Саопштење са треће седнице

четвртак, 26.08.2021.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 25. августа 2021. године, утврдила План потребних средстава за редован рад Покрајинске изборне комисије за 2022. годину, који је достављен генералном секретару Скупштинe Аутономне покрајине Војводине, на надлежан поступак, ради припреме скупштинског буџета за 2022. годину. Комисија је образовала трочлану Комисију за излучивање безвредног документарног материјала  насталог у раду Покрајинске изборне комисије и за време спровођења избора  расписаних за 24. април 2016. године, чији рокови за чување су истекли.    

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs