Саопштења

Саопштење са четрнаесте седнице

среда, 19.02.2020.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 19. фебруара 2020. године, утврдила Пречишћен текст Пословника Покрајинске изборне комисије и образовала Радну групу  за обављање припремних радњи у циљу одређивања предмета јавних набавки за потребе Покрајинске изборне комисије, са задатком да утврди спецификацију изборног материјала за избор посланика у Скупштину АП Војводине у 2020. години и обави друге припремне радње у циљу одређивања предмета јавних набавки, те да о томе достави Извештај Покрајинској изборној комисији.

Саопштење са тринаесте седнице

петак, 27.12.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 26. децембра 2019. године, донела Одлуку о изменама и допунама Пословника Покрајинске изборне комисије због потребе да поједине одредбе треба прецизирати и допунити, као и усагласити са прописима, како би се створио нормативни оквир за ефикаснији рад Покрајинске изборне комисије.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 26. децембра 2019. године, донела Одлуку о изменама и допунама Пословника Покрајинске изборне комисије због потребе да поједине одредбе треба прецизирати и допунити, као и усагласити са прописима, како би се створио нормативни оквир за ефикаснији рад Покрајинске изборне комисије.

Саопштење са једанаесте седнице

понедељак, 02.09.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 29. августа 2019. године, утврдила План потребних средстава за трошкове спровођења избора и редован рад Покрајинске изборне комисије за 2020. годину, који је достављен генералном секретару Скупштине АП Војводине, ради утврђивања скупштинског буџета за 2020. годину.

Саопштење са десете седнице

уторак, 23.07.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 19. јула 2019. године, донела Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за нормативно – правнe  послове и Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за материјално – финансијске послове.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 19. јула 2019. године, донела Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за нормативно – правнe  послове и Одлуку о образовању Радне групе Покрајинске изборне комисије за материјално – финансијске послове.

Саопштење са девете седнице

четвртак, 30.05.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 28. маја 2019. године,  ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланика  Милана Тодоровића, због смрти, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине  Јасмини Стевановић,  са коалиционе Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, са чије листе је  изабран посланик коме  је престао мандат. 

Саопштење са осме седнице

четвртак, 07.03.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној  7. марта  2019. године, донела Одлуку о изменама Одлуке о накнади за рад члановима Покрајинске изборне комисије којом је утврђен  нов начин обрачуна накнаде, чиме се рационализују, односно смањују  средства предвиђена за те намене. 

Саопштење са седме седнице

четвртак, 14.02.2019.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној  13. фебруара 2019. године,  ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланика  Радослава Стриковића, због смрти, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине  Горану Латковићу из Челарева,  са колаиционе Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија – Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС), са чије листе је  изабран посланик коме  је престао мандат. 

Саопштење са шесте седнице

уторак, 13.03.2018.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 13. марта 2018. године, ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланици Драгани Милошевић, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Марку Шијану, дипломираном правнику из Зрењанина, са коалиционе Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, са чије листе је изабран посланик коме је престао мандат. 

Саопштење са пете седнице

понедељак, 27.02.2017.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној  27. фебруара 2017. године, ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланику, Проф.др.Тамашу Корхецу, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Акошу Елвеђију из Телечке, са коалиционе Изборне Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron,  Мађарски покрет за аутономију – Др Тамаш Корхец – ДЗВМ – Арон Чонка са чије листе је изабран посланик коме  је престао мандат. 

Саопштење са четврте седнице

уторак, 20.12.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 20. децембра  2016. године, ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланику, Зорану Славујевићу, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Марку Каранфиловићу, из  Каравукова, са коалиционе Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“, са чије листе је изабран посланик коме је престао мандат. 

Саопштење са треће седнице

четвртак, 24.11.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 24. новембра 2016. године, ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланику, Ђорђу Стојшићу, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине  Шућуровић Саши, помоћном истраживачу у математици, из Новог Бечеја, са коалиционе Изборне листе НЕНАД ЧАНАК - ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – ДИГНИ ГЛАВУ!, са чије листе је изабран посланик коме је престао мандат. 

Саопштење са друге седнице

понедељак, 07.11.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 7. новембра  2016. године, донела Одлуку о измени Пословника Покрајинске изборне комисије и Одлуку о легитимацији чланова Покрајинске изборне комисије, због потребе да се садржај печата Покрајинске изборне комисије као и изглед и садржај легитимације чланова Покрајинске изборне комисије усклади са Покрајинском скупштинском одлуком о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине а који су уређени Упутством о ближем уређивању коришћења симбола Аутономне покрајине Војводине.  

Комисија је одобрила средства  која су недостајала општини Оџаци, за трошкове доставе обавештења бирачима за избор посланика у Скупштину АП Војводине у складу са приложеном документацијом. Комисија је, имајући у виду пројекцију потребних средстава до краја буџетске године, донела Закључак да се део неискоришћених средстава планираних Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, прененесу у текућу буџетску резерву.

Саопштење са прве седнице

четвртак, 15.09.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 15. септембра  2016. године,  ради попуне упражњеног посланичког места, после престанка мандата посланику Горану Савићу, доделила мандат за посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Татиани Вујачић, др. медицине специјалисти педијатрије, из Бачког Петровца, са коалиционе Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Саопштење са 62. седнице

уторак, 19.07.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 18. јула 2016. године, доделила мандате за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Меденица Јовани, рођеној 1989. године, дипломираном политикологу из Новог Сада, и Славенку Унковићу, мастер економисти из Новог Сада, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија – Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС).

Саопштење са 61. седнице

уторак, 28.06.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 28. јуна 2016. године, доделила мандате за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Драгани Ђурић Булатовић из Сенте, Тихомиру Стојаковићу из Ирига и Предрагу Петровићу из Бачке Тополе са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Саопштење са 60. седнице

понедељак, 20.06.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 20. јуна 2016. године, доделила мандате за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Здравку Симићу из Адашеваца, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ и Сретену Јовановићу из Инђије, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија – Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС).

Саопштење са 57. седнице

среда, 01.06.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 01. јуна 2016. године, доделила мандате Чапо Дејану  и Роберту Колару са Изборне листе „Ненад Чанак - Лига социјалдемократа Војводине- Дигни главу!“, с обзиром да су Ненад Чанак и Мариника Тепић, са исте изборне листе, поднели Покрајинској изборној комисији изјаве о неприхватању мандата посланика.

 

Саопштење са 56. седнице

понедељак, 23.05.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 23. маја 2016. године, утврдила ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕНИМ У БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА РАД ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ИЗБОРНОЈ 2016. ГОДИНИ.

Извештај ће бити достављен Одбору за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Саопштење са 55. седнице

понедељак, 16.05.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 13. маја 2016. године, утврдила ИЗВЕШТАЈ О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАНИХ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ.

Извештај ће бити достављен Скупштини Аутономне покрајине Војводине, ради потврђивања мандата изабраним посланицима.

Саопштење са 54. седнице

субота, 07.05.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 07. маја 2016. године, утврдила Одговор Управном суду поводом Жалбе коју је Управном суду поднела Сања Теларов, овлашћено лице Коалиције Толеранција.

Саопштење са 53. седнице

четвртак, 05.05.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 05. маја 2016. године, на основу коначних резултата избора за посланике у Скупштину АП Војводине, све добијене мандате доделила кандидатима по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе.    

Одлука о додели мандата кандидатима са изборних листа за изборе посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 24. априла 2016. године, достављена је подносиоцима изборних листа. 

 

Најава конференције за новинаре

среда, 04.05.2016.

Покрајинска изборна комисија одржаће конференцију за новинаре у четвртак, 5. маја 2016. године у 12.00 часова у Сали 1 Скупштине Аутономне покрајине Војводине на којој ће бити саопштени коначни резултати избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Коначни резултати избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине

среда, 04.05.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 04. маја 2016. године утврдила коначне резултате избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине који су одржани 24. априла 2016. године.

Комисија је, на истој седници, донела и Решење о престанку права на чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије представницима подносилаца изборних листа за избор посланика у Скупштину АП Војводине.

Изборним листама припадају следећи проценти освојених гласова и мандата:

ИЗБОРНА ЛИСТА

%
ОСВОЈЕНИХ ГЛАСОВА

БРОЈ ОСВОЈЕНИХ МАНДАТА
1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 44,48 63
2 ЗА ВОЈВОДИНУ РАДА И ЗНАЊА – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДСХВ, НОВА, ЗЕП-ЗЕЛЕНИ – ДР БОЈАН ПАЈТИЋ 7,24 10
3 ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА (ЈС), ПАТРИОТСКИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ (ППС) 8,86 12
4 НЕНАД ЧАНАК – ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – ДИГНИ ГЛАВУ! 6,43 9
5 VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR ISTVÁN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - ИШТВАН ПАСТОР 4,88 6
6 ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 7,66 10
7 ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ 3,24 0
8 БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 2,78 0
9 НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ – ТОМИСЛАВ БОКАН 1,59 0
10 MAGYAR MOZGALOM AZ AUTONÓMIÁÉRT - DR. KORHECZ TAMÁS - VMDK - CSONKA ÁRON
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ ЗА АУТОНОМИЈУ - ДР ТАМАШ КОРХЕЦ - ДЗВМ - АРОН ЧОНКА
1,71 2
11 ЗЕЛЕНА СТРАНКА 1,14 1
12 СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВ 0,58 0
13 ЗА СЛОБОДНУ СРБИЈУ – ЗАВЕТНИЦИ – МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ 0,52 0
14 ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА 0,51 0
15 ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ 5,54 7

 

 

Саопштење са 51. седнице

петак, 29.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 29. априла 2016. године, разматрајући Приговор који је поднела бирач Вишња Тодоровић, донела Решење којим је усвојила поднет Приговор и поништила Одлуку о поновљеном гласању на бирачком месту 42 у Граду Суботици, бирачком месту 9 у општини Бачка Топола и бирачком месту 9 у општини Сремски Карловци, коју је Комисија донела на седници 28. априла 2016. године.

На истој седници, Комисија је донела и Решење којим је одбила Приговор који је поднела Сања Теларов, овлашћено лице Коалиције Толеранција, а у вези са увидом у изборни материјал.

 

Саопштење са седница ПИК-а

четвртак, 28.04.2016.

Покрајинска изборна комисија, на седницама одржаним 27. и 28. априла 2016. године, одлучивалa je о логичко-рачунским грешкама у записницима о раду бирачких одбора на спровођењу гласања, те је донела Одлуку о поновљеном гласању на бирачком месту 42 у Граду Суботици, на бирачком месту 9 у општини Бачка Топола и бирачком месту 9 у општини Сремски Карловци, којом је одређено да ће се поновљено гласање на поменутим бирачким местима одржати 08. маја 2016. године.

Такође, Комисија је усвојила и Записник о раду Покрајинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 24. априла 2016. године.

Саопштење са 48. седнице

среда, 27.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 27. априла 2016. године, разматрала Приговор који је поднела Јелена Гроздановић и одбила га као неоснован. 

Такође, Покрајинска изборна комисија је разматрала приговоре 1-8 које је поднео Горан Миленковић, овлашћено лице подносиоца изборне листе СРПСКО - РУСКИ ПОКРЕТ и одбацила их као неблаговремене.

 

Саопштење о прелиминарним резултатима

уторак, 26.04.2016.

Покрајинска изборна комисија објављује прелиминарне податке о резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине са 97,70% обрађених бирачких места и 97,98% бирачког тела у Покрајини.

На основу до сада обрађених података изборним листама припадају следећи проценти освојених гласова и мандата:

 
ИЗБОРНА ЛИСТА

%
ОСВОЈЕНИХ ГЛАСОВА

БРОЈ ОСВОЈЕНИХ МАНДАТА
1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 44,50 63
2 ЗА ВОЈВОДИНУ РАДА И ЗНАЊА – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДСХВ, НОВА, ЗЕП-ЗЕЛЕНИ – ДР БОЈАН ПАЈТИЋ 7,24 10
3 ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА (ЈС), ПАТРИОТСКИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ (ППС) 8,85 12
4 НЕНАД ЧАНАК – ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – ДИГНИ ГЛАВУ! 6,43 9
5 VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR ISTVÁN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - ИШТВАН ПАСТОР 4,87 6
6 ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 7,66 10
7 ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ 3,24 0
8 БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 2,78 0
9 НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ – ТОМИСЛАВ БОКАН 1,59 0
10 MAGYAR MOZGALOM AZ AUTONÓMIÁÉRT - DR. KORHECZ TAMÁS - VMDK - CSONKA ÁRON
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ ЗА АУТОНОМИЈУ - ДР ТАМАШ КОРХЕЦ - ДЗВМ - АРОН ЧОНКА
1,71 2
11 ЗЕЛЕНА СТРАНКА 1,14 1
12 СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВ 0,58 0
13 ЗА СЛОБОДНУ СРБИЈУ – ЗАВЕТНИЦИ – МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ 0,52 0
14 ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА 0,51 0
15 ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ 5,54 7

 

Покрајинска изборна комисија ће након обраде целокупног матреријала објавити коначне резултате избора.

Саопштење

понедељак, 25.04.2016.

Покрајинска изборна комисија одржала је конференцију за новинаре 25. априла у 21.30 часова на којој су саопштени најновији  прелиминарни подаци о резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине са 59,61% обрађених бирачких места и 51,65% бирачког тела у Покрајини.

Чланица Покрајинске изборне комисије Јелена Злојутро упознала је новинаре са подацима са обрађена 1064 од укупно 1785 бирачких места. На основу до сада обрађених података  изборним листама припадају следећи проценти освојених мандата:

ИЗБОРНА ЛИСТА

%
ОСВОЈЕНИХ МАНДАТА

1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 54,17
2 ЗА ВОЈВОДИНУ РАДА И ЗНАЊА – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДСХВ, НОВА, ЗЕП-ЗЕЛЕНИ – ДР БОЈАН ПАЈТИЋ 8,33
3 ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА (ЈС), ПАТРИОТСКИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ (ППС) 10,00
4 НЕНАД ЧАНАК – ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – ДИГНИ ГЛАВУ! 5,83
5 VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR ISTVÁN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - ИШТВАН ПАСТОР 9,17
6 ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 8,33
7 ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ 0,00
8 БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 0,00
9 НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ – ТОМИСЛАВ БОКАН 0,00
10 MAGYAR MOZGALOM AZ AUTONÓMIÁÉRT - DR. KORHECZ TAMÁS - VMDK - CSONKA ÁRON
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ ЗА АУТОНОМИЈУ - ДР ТАМАШ КОРХЕЦ - ДЗВМ - АРОН ЧОНКА
3,33
11 ЗЕЛЕНА СТРАНКА 0,83
12 СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВ 0,00
13 ЗА СЛОБОДНУ СРБИЈУ – ЗАВЕТНИЦИ – МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ 0,00
14 ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА 0,00
15 ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ 0,00

 

Обрађени узорак не обухвата бирачка места у Јужнобанатском округу, неколико општина Сремског округа и Град Нови Сад чији се подаци још увек обрађују. Коначни резултати за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине биће утврђени до четвртка, 28. априла 2016. године, у 20.00 часова како прописује чл. 45. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ" број 23/2014).

Најава конференције за новинаре

понедељак, 25.04.2016.

Покрајинска изборна комисија одржаће конференцију за новинаре, у понедељак, 25. априла 2016. године у 21.30 часова, у Сали 1 Скупштине Аутономне покрајине Војводине на којој ће саопштити најновије прелиминарне резултате покрајинских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Саопштење за јавност

понедељак, 25.04.2016.

Покрајинска изборна комисија одржала је конференцију за новинаре 25. априла у 13.30 часова на којој су саопштени прелиминарни подаци о резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине са 34,90% обрађених бирачких места и 27,56% бирачког тела у Покрајини.

Чланица Покрајинске изборне комисије Јелена Злојутро упознала је новинаре са подацима са обрађена 623 од укупно 1785 бирачка места. На основу до сада обрађених података  изборним листама припадају следећи проценти освојених мандата:

ИЗБОРНА ЛИСТА

%
ОСВОЈЕНИХ МАНДАТА

1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 52,50
2 ЗА ВОЈВОДИНУ РАДА И ЗНАЊА – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДСХВ, НОВА, ЗЕП-ЗЕЛЕНИ – ДР БОЈАН ПАЈТИЋ 7,50
3 ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА (ЈС), ПАТРИОТСКИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ (ППС) 10,83
4 НЕНАД ЧАНАК – ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – ДИГНИ ГЛАВУ! 6,67
5 VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR ISTVÁN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - ИШТВАН ПАСТОР 10,00
6 ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 8,33
7 ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ 0,00
8 БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 0,00
9 НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ – ТОМИСЛАВ БОКАН 0,00
10 MAGYAR MOZGALOM AZ AUTONÓMIÁÉRT - DR. KORHECZ TAMÁS - VMDK - CSONKA ÁRON
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ ЗА АУТОНОМИЈУ - ДР ТАМАШ КОРХЕЦ - ДЗВМ - АРОН ЧОНКА
3,33
11 ЗЕЛЕНА СТРАНКА 0,83
12 СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВ 0,00
13 ЗА СЛОБОДНУ СРБИЈУ – ЗАВЕТНИЦИ – МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ 0,00
14 ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА 0,00
15 ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ 0,00

 

Изборни материјал са  бирачких места и даље пристиже у Покрајинску изборну комисију а потпунији резултати биће саопштени до краја дана.

 

Најава конференције за новинаре

понедељак, 25.04.2016.

Покрајинска изборна комисија одржаће конференцију за новинаре, 25. априла 2016. године у 13.30 часова, у Сали 1 Скупштине Аутономне покрајине Војводине на којој ће на основу обрађених података саопштити прелиминарне резултате покрајинских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Саопштење

недеља, 24.04.2016.

Покрајинска изборна комисија обратила се новинарима у 22.00 часа. Председник Покрајинске изборне комисије Дарко Рудић захвалио се новинарима на присутности и праћењу данашњих активности у Покрајинској изборној комисији. Обавестио је присутне да  информације након затварања бирачких места у Војводини у 20.00 часова показују да је излазност бирача  56,12%. Прелиминарни резултати биће саопштени у току сутрашњег дана јер Радна тела Републичке изборне комисије, смештена у управним окрузима у Војводини, имају рок од 18 сати да изборни материјал и записнике бирачких одбора доставе Покрајинској изборној комисији. Комисија  је у обавези да до четвртка 28. априла 2016. године у 20.00 часова саопшти коначне резултате на покрајинским изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.  

Саопштење о излазности за 18 часова

недеља, 24.04.2016.

Покрајинска изборна комисија одржала је четврту  редовну конференцију за новинаре 24. априла у 18.30 часова. Заменик председника Покрајинске изборне комисије Миодраг Парлаћ обавестио је присутне о излазности бирача до 18.00 часова по окрузима у Аутономној покрајини Војводини. Најнижу  излазност од 44,98%, сада бележи Севернобачки округ док је највећа излазност бирача забележена овог пута у Средњобанатском округу са 55,16% изашлих бирача. У Севернобанатском округу до 18.00 часова изашло је 45,36%, Јужнобанатски округ бележи 46,47% излазности, Западнобачки округ 47,76%, Јужнобачки округ 49,24% и Сремски 52,26%.

Највећа излазност бирача по општинама бележимо и даље у Новој Црњи и сада износи 66,06% док је најмања излазност присутна у Алибунару са 43,75 % изашлих бирача. Према овим подацима укупна излазност за 18.00 часова у Аутономној покрајини Војводини је 48,10%. Следеће обраћање новинарима планирано је у 22.00 часа.

 

Саопштење о излазности за 14 часова

недеља, 24.04.2016.

Покрајинска изборна комисија одржала је своју трећу редовну конференцију за новинаре 24. априла у 14.30 часова. Чланица Покрајинске изборне комисије Јелена Злојутро обавестила је присутне о излазности бирача до 14.00 часова по окрузима у Аутономној покрајини Војводини. Севернобанатски округ бележи најнижу излазност од 22,26%, док је највећа излазност бирача забележена у Јужнобачком управном округу од 34,71% изашлих бирача. Највећа излазност бирача по општинама забележена је Новој Црњи и то 44,11% док је најмања излазност присутна у Кањижи са 18,00% изашлих бирача. Према овим подацима излазност за 14.00 часова у Аутономној покрајини Војводини је 29,54%.

Следеће обраћање новинарима планирано је у 18.30 часова.

Саопштење о излазности за 10 часова

недеља, 24.04.2016.

Покрајинска изборна комисија одржала је своју другу редовну конференцију за новинаре 24. априла у 10.30 часова. Чланица Покрајинске изборне комисије Јелена Злојутро обавестила је присутне о излазности бирача до 10.00 часова по окрузима у Аутономној покрајини Војводини. Средњобанатски округ бележи излазност од 13,36 %, Јужнобанатски округ 10,74%, док је у Западнобачком округу забележена излазност од 10,12% Јужнобачки округ бележи већу излазност у односу на друге од 18,18% изашлих бирача. Највећа излазност по општинама забележена је Опову и Тителу. Према овим подацима излазност бирача за 10.00 часова у Аутономној покрајини Војводини је 12,12%.

Следеће обраћање новинарима планирано је у 14.30 часова када ће подаци о излазности бирача на покрајинске изборе бити потпунији. 

Саопштење - конференција за новинаре

недеља, 24.04.2016.

Покрајинска изборна комисија одржала је своју прву редовну конференцију за новинаре 24. априла у 8.00 часова. Чланица Покрајинске изборне комисије Јелена Злојутро обавестила је присутне да су сва бирачка места у Аутономној покрајини Војводини отворена и да није било званично евидентираних проблема у изборном процесу ни у једном управном округу у Војводини.  Следеће обраћање новинарима планирано је 10.00 часова када ће бити саопштени и први подаци о излазности бирача на покрајинске изборе. 

Саопштење за јавност

петак, 22.04.2016.

У недељу 24. априла 2016. године Покрајинска изборна комисија ће обавештавати јавност о изборном процесу на бирачким местима у Аутономној покрајини Војводини. Информације о току спровођења избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, као и излазности бирача током изборног дана Покрајинска изборна комисија саопштаваће новинарима у Сали 1 Скупштине Аутономне покрајине Војводине у терминима: 8.00, 10.00, 14.30, 18.30 и 22.00 часа.

Саопштење са 46. седнице

четвртак, 21.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 21. априла 2016. године, донела Одлуку о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини којом је утврдила да је коначан број бирача у АП Војводини 1.729.437, што је за 236 бирача више од укупног броја бирача утврђеног на седници Комисије 09. априла 2016. године. 

Саопштење са 44. седнице

недеља, 17.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 17. априла 2016. године, донела Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године.

На истој седници, Комисија је донела и Решење о именовању представника Групе грађана „Доста је било – Саша Радуловић“ у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

 

Саопштење са 43. седнице

недеља, 17.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 17. априла 2016. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА, коју је поднела Коалиција ТОЛЕРАНЦИЈА и Решење о проглашењу Изборне листе Доста је било – Саша Радуловић, коју је поднела Група грађана „Доста је било – Саша Радуловић“.

На истој седници, Комисија је донела и Решења о испуњености услова за именовање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије за Коалицију ТОЛЕРАНЦИЈА и Групу грађана „Доста је било – Саша Радуловић“.

 

Саопштење са 42. седнице

четвртак, 14.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на 42. седници одржаној 13. априла 2016. године, донела Решење о утврђивању збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године и то:

 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ (120 кандидата)
 2. ЗА ВОЈВОДИНУ РАДА И ЗНАЊА – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДСХВ, НОВА, ЗЕП-ЗЕЛЕНИ – ДР БОЈАН ПАЈТИЋ (120 кандидата)
 3. ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија - Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС) (120 кандидата)
 4. Ненад Чанак – Лига социјалдемократа Војводине – Дигни главу! (120 кандидата)
 5. Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор (120 кандидата)
 6. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА (120 кандидата)
 7. ДВЕРИ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ - БОШКО ОБРАДОВИЋ (120 кандидата)
 8. БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ - Либерално демократска партија, Социјалдемократска странка (119 кандидата)
 9. НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ – ТОМИСЛАВ БОКАН (120 кандидата)
 10. Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron
  Мађарски покрет за аутономију – Др Тамаш Корхец – ДЗВМ – Арон Чонка (60 кандидата)
 11. ЗЕЛЕНА СТРАНКА (71 кандидат)
 12. СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – Александар ЂУРЂЕВ (61 кандидат)
 13. За слободну Србију – ЗАВЕТНИЦИ – Милица Ђурђевић (34 кандидата)

Саопштење за јавност

уторак, 12.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је дана 11. априла 2016. године  донела Решење о одбијању приговора  подносилаца изборне листе „Доста је било – Саша Радуловић“ а који је поднет на Решење којим је раније одбијена та изборна листа.

Покрајинска изборна комисија саопштава да  је разлог за одбијање листе чињеница да је дана, 8. априла 2016. године у 23. 54 ова листа поднета од стране неовлашћеног лица а не Групе грађана која се  у смислу Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине–(Сл. Лист АПВ број: 23/2014) оснива писаним споразумом најмање десет бирача. У конкретном случају Споразум о оснивању групе „Доста је било – Саша Радуловић“ својим потписом је основало девет бирача чиме им не може бити признато својство Групе грађана односно овлашћеног подносиоца изборне листе. Поднетим приговором није достављена нова документација којом би се потврдили другачији наводи, тако да је Покрајинска изборна комисија у Решењу о одбијању приговора остала при ранијем ставу. 

Подносилац изборне листе „Доста је било- Саша Радуловић“ у овом тренутку располаже  правним средством које ће довести до судске контроле рада Комисије пред Управним судом. 

Како би се избегла свака даља политизација, напомињемо да Покрајинска изборна комисија ради у проширеном саставу који чине дипломирани правници-представници свих  политичких странака, коалиција и група грађана чије су Изборне листе за Покрајинске изборе 2016. године проглашене. Чињеница да је приговор подносилаца Изборне листе „Доста је било-Саша Радуловић“ одбијен већином гласова чланова Покрајинске изборне комисије, доказ је да је овде у питању чисто правно а никако политичко питање.

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Саопштење са 41. седнице

уторак, 12.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 12. априла 2016. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе: За слободну Србију – ЗАВЕТНИЦИ – Милица Ђурђевић, коју је поднела Група Грађана За слободну Србију – ЗАВЕТНИЦИ – МилицаЂурђевић, под редним бројем 14.

Покрајинска изборна комисија је, на истој седници усвојила Извештај о гласању електронским путем о Предлогу решења о именовању представника КОАЛИЦИЈЕ ЗЕЛЕНА СТРАНКА у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Такође, Комисија је и одбацила Приговор на назив листе и утврђен положај политичке странке националне мањине који је поднео Иван Артуков из Сремске Митровице, као неблаговремен.

Саопштење са 40. седнице

понедељак, 11.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 11. априла 2016. године, донела Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 24. април 2016. године којим је одређено  да у Аутономној покрајини Војводини има 1785 бирачких места.

Покрајинска изборна комисија је, на истој седници, донела Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године и Решења о именовању представника Коалиције Демократска заједница војвођанских Мађара –Демократска заједница Хрвата и представника Српско руског покрета, у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Покрајинска изборна комисија је такође разматрала пет приговора који су благовремено поднети Покрајинској изборној комисији. Одлучујући по приговорима Комисија је донела следећа решења:

 • Решење  којим се одбија Приговор који је поднео Бојан Стојановић из Новог Сада на Предлог решења о проглашењу Изборне листе Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás VMDK – Csonka Áron Мађарски покрет за аутономију – Др Тамаш Корхец – ДЗВМ – Арон Чонка;
 • Решење којим се одбија Приговор који је поднео Милан Милутин из Новог Сада на   одлуку Покрајинске изборне комисије донету на 39. седници одржаној 9. априла 2016. године којом је одбијен његов предлог;
 • Решење којим се усваја Приговор који је поднео Бранислав Богарошки, овлашћено лице подносиоца Изборне листе Коалиције Ненад Чанак – Лига соијалдемократа Војводине – Дигни главу!. Наведеним Решењем се поништава Решење Покрајинске изборне комисије којим се Коалицији Толеранција утврђује положај коалиције политичких странака националних мањина и Закључак  којим је  подносиоцу Коалицији Толеранција наложено да у року од 48 часова отклони недостатке наведене у Закључку, те се одбија проглашење Изборне листе Војвођанска толеранција.
 • Решење којим се одбија Приговор који је поднео Никола Штула из Суботице на Решење Покрајинске изборне комисије којом се одбија проглашење Изборне листе „Доста је било – Саша Радуловић“ и
 • Решење којим се усваја Приговор који је поднео Никола Бањац из Новог Сада и којим се поништава Решење Покрајинске изборне комисије о проглашењу Изборне листе „Грађани и Грађанке Србије“, те се одбија проглашење наведене изборне листе.
 

Саопштење са 39. седнице

субота, 09.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 09. априла 2016. године, прогласила 

Покрајинска изборна комисија је, на истој седници донела Закључак којим се подносиоцу Изборне листе За слободну Србију –ЗАВЕТНИЦИ-Милица Ђурђевић налаже да отклони утврђени недостатак у изборној листи у року од 48 часова од достављања Закључка, као и Решење којим се одбија проглашење Изборне листе Доста је било – Саша Радуловић.

 

Саопштење са 38. седнице

субота, 09.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 09. априла 2016. године, донела Закључак којим се подносиоцу Изборне листе ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА налаже да отклони утврђени недостатак у изборној листи у року од 48 часова од достављања Закључка.

На истој седници, Комисија је донела Решење о именовању представника НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА – ДРИНА – ДУНАВ, у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Комисија је такође утврдила да је укупан број бирача у Аутономној покрајини Војводини 1.729.201, те је донела и Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину АП Војводине, расписаних за 24. април 2016. године.

 

Саопштење

петак, 08.04.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 8. априла 2016. године у 23.54 часова Изборну листу Доста је било – Саша Радуловић коју је поднела Група грађана „Доста је било – Саша Радуловић“. Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

 

Саопштење

петак, 08.04.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 8. априла 2016. године у 22.45 часова Изборну листу СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – Александар ЂУРЂЕВ , коју је поднео СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ. Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

 

Саопштење

петак, 08.04.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 8. априла 2016. године у 22.30 часова Изборну листу За слободну Србију - ЗАВЕТНИЦИ - Милица Ђурђевић , коју је поднела Група Грађана За слободну Србију – ЗАВЕТНИЦИ - Милица Ђурђевић.

Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

 

Саопштење

петак, 08.04.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 8. априла 2016. године у 22.03 часова Изборну листу ЗЕЛЕНА СТРАНКА , коју је поднела Коалиција ЗЕЛЕНА СТРАНКА. Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

 

Саопштење

петак, 08.04.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 8. априла 2016. године у 20.50 часова Изборну листу „ГРАЂАНИ И ГРАЂАНКЕ СРБИЈЕ“ , коју је поднела „коалиција: РОМСКА ПАРТИЈА, СТРАНКА “БУЊЕВЦИ ГРАЂАНИ СРБИЈЕ““. Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

 

Саопштење са 37. седнице

петак, 08.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 08. априла 2016. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr.Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron Мађарски покрет за аутономију – Др Тамаш Корхец – ДЗВМ – Арон Чонка, под редним бројем 10.

Комисија је такође утврдила да Коалиција Демократска заједница војвођанских Мађара - Демократска заједница Хрвата има положај коалиције политичких странака националних мањина.

Комисија је на истој седници донела и Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

 

Саопштење

петак, 08.04.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 8. априла 2016. године у 15.50 часова Изборну листу  Војвођанска ТОЛЕРАНЦИЈА  коју је поднела Коалиција ТОЛЕРАНЦИЈА. Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу  листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

 

Саопштење

четвртак, 07.04.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 7. априла 2016. године у 20,55  часова Изборну листу  Magyar mozgalom az autonómiáért - Dr. Korhecz Tamás – VMDK - Csonka Áron, Мађарски покрет за аутономију - Др Тамаш Корхец – ДЗВМ – Арон Чонка, коју је поднела Коалиција Демократска заједница војвођанских Mађара-Демократска заједница Хрвата.

Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу  листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

 

Саопштење са 36. седнице

четвртак, 07.04.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 07. априла 2016. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ – ТОМИСЛАВ БОКАН под редним бројем 9, као и Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

На истој седници, Комисија је констатовала чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије представницима Коалиције: БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – Либерално демократска партија, Социјалдемократска странка.

Покрајинска изборна комисија је, такође донела Одлуку о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године и Одлуку о одређивању координатора Покрајинске изборне комисије.

 

Саопштење

четвртак, 07.04.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 7. априла 2016. године у 11.35 часова Изборну листу  НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА – ДРИНА – ДУНАВ – ТОМИСЛАВ БОКАН  коју је поднео  НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА – ДРИНА – ДУНАВ. Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу  листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

 

Саопштење са 35. седнице

среда, 30.03.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 30. марта 2016. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – Либерално демократска партија, Социјалдемократска странка, под редним бројем 8, као и Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана Коалиције БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – Либерално демократска партија, Социјалдемократска странка у проширени састав Покрајинске изборне комисије. Такође, донето је и Решење о именовању представника Kоалицијe СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ, у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Саопштење

среда, 30.03.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 30. марта 2016. године у 00.50 часова Изборну листу БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ - Либерално демократска партија, Социјалдемократска странка  коју је поднела Коалиција: БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ- Либерално демократска партија, Социјалдемократска странка.

Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу  листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

 

Саопштење са 34. седнице

уторак, 29.03.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 29. марта 2016. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ, под редним бројем 7, као и Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Саопштење са 33. седнице

понедељак, 28.03.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 28. марта 2016. године, донела Закључак којим се подносиоцу Изборне листе ДВЕРИ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ налаже да отклони утврђени недостатак у изборној листи у року од 48 часова од достављања Закључка.

На истој седници, Комисија је констатовала чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије представницима коалиције Ненад Чанак – Лига социјалдемократа Војводине – Дигни главу! и представницима Српске радикалне странке.

 

Саопштење

понедељак, 28.03.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 28. марта 2016. године у 10.10 часова Изборну листу ДВЕРИ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ - БОШКО ОБРАДОВИЋ коју је поднела КОАЛИЦИЈА СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ.

Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу  листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

Саопштење са 32. седнице

четвртак, 24.03.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 24. марта 2016. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, под редним бројем 6, као и Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

На истој седници, Покрајинска изборна комисија је донела Одлуку о поверавању послова бирачких одбора бирачким одборима образованим за изборе за народне посланике и изборе за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписанe за 24. април 2016. године и Одлуку о одређивању послова које обављају радна тела Републичке изборне комисије на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године.

Покрајинска изборна комисија је, такође донела и решења о именовању представника Коалиције: Александар Вучић – Србија побеђује, Коалиције за Војводину рада и знања – Демократска странка, ДСХВ, Нова, Зеп-Зелени – Др Бојан Пајтић, Коалиције Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Група грађана Патриотски покрет Србије (ГГППС) и политичке странке Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Мagyar Szövetség у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Саопштење

четвртак, 24.03.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 24. марта 2016. године у 12.00 часова Изборну листу Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  коју је поднела СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА.

Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу  листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

Саопштење

среда, 23.03.2016.

На седници одржаној 23. марта 2016. године, Покрајинска изборна комисија је, поводом информације о инциденту који се догодио у раним јутарњим сатима испред зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине у којој је седиште Покрајинске изборне комисије, приликом предаје изборних листа, донела следеће закључке:

 1. Покрајинска изборна комисија сматра да је неопходно да надлежни органи расветле све околности у вези са инцидентом испред седишта Комисије. Иако догађај није имао утицаја на успешан рад Комисије, која је у току првог дана примила документацију од четири подносилаца изборних листа, ово сматра потребним, како би се убудуће избегла свака могућа непријатност;
 2. Комисија ће затражити од надлежних органа да се појачају мере обезбеђења око зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у којој је седиште Покрајинске изборне комисије, како би се очувао постигнути ниво културе и коректности у изборном процесу.
 

Саопштење са 31. седнице

среда, 23.03.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 23. марта 2016. године, донела решења о проглашењу следећих изборних листа:

Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ коју је поднела Коалиција: Александар Вучић – Србија побеђује, под редним бројем 1;

Изборна листа ЗА ВОЈВОДИНУ РАДА И ЗНАЊА – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДСХВ, НОВА, ЗЕП-ЗЕЛЕНИ – ДР БОЈАН ПАЈТИЋ коју је поднела Коалиција ЗА ВОЈВОДИНУ РАДА И ЗНАЊА – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДСХВ, НОВА, ЗЕП-ЗЕЛЕНИ – ДР БОЈАН ПАЈТИЋ, под редним бројем 2;

Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија – Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС) коју је поднела Коалиција Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена србија (ЈС), Група грађана Патриотски покрет Србије (ГГППС), под редним бројем 3;

Изборна листа Ненад Чанак – Лига социјалдемократа Војводине – Дигни главу! коју је поднела Коалиција Ненад Чанак – Лига социјалдемократа Војводине – Дигни главу!, под редним бројем 4;

Изборна листа Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор коју је поднела политичка странка Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Szövetség, под редним бројем 5;

Комисија је утврдила да политичка странка Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Szövetség има положај политичке странке националне мањине.

На истој седници, Комисија је донела решења о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије за све подносиоце проглашених изборних листа.

 

Саопштење

среда, 23.03.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 23. марта 2016. године у 10.00 часова Изборну листу Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Szövetség  коју је поднео Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор.

Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу  листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

 

Саопштење

среда, 23.03.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 23. марта 2016. године у 03.35 часова Изборну листу Ненад Чанак – Лига социјалдемократа Војводине – Дигни главу! коју је поднела Коалиција Ненад Чанак – Лига социјалдемократа Војводине – Дигни главу!.

Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу  листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

Саопштење

среда, 23.03.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 23. марта 2016. године у 03.23 часова Изборну листу ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија - Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС) коју је поднела Коалиција Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Група грађана Патриотски покрет Србије (ГГППС).

Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу  листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

Саопштење

среда, 23.03.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 23. марта 2016. године у 01.25 часова Изборну листу  ЗА ВОЈВОДИНУ РАДА И ЗНАЊА – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДСХВ, НОВА, ЗЕП-ЗЕЛЕНИ – ДР БОЈАН ПАЈТИЋ   коју је поднела Коалиција ЗА ВОЈВОДИНУ РАДА И ЗНАЊА –ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДСХВ, НОВА, ЗЕП-ЗЕЛЕНИ – ДР БОЈАН ПАЈТИЋ.

Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу  листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу, закључком наложити отклањање недостатака.

 

Саопштење

уторак, 22.03.2016.

Покрајинска изборна комисија примила је дана, 22. марта 2016. године у 21.26 часова Изборну листу  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ коју је поднела „Коалиција: Александар Вучић – Србија побеђује“.

Уколико утврди да изборна листа не садржи недостатке, Покрајинска изборна комисија ће у року од 24 часа од пријема, прогласити изборну листу.

Уколико утврди да поднета изборна листа садржи недостатке који су сметња проглашењу  листе, Покрајинска изборна комисија ће у остављеном року од 48 сати подносиоцу закључком наложити отклањање недостатака.

 

Обавештење

уторак, 22.03.2016.

Председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине Иштван Пастор, расписао је дана 22.марта 2016. године изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине. Избори ће се одржати у недељу 24. априла 2016. године истог дана када ће се одржати и избори на републичком и локалном нивоу.

Покрајинска изборна комисија је орган који спроводи избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 22.марта 2016. године. 

Седиште Покрајинске изборне комисије је у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Владике Платона бб, Нови Сад.

Изборни материјал у електронском облику може се преузети на сајту www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs, а може се и непосредно преузети у седишту Покрајинске изборне комисије. 

Подносиоци изборних листа, могу благовремено најавити време за подношење изборне листе Покрајинској изборној комисији и предати их најкасније 08. априла 2016. године у 24 часа.

Контакт телефони/факс: 021/487-4143; 021/456-010; 021/456-012; 021/487-4188;

Е-mail: pik@skupstinavojvodinе.gov.rs;

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дарко Рудић

 

Саопштење

понедељак, 21.03.2016.

Потписи бирача који подржавају изборну листу за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине на изборима у 2016. години, након расписивања избора, овераваће се у суду, у органу општинске управе или код јавног бележника.

Накнада за оверу потписа бирача износиће 50 динара, на основу Мишљења Министарства правде Број: 011-00-00064/2016-05 сходном применом Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника („Службени гласник РС“, број: 12/2016).

Мишљење Министарства правде налази се у прилогу овог саопштења.

 

 

Саопштење са 29. седнице

четвртак, 17.03.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 17. марта 2016. године, донела Одлуку о образовању радних група Покрајинске изборне комисије.

Покрајинска изборна комисија образовала је следеће радне групе:

 1. Радна група за нормативно – правне послове;
 2. Радна група за материјално – финансијске послове;
 3. Радна група за приговоре;
 4. Радна група за координацију са Републичком изборном комисијом и другим изборним органима;
 5. Радна група за посматраче;
 6. Радна група за припрему и штампање изборног материјала;
 7. Радна група за статистичку обраду изборних резултата.

Саопштење са 28. седнице

петак, 11.03.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 10. марта 2016. године, донела Пословник Покрајинске изборне комисије и Одлуку о одређивању боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима који ће се одржати у 2016. години, којом је утврдила да ће се гласачки листић штампати на папиру боје FABRIANO VERDE CHIARO (светло зелена), а контролни лист на папиру боје FABRIANO AVORIO (слонова кост).

Покрајинска изборна комисија је, на истој седници, донела и неколико аката који се односе на организационе и друге послове везане за спровођење избора за посланике у Скупштину АП Војводине, који ће се одржати у 2016. години. 

 

Саопштење са 32. седнице

среда, 02.03.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 24. марта 2016. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, под редним бројем 6, као и Решење о испуњењу услова за одређивање члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

На истој седници, Покрајинска изборна комисија је донела Одлуку о поверавању послова бирачких одбора бирачким одборима образованим за изборе за народне посланике и изборе за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписанe за 24. април 2016. године и Одлуку о одређивању послова које обављају радна тела Републичке изборне комисије на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године.

Покрајинска изборна комисија је, такође донела и решења о именовању представника Коалиције: Александар Вучић – Србија побеђује, Коалиције за Војводину рада и знања – Демократска странка, ДСХВ, Нова, Зеп-Зелени – Др Бојан Пајтић, Коалиције Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Група грађана Патриотски покрет Србије (ГГППС) и политичке странке Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Мagyar Szövetség у проширени састав Покрајинске изборне комисије.

Саопштење са 27. седнице

уторак, 02.02.2016.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 01. фебруара 2016. године, размотрила и усвојила Извештај Радне групе за обављање припремних радњи у циљу одређивања предмета јавних набавки за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, који ће се одржати у 2016. години и донела Закључке које је упутила генералном секретару Скупштине АПВ ради спровођења поступка јавних набавки.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs