30.01.2024.

Саопштење са 29. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 29. седници, одржаној 30. јануара 2024. године,  утврдила ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАНИМ 17. И 30. ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ, који у складу са чланом  23. став 1. тачка 21) Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", бр. 40/2023), подноси Скупштини. 


24.01.2024.

Саопштење са 28. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 28. седници, одржаној 24. јануара 2024. године, донела Решење о додели мандата кандидатима са изборних листа за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 17. и 30.  децембра 2023. године, по њиховом редоследу на изборној листи почев од  првог кандидата  са листе, у складу са Укупним извештајем о резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаних 17. и 30. децембра 2023. године (“Службени лист АПВ“, бр. 3/2024) и донела Решење о престанку чланства у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 17. и 30. децембра 2023. године.


19.01.2024.

Саопштење са 27. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 27. седници, одржаној 19. јануара 2024. године, разматрала и одлучивала о приговору подносиоца Изборне листе СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА-МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ -МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК-ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „ СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ), од 17. јануара 2024. године против Укупног извештаја о резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаних 17. и 30. децембра 2023. године, од 14. јануара 2024. године и донела Решење којим се приговор одбија као неоснован.


14.01.2024.

Саопштење са 26. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 26. седници, одржаној 14. јануара 2024. године, на основу збирних извештаја о резултатима гласања свих локалних  изборних комисија, на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 17. децембра 2023. године и поновљеним на пет бирачких места 30. децембра 2023. године, донела Укупан извештај о резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаних 17. и 30. децембра 2023. године.


02.01.2024.

Саопштење са 25. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 25. седници, одржаној 02. јануара 2024. године, разматрала и одлучивала о приговорима које су поднели Мариника Тепић и Мирослав Алексић испред Коалиције СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА којима се оспорава Решење Градске изборне комисије града Панчева као и Решење Општинске изборнe комисијe Нови Кнежевац, а којим Решењима се одбија Захтев за поништавање гласања на бирачким местима на територији изборне комисије. Комисија је одлучила да приговоре одбаци као поднете од неовлашћеног лица.


30.12.2023.

Отворена бирачка места у АП Војводини на којима се спроводи поновно гласање

Бирачка места у АП Војводини на којима је решењем општинске/градске изборне комисије поништено гласање, односно за које је констатовано да се не могу утврдити резултати гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 17. децембра 2023. године, отворена су јутрос у 7 часова.

Поновно гласање спроводи се на укупно пет бирачких места и то на по једном бирачком месту у Општини Пландиште, градовима Зрењанину и Панчеву, и на два бирачка места у Општини Кула.

Поновно гласање спроводи се према изборним листама које су учествовале на изборима за посланике у Скупштину АП Војводине, одржаним 17. децембра 2023. године. 

Бирачка места биће отворена до 20 часова, а Покрајинска изборна комисија је утврдила да је коначан број бирача на бирачким местима на којима се спроводи поновно гласање 5.576.


29.12.2023.

Поновно гласање на пет бирачких места

У суботу, 30. децембра 2023. године, спровешће се поновно гласање на пет бирачких места у АП Војводини на којима је решењем општинске/градске изборне комисије поништено гласање, односно за које је констатовано да се не могу утврдити резултати гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 17. децембра 2023. године.

Поновно гласање спровешће се на пет бирачких места и то:

- Општина Пландиште, бирачко место број 8 у Јерменовцима
-
Град Зрењанин, бирачко место број 34
-
Град Панчево, бирачко место број 70
-
Општина Кула, бирачко место број 7 у Кули и бирачко место број 21 у Црвенки

Поновно гласање спровешће се у времену од 7 до 20 часова, а Покрајинска изборна комисија је утврдила да је коначан број бирача на бирачким местима на којима се спроводи поновно гласање 5.576.


27.12.2023.

Саопштење са 24. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 24. седници, одржаној 26. децембра 2023. године, разматрала и одлучивала о приговорима које је поднео Андреј Мелег из Бачког Петровца испред Коалиције Србија против насиља од 22. децембра 2023. године, против Решења Изборне комисије општине Бачки Петровац којима је одбојен захтев за поништавање гласања на укупно пет бирачких места. Комисија је одлучила да приговоре одбаци као поднете од неовлашћеног лица.


23.12.2023.

Саопштење са 23. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 23. седници, одржаној 22. децембра 2023. године,  разматрала Захтев за поништавње гласања на свим бирачким местима који се налазе у Аутономној покрајини Војводини који су пoднели  Мариника Тепић и Михајло Бркић испред Коалиције „Србија против насиља“,  за који се огласила ненадлежном. Комисија је одлучивала  о приговорима  које је поднео заменик члана Покрајинске изборне комисије испред Коалиције „Србија против насиља“, Саво Ђурђић, из Петроварадина  на неправилности током гласања на бирачком месту 121,  95  и бирачком месту  36 у Новом Саду, које је одбацила као недозвољене.

У наставку седнице Комисија је донела Одлуку  о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење поновног гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, који се одржавају 30. децембра 2023. године на пет бирачких места.   

Комисија је донела и Одлуку о поступку предлагања члана и заменика члана бирачког одбора у сталном и проширеном саставу и утврђивању распореда места за предлагање председника, чланова  и њихових заменика  бирачких одбора у сталном саставу за спровођење поновног гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, које ће се одржати 30. децембра 2023. године.


21.12.2023.

Саопштење са 22. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 22. седници, одржаној 21. децембра 2023. године, донела Рeшење о спровођењу поновног гласања на бирачким местима на којима је поништено гласање, односно за које је констатовано да се не могу утврдити резултати гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 17. децембра 2023. године.

Поновно гласање на пет бирачких места (на по једном бирачком месту у Зрењанину, Панчеву, Пландишту и на два бирачка места у Кули) спровешће се у суботу, 30. децембра 2023. године, у времену од 7.00 до 20.00 часова.

У наставку седнице, Покрајинска изборна комисија је донела измене Плана потребних средстава Покрајинске изборне комисије за 2023. годину.страна 1 од 8