Састав Покрајинске изборне комисије

Покрајинску изборну комисију у сталном саставу чине председник, 14 чланова, заменик председника, 14 заменика чланова и учесници у раду Покрајинске изборне комисије без права одлучивања, које именује Скупштина, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 40/23).

Одлуком o именовању сталног састава Покрајинске изборне комисије у Покрајинску изборну комисију у сталном саставу именовани су:

1. за председника РАЈКО МАРИНКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада
   за заменика председника АЛЕКСАНДРА КЕШЕЉ, дипломирани правник из Новог Сада

2. за члана ЗОРАН КОСТИЋ, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика ЈЕЛЕНА МУШКИЊА, дипломирани правник из Вршца

3. за члана МАРКО САРАНОВАЦ, дипломирани правник из Сремске Митровице
    за заменика ДР ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ дипломирани правник из Новог Сада

4. за члана МАНЕ ШКОРИЋ, дипломирани правник из Сомбора
    за заменика СВЕТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада

5. за члана МИЛАН ПЛЕЋАШ, дипломирани правник из Равног Села
    за заменика ГОРАН МИЛИВОЈЕВ, дипломирани правник из Зрењанина

6. за члана ДАНКА ВАСИЉЕВИЋ, мастер правник из Врбаса
    за заменика САЊА ЖАРКОВИЋ, дипломирани правник из Суботице

7. за члана НАДА ШЕВО, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика ЈЕЛЕНА МИЈАНОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада

8. за члана ГРАДИМИР БАНКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика МИЦХАЛ КУЋЕНИЧ, дипломирани правник из Селенче

9. за члана АЛЕКСАНДАР БОЈКОВ, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика МАРКО ПЕКИЋ, дипломирани правник из Новог Сада

10. за члана БОРИС БАЈИЋ, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика ЕРИХ СЕДЛАР, дипломирани правник из Темерина

11. за члана МАРКО КЛИПА, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика ДЕЈАН ШАШИЋ, дипломирани правник из Новог Сада

12. за члана ЖЕЉКА ЗДРАВКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика РАДЕ ОБРАДОВИЋ, дипломирани правник из Куле

13. за члана БОРИСЛАВ ПРИЦА, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика МИХАИЛО КОРАЋ, дипломирани правник из Новог Сада

14. за члана АЛЕКСАНДАР ЖОРИЋ, дипломирани правник из Новог Сада
    за заменика НЕМАЊА ТОМАШЕВИЋ, дипломирани правник из Бечеја

15. за члана ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ, дипломирани правник из Новог Сада
      за заменика ДРАГАН СТОЈКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада

- за секретара ДР САНДРА СТОЈКОВИЋ, доктор правних наука из Новог Сада
- за заменикa секретара ДИАНА ВУЧЕТИЋ, дипломирани правник из Новог Сада

 

Одлуке

Одлука о именовању сталног састава Покрајинске изборне комисије