Саопштења

Саопштење са 26. седнице

понедељак, 25.01.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 22. јануара 2016. године, образовала Радну групу за обављање припремних радњи у циљу одређивања предмета јавних набавки за потребе Покрајинске изборне комисије са задатком да утврди спецификацију изборног материјала за избор посланика у Скупштину АП Војводине и обави друге припремне радње у циљу одређивања предмета јавних набавки, те да о томе достави Извештај Покрајинској изборној комисији.

Комисија је, такође овластила Радну групу за нормативно – правне послове да сагледа потребу за изменама Пословника Покрајинске изборне комисије. 

 

Саопштење

понедељак, 07.12.2015.

Покрајинска изборна комисија се на седници одржаној дана 03. децембра 2015. године упознала са предлогом трошкова за спровођења избора посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине у 2016. години и овластила Радну групу за материјално финансијске послове да сачини коначан предлог за трошкове спровођења избора посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине и предлог достави Генералном секретару Скупштине АП војводине, с обзиром да се средства за спровођење избора обезбеђују у делу Буџета Скупштине. 

Комисија је донела и Решење o измени Решења о именовању чланова Радне групе за материјално – финансијске послове, којим се Вања Ковачевич Каназир именује за члана Радне групе за материјално – финансијске послове и Решење о измени решења о именовању чланова Радне групе за нормативно – правне послове, којим се Милорад Гашић именује за члана Радне групе за нормативно – правне послове.

Сарадница Покрајинске изборне комисије, Биљана Чакан, представила је члановима нови изглед и садржај интернет презентације Покрајинске изборне комисије.

 

Саопштење

уторак, 18.11.2014.

Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 18. новембра 2014. године доделила је мандат Ковач Тинде, рођеној 1967. године, дипомираном текстилном машинском инжењеру из Суботице, са Изборне листе VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - Pásztor István – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Ištvan Pastor, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 03. новембра 2014. године донела Одлуку о престанку мандата посланику Золтану Такачу, због поднете оставке.

Такође, Покрајинска изборна комисија је мандат доделила и Керестеш Дејану, рођеном 1971. године, пољопривредном техничару из Бачке Тополе, са Изборне листе ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 03. новембра 2014. године, констатовала престанак мандата Браниславу Богарошком због избора на функцију потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Извештаји о додели мандата достављен је Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата.

Саопштење

петак, 26.09.2014.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 25. септембра 2014. године, доделила мандат Кузмановић Радомиру, рођеном 1963. године, шумарски техничар  из Сомбора, Лугово-Шиђани 22, са коалиционе Изборне листе ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ: Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије – БК, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 23. септембра 2014. године донела Одлуку о престанку мандата посланику  Саши Тодоровићу, због поднете оставке.

Извештај о додели мандата  Кузмановић Радомиру, достављен је Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата.

Саопштење

понедељак, 16.06.2014.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 16. јуна 2014. године, доделила мандат Паћи Лајошу, рођеном 1958. године, дипломираном инжењеру мелиорације из Мола, са Изборне листе VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - Pásztor István – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Ištvan Pastor, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 22. маја 2014. године донела Одлуку о престанку мандата посланику Јухас Атили, због поднете оставке.

Извештај о додели мандата Паћи Лајошу, достављен је Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата.

 

Саопштење

уторак, 15.04.2014.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 15. априла 2014. године, доделила мандате Зечевић Ивани, професору арапског језика, из Титела, Чавић Лазару, машинском техничару из Доњег Товарника и Лалић Николи, економисти из Бајмока, са Изборне листе Српска радикална странка – др Војислав Шешељ, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 04. априла 2014. године донела Одлуке о престанку мандата посланицима Стевици Деђанском, Маријани Четојевић и Саши Сантовцу, због поднетих оставки.

Извештај о додели мандата Зечевић Ивани, Чавић Лазару и Лалић Николи, достављен је Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата.

Саопштење

четвртак, 03.10.2013.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 03. октобра 2013. године, доделила мандат Драгани Милошевић, дипл. музичком извођачу-виолинисти из Новог Сада, са Изборне листе Покренимо Војводину-Томислав Николић:Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије-БК, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 26. септембра 2013. године донела Одлуку о престанку мандата посланику Игору Мировићу, због поднете оставке.

Извештај о додели мандата Драгани Милошевић достављен је Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата.

Саопштење

петак, 05.07.2013.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 05. јула 2013. године, доделила мандат Кристини Менеши, кустосу историчару из Новог Сад, са Изборне листе Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 03. јула 2013. године донела Одлуку о престанку мандата посланику Даниелу Петровићу, због поднете оставке.

Извештај о додели мандата Кристини Менеши достављен је Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата.

Саопштење

уторак, 04.06.2013.

Мисија ОЕБС у Републици Србији, у оквиру програма демократске управе, спроводи пројекат израде студије „Административна правда у изборним споровима у Републици Србији“. На позив Мисије ОЕБС, у сврху реализације наведене пројектне активности, Покрајинска изборна комисија је одлучила да учествује у изради студије.

 

 

Међународна конференција „Лoкaлни избoри 2012 - Aнaлизa избoрнoг прoцeсa“

петак, 12.04.2013.

Милорад Гашић, секретар Скупштине АП Војводине, учествује на међународној конференцији пoд нaзивoм „Лoкaлни избoри 2012 - Aнaлизa избoрнoг прoцeсa“, која се одржава на Јахорини, у организацији Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.

 

На двoднeвној међународној кoнфeрeнциjи, која окупља oкo 150 учeсникa (члaнoве лoкaлних избoрних кoмисиja, прeдстaвнике пoлитичких пaртиja, изaбрaне звaничнике и гoсте из инoстрaнствa), Милорад Гашић, као стручњак за изборно право, који представља Републику Србију и Аутономну Покрајину Војводину, је одржао прeзeнтaциjу нa тeму „Пoлoжaj нaциoнaлних мaњинa у избoрнoм систeму Рeпубликe Србиje, сa пoсeбним oсвртoм нa лoкaлнe избoрe нa тeритoриjи AП Вojвoдинe кojи су oдржaни 2008. и 2012. гoдинe. 

 

Саопштење

уторак, 26.03.2013.

Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 26. марта 2013. године, донела oдлукe о престанку рада изборних комисија изборних јединица 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран.

Такође, Покрајинска изборна комисија је на истој седници усвојила Извештај о извршеним средствима обезбеђеним у Буџету АП Војводине за спровођење допунских избора у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, одржаних 17. фебруара и 3. марта 2013. године, који ће бити достављен Одбору за административна и мандатна питања Скупштине АП Војводине.

 

Саопштење за јавност

уторак, 05.03.2013.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 05. марта 2013. године, утврдила Извештај о резултатима допунских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран одржаних 17. фебруара 2013.године и доставила га Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата посланицима.

 За посланике по већинском изборном систему изабрани су: 

Изборна јединица 3 Апатин

РАСТОВИЋ ДР ДРАГАН, лекар специјалиста, 49 година, Апатин, Сомборска 97а, кога је предложила СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС), СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП СРБИЈЕ).

 

Изборна јединица 17 Зрењанин III

БАЂОК ДАРКО, економиста, 40 година, Зрењанин, ул. Фејеш Кларе бр. 58, кога је предложила КОАЛИЦИЈА "СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ".

 

Изборна јединица 49 Србобран

НАСТИЋ ДР ЖИВКО, доктор медицине, 61 година, Србобран, Вука Караџића 23, кога је предложила СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ.

 

Саопштење

понедељак, 04.03.2013.

На основу прелиминарних података добијених од стране изборних комисија изборних јединица, на поновљеном гласању на допунским изборима за избор посланика у Скупштину АП Војводине, које је одржано 03. марта 2013. године, за посланика у Скупштину АП Војводине, у изборној јединици 3 Апатин изабран је РАСТОВИЋ ДР ДРАГАН, кога је предложила Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија Србије (СДП Србије), у Изборној јединици 17 Зрењанин  III изабран је БАЂОК ДАРКО, кога је  предложила Коалиција "Српска напредна странка - Александар Вучић" и у изборној јединици 49 Србобран изабран је НАСТИЋ ДР ЖИВКО, кога је предложила Српска напредна странка - Александар Вучић. 

Изборне комисије изборне јединице на основу изборних материјала свих бирачких одбора у изборној јединици утврђују резултате избора и проглашавају који је кандидат изабран за посланика у тој изборној јединици, најкасније 48 часова по завршетку гласања.

 Уколико не буде уложен приговор надлежној изборној комисији због повреде изборног права или изборног поступка, изборне комисије достављају Покрајинској изборној комисији извештај о коначним резултатима избора.

 

Саопштење - излазност у 19 часова

недеља, 03.03.2013.

Према подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија, излазност бирача до 19,00 часова у Изборној јединици 3 Апатин, била је 40,18% односно 10807 бирачa, у Изборној јединици 17 Зрењанин III 24,5% односно 8987 бирача и у Изборној јединици 49 Србобран 55,29% односно 7824 бирача.

Саопштење - излазност у 16,30 часова

недеља, 03.03.2013.

Према подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија, излазност бирача до 16,30 часова  у Изборној јединици 3 Апатин, била је 30,23% односно 8131 бирачa, у Изборној јединици 17 Зрењанин III 17,28% односно 6457 бирача и у Изборној јединици 49 Србобран 44,83% односно 6344 бирача.

Саопштење - излазност у 12,30 часова

недеља, 03.03.2013.

Према подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија, излазност бирача до 12,30 часова  у Изборној јединици 3 Апатин, била је 17,71% односно 4 764 бирачa, у Изборној јединици 17 Зрењанин III 9,51% односно 3 553 бирача и у Изборној јединици 49 Србобран 25,14% односно 3 559 бирача.

Саопштење - излазност у 9,30 часова

недеља, 03.03.2013.

Према подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија, излазност бирача до 9,30 часова  у Изборној јединици 3 Апатин, била је 6,42% односно 1728 бирачa,  у Изборној јединици 17 Зрењанин III 3,69% односно 1379 бирача и у Изборној јединици 49 Србобран 10,76%, односно 1523 бирача.

Саопштење

недеља, 03.03.2013.

Према подацима које је Покрајинска изборна комисија добила са бирачких места у Изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, сва бирачка места (укупно 83) су отворена на време.

Поновљено гласање на допунским изборима за посланике у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему се одвија без забележених неправилности.

Покрајинска изборна комисија располагаће подацима о излазности бирача на бирачка места и ови подаци биће доступни јавности на интернет презентацији Покрајинске изборне комисије www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs

 

Саопштење за јавност

уторак, 26.02.2013.

Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 26. фебруара 2013. године донела Одлуку о накнади за рад органима за спровођење допунских избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, на поновљеном гласању које ће се одржати 03. марта 2013. године и Одлуку о накнади материјалних и других трошкова на спровођењу допунских избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, на поновљеном гласању које ће се одржати 03. марта 2013. године.

Обавештење

субота, 23.02.2013.

Обавештење Изборним комисијама Изборних јединица 3 Апатин, 17 Зрењанин  III и 49 Србобран и предлагачима кандидата за посланике у Скупштину АП Војводине на поновљеном гласању на допунским изборима, које ће се одржати 3. марта 2013. године

Обавештавамо вас да, у понедељак, 25. фебруара 2013. године у 10 часова, у штампарији Стилос, Футошки пут 67, Нови Сад, почиње штампање изборног материјала за поновљено гласање на допунским изборима за избор посланика у Скупштину АП Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 3. марта 2013. године.

Изборне комисије изборних јединица ће, заинтересованим представницима предлагача кандидата, који желе да присуствују штампању изборног материјала, издати овлашћење за присуство штампању.

Саопштење

петак, 22.02.2013.

Изборнa комисијa Изборнe јединицe 49 Србобран је дана 22. фебруара 2013. године, у складу са чланом 48. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, доставила Покрајинској изборној комисији Извештај о резултатима гласања за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, одржаног 17. фебруара 2013. године.

Поновљено гласање у Изборној јединици 49 Србобран одржаће се 3. марта 2013. године.

Саопштење за јавност

петак, 22.02.2013.

Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 22. фебруара 2013. године донела Решењe о утврђивању броја гласачких листића и Решење о утврђивању броја контролних листова за спровођење поновљеног гласања на допунским изборима у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, које ће се одржати 3. марта 2013. године. 

Саопштење

среда, 20.02.2013.

На допунским изборима за избор посланика у Скупштину АП Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17  Зрењанин III и 49 Србобран, који су одржани 17. фебруара 2013. године,  ниједан од предложених кандидата није добио већину од укупног броја бирача који су гласали у изборној јединици, те се, у складу са чланом 46 став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине („Службени лист АПВ“, број:3/12-пречишћен текст) гласање понавља у року од 15 дана.

Изборне комисије Изборних јединица 3 Апатин и 17 Зрењанин III су, у складу са чланом 48. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, доставиле Покрајинској изборној комисији Извештај о резултатима гласања за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, одржаног 17. фебруара 2013. године.

Поновљено гласање у Изборним јединицама 3 Апатин и 17 Зрењанин III одржаће се 3. марта 2013. године.

Изборна комисија Изборне јединице 49 Србобран није утврдила резултате гласања, с обзиром да је, због поднетих приговора, у току рок за подношење жалбе надлежном суду.

Извештај о резултатима гласања за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, одржаног 17. фебруара 2013. године – Изборна јединица 3 Апатин

Извештај о резултатима гласања за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему, одржаног 17. фебруара 2013. године – Изборна јединица 17 Зрењанин III

 

Саопштење

уторак, 19.02.2013.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 19. фебруара 2013. године, дала Објашњење поводом Захтева Изборне комисије изборне јединице 17 Зрењанин III од 19. фебруара 2013. године.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 19. фебруара 2013. године, дала Објашњење поводом Захтева Изборне комисије изборне јединице 17 Зрењанин III од 19. фебруара 2013. године.

Саопштење

понедељак, 18.02.2013.

На основу прелиминарних података добијених од стране изборних комисија изборних јединица, на допунским изборима за избор посланика у Скупштину АП Војводине, који су одржани 17. фебруара 2013. године, ниједан од кандидата није добио већину од укупног броја изашлих бирача.

На поновљеном гласању, које ће се одржати најкасније за 15 дана, грађани ће за посланике у Скупштину АП Војводине бирати између два кандидата који су добили највећи број гласова, а то су следећи кандидати:

У изборној јединици 3 Апатин:

1.  РАСТОВИЋ ДР ДРАГАН, лекар специјалиста, 49, Апатин, Сомборска 97а, кога предлажу СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС), СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП СРБИЈЕ) 

2. УРБАНОВСКИ ДР БРУНО, лекар, 57, Апатин, Милоша Обилића 54, кога предлаже "ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ - БОЈАН ПАЈТИЋ 

 У изборној јединици 17 Зрењанин III:

1. БАЂОК ДАРКО, економиста, 40, Зрењанин, ул. Фејеш Кларе бр. 58, кога предлаже КОАЛИЦИЈА "СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ" 

2. ДАМЈАНОВ ДР МИОДРАГ, доктор специјалиста ортопедије, 58, Зрењанин, ул. Бачка бр.25, кога предлаже КОАЛИЦИЈА "ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ - БОЈАН ПАЈТИЋ" 

 У изборној јединици 49 Србобран:

1. НАСТИЋ ДР ЖИВКО, доктор медицине, 61, Србобран, Вука Караџића 23, кога предлаже СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 

2. ТАНАСИЈИН ВАЛЕРИЈА, дипломирани инг. технологије, 53, Србобран, Светог Саве 53, коју предлаже КОАЛИЦИЈА "ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ - БОЈАН ПАЈТИЋ" 

 
 
 

Саопштење-излазност у 19,00 часова

недеља, 17.02.2013.

Према подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија, излазност бирача до 19,00 часова у Изборној јединици 3 Апатин, била је 48,95% односно 13168 бирачa, у Изборној јединици 17 Зрењанин III 30,57% односно 11426 бирача и у Изборној јединици 49 Србобран 54,19% односно 7672 бирача.

Саопштење-излазност у 16,30 часова

недеља, 17.02.2013.

Према подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија, излазност бирача до 16,30 часова у Изборној јединици 3 Апатин, била је 38,48% односно 10350 бирачa, у Изборној јединици 17 Зрењанин III 22,95% односно 8579 бирача и у Изборној јединици 49 Србобран 44,28% односно 6269 бирача.

Саопштење-излазност у 12,30 часова

недеља, 17.02.2013.

Према подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија, излазност бирача до 12,30 часова  у Изборној јединици 3 Апатин, била је 20,23% односно 5443 бирачa, у Изборној јединици 17 Зрењанин III 11,96% односно 4470 бирача и у Изборној јединици 49 Србобран 24,19% односно 3425 бирача.

Саопштење - излазност у 9,30 часова

недеља, 17.02.2013.

Према подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија, излазност бирача до 9,30 часова  у Изборној јединици 3 Апатин, била је 6,4%, односно 1720 бирачa, у Изборној јединици 17 Зрењанин III 4,43% односно 1657 бирача и у Изборној јединици 49 Србобран 5,55% односно 786 бирача.

Саопштење - излазност у 8,30 часова

недеља, 17.02.2013.

Према подацима које је Покрајинска изборна комисија добила од изборних комисија, излазност бирача до 8,30 часова  у Изборној јединици 3 Апатин, била је 3,19%, односно 857 бирачa, у Изборној јединици 17 Зрењанин III 2,23%, односно 835 бирача и у Изборној јединици 49 Србобран 4,17%, односно 590 бирача.

Саопштење

недеља, 17.02.2013.

Према подацима које је Покрајинска изборна комисија добила са бирачких места у Изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, сва бирачка места (укупно 83) су отворена, те ће 78 433 бирача несметано моћи да гласа у овим изборним јединицама.

Допунски избори за посланике у Скупштину АП Војводине по већинском изборном систему се одвијају без забележених неправилности.

Покрајинска изборна комисија располагаће подацима о излазности бирача на бирачка места и ови подаци биће доступни јавности на интернет презентацији Покрајинске изборне комисије www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs

Саопштење

субота, 16.02.2013.

Допунски избори за избор посланика у Скупштину АП Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран одржаће се у недељу, 17. фебруара 2013. године.

Гласање на бирачким местима у свим изборним јединицама спроводи се уобичајено, у времену од 07,00 до 20,00 часова.

Покрајинска изборна комисија ће пратити спровођење избора и давати саопштења у току дана о току гласања, проценту излазности бирача и другим питањима.

Након затварања бирачких места, Покрајинска изборна комисија ће, на основу података изборних комисија изборних јединица, саопштити прелиминарне резултате гласања.

Саопштење

четвртак, 14.02.2013.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 14. фебруара 2013. године, донела Одлуку о утврђивању кoначног броја бирача за спровођење допунских избора у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 14. фебруара 2013. године, донела Одлуку о утврђивању кoначног броја бирача за спровођење допунских избора у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013.

Обавештење

субота, 09.02.2013.

Обавештење Изборним комисијама Изборних јединица 3 Апатин, 17 Зрењанин  III и 49 Србобран и предлагачима кандидата за посланике у Скупштину АП Војводине на допунским изборима

Обавештавамо вас да, у понедељак, 11. фебруара 2013. године у 10 часова, у штампарији Стилос, Футошки пут 47, Нови Сад, почиње штампање изборног материјала за допунске изборе за избор посланика у Скупштину АП Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, расписаних за 17. фебруар 2013. године.

Изборне комисије изборних јединица ће, заинтересованим представницима предлагача кандидата, који желе да присуствују штампању изборног материјала, издати овлашћење за присуство штампању.

Саопштење за јавност

петак, 08.02.2013.

Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 08. фебруара 2013. године донела Oдлуку о накнади за рад органима за спровођење допунских избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013. године, као и Одлуку о накнади материјалних и других трошкова на спровођењу допунских избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013. године.

Саопштење за јавност

понедељак, 04.02.2013.

Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 04. фебруара 2013. године донела Одлуку о утврђивању укупног броја бирача за спровођење допунских избора у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013. године и Решење о утврђивању броја гласачких листића, као и Решење о утврђивању броја контролних листова за допунске изборе.

Такође, на истој седници, Комисија је дала објашњења поводом захтевa Изборне комисије Изборне јединице 17 Зрењанин III и Изборне комисије Изборне јединице 59 Србобран.

 

Саопштење

петак, 01.02.2013.

Рок за подношење предлога кандидата изборним комисијама изборних јединица 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на допунским изборима расписаним за 17. фебруар 2013. године истиче 01. фебруара 2013. године у 24,00 часа.

Изборне комисије ће најкасније у року од пет дана по истеку рока за предлагање кандидата да утврде листу кандидата у изборној јединици (06. фебруар 2013. у 24,00 часа).

 

Седница Покрајинске изборне комисије

уторак, 29.01.2013.

Покрајинска изборна комисија је на 9. седници којa je одржанa 29. јануара 2013. године донела Решење о бирачким местима за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на допунским изборима у Изборној јединици 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран и дала објашњења у вези примене члана 14., као и члана 22. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, на захтев Изборне комисије Изборне јединице 49 Србобран.

Саопштење за јавност

четвртак, 17.01.2013.

Покрајинска изборна комисија је на 7. и 8. седници које су одржане 17. јануара 2013. године донела Одлуку о поверавању послова изборним комисијама изборних јединица 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран зa именовање бирачких одбора за спровођење допунских избора који ће се одржати 17. фебруара 2013. године и одредила координаторе за сарадњу са изборним комисијама изборних јединица на спровођењу допунских избора.

Такође, Комисија је образовала Радну групу за посматраче за праћење тока допунских избора и дала објашњења у вези примене става 3. члана 6., као и и члана 30. став 1. тачка 3. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, а која се мугу наћи на сајту Покрајинске изборне комисије www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs.

 

Седница Покрајинске изборне комисије

четвртак, 10.01.2013.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 10. јануара 2013. године, усвојила Извештај Радне групе за материјално-финансијске послове о потреби спровођења поступка набавке изборног материјала за спровођење допунских избора који ће се одржати 17. фебруара 2013. године и донела Закључке, који су достављени секретару Скупштине АП Војводине, на надлежан поступак.

Саопштење

уторак, 08.01.2013.

Председник Скупштине АП Војводине расписао је допунске изборе за избор посланика по већинском изборном систему у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран за 17. фебруар 2013. године. 

Изборне радње за спровођење допунских избора почеле су да теку данас, 08. јануара 2013. године. Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 08. јануара 2013. године донела одлуке о именовању чланова изборних комисија изборних јединица 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, утврдила обрасце за спровођење допунских избора (који се могу преузети са сајта ПИК-а: www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs) и донела Роковник за извршавање изборних радњи у поступку спровођења допунских избора.

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs