Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по пропорционалном систему

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском систему

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на језицима у службеној употреби

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по пропорционалном систему на мађарском језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском систему на мађарском језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по пропорционалном систему на словачком језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском систему на словачком језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по пропорционалном систему на руcинском језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском систему на русинском језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по пропорционалном систему на румунском језику

Oбрасци за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском систему на румунском језику

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs