Информатор о раду Покрајинске изборне комисије

Информатор о раду Покрајинске изборне комисије објављује се у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број 68/2010).

Информатор садржи податке који су битни за информисање јавности о раду Покрајинске изборне комисије и за остваривање права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама и надлежно лице за тачност и ажурност података садржаних у Информатору је секретар Покрајинске изборне комисије Никола Бањац.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs