Извештај о резултатима допунских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у изборној јединци 13 Жабаљ расписаних за 09. мај 2010. године

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs