Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајинска изборна комисија

06.12.2023.

Саопштење са осамнаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 18. седници, одржаној 6. децембра 2023. године донела Oдлуку o одређивању координатора Покрајинске изборне комисије.

Поводом поднетих Пријава домаћих посматрача за посматрање...

цео текст
05.12.2023.

У штампарији Службеног гласника почело штампање изборног материјала

У штампарији Службеног гласника у Београду данас, 5. децембра 2023. године,  је почело штампање изборног материјала за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписане за 17...

цео текст
02.12.2023.

Саопштење са седамнаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 17. седници, одржаној 2. децембра 2023. године донела Одлуку o утврђивању укупног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини за избор посланикау Скупштину Аутоном...

цео текст
01.12.2023.

Обавештење о полагању изборног јемства

Обавештавамо вас да је код Покрајинског секретаријата за финансије, отворен подрачун за уплату средстава на име изборног јемства у готовом новцу са следећим обележјима:

· број подрачуна...

цео текст
01.12.2023.

Саопштење са шеснаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 16. седници, одржаној 1. децембра 2023. године донела Oдлуку о утврђивању збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, на изборима расписаним за 17...

цео текст
30.11.2023.

Саопштење са петнаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 15. седници, одржаној 30. новембра 2023. године донела Oдлуку о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17...

цео текст

О Покрајинској изборној комисији

Покрајинска изборна комисија је орган за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Избор, начин рада, функционисање и послови које обавља Покрајинска изборна комисија уређени су Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 40/2023) и Пословником Покрајинске изборне комисије ("Сл. лист АП Војводине", бр. 47/2023).

детаљније

Архива избора

Архива избора садржи документа Покрајинске изборне комисије од покрајинских избора одржаних 2004. године и резултате избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине од 1992. до 2000. године.