлоге аката и образце за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, Подсетник за извршавање изборних радњи утврђених Одлуком и Упутство о спровођењу Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Предлоге аката и образаца ће Комисија благовремено усвојити у роковима утврђеним Одлуком и учинити доступним заинтересованим учесницима у изборима за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Слободан Надрљански

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs