Записници са седница ПИК-а

Бр. Назив документа Датум и време објаве Документ
1 Записник са прве седнице Покрајинске изборне комисије 15.11.2023. 15:45
2 Записник са друге седнице Покрајинске изборне комисије 17.11.2023. 18:48
3 Записник са треће седнице Покрајинске изборне комисије 17.11.2023. 18:49
4 Записник са четврте седнице Покрајинске изборне комисије 20.11.2023. 16:02
5 Записник са пете седнице Покрајинске изборне комисије 21.11.2023. 16:01
6 Записник са шесте седнице Покрајинске изборне комисије 23.11.2023. 10:33
7 Записник са седме седнице Покрајинске изборне комисије 24.11.2023. 13:07
8 Записник са осме седнице Покрајинске изборне комисије 24.11.2023. 13:07
9 Записник са девете седнице Покрајинске изборне комисије 26.11.2023. 14:47
10 Записник са десете седнице Покрајинске изборне комисије 26.11.2023. 15:11
11 Записник са једанаесте седнице Покрајинске изборне комисије 28.11.2023. 18:29
12 Записник са дванаесте седнице Покрајинске изборне комисије 28.11.2023. 18:30
13 Записник са тринаесте седнице Покрајинске изборне комисије 29.11.2023. 18:12
14 Записник са четрнаесте седнице Покрајинске изборне комисије 02.12.2023. 19:38
15 Записник са петнаесте седнице Покрајинске изборне комисије 02.12.2023. 19:39
16 Записник са шеснаесте седнице Покрајинске изборне комисије 02.12.2023. 19:40
17 Записник са седамнаесте седнице Покрајинске изборне комисије 06.12.2023. 15:36
18 Записник са осамнаесте седнице Покрајинске изборне комисије 08.12.2023. 16:55
19 Записник са 19. седнице Покрајинске изборне комисије 20.12.2023. 18:07
20 Записник са 20. седнице Покрајинске изборне комисије 20.12.2023. 18:08
21 Записник са 21. седнице Покрајинске изборне комисије 21.12.2023. 19:00
22 Записник са 22. седнице Покрајинске изборне комисије 22.12.2023. 21:09
23 Записник са 23. седнице Покрајинске изборне комисије 30.12.2023. 20:07
24 Записник са 24. седнице Покрајинске изборне комисије 02.01.2024. 16:12
25 Записник са 25. седнице Покрајинске изборне комисије 18.01.2024. 11:59
26 Записник са 26. седнице Покрајинске изборне комисије 22.01.2024. 09:35
27 Записник са 27. седнице Покрајинске изборне комисије 24.01.2024. 20:46
28 Записник са 28. седнице Покрајинске изборне комисије 31.01.2024. 12:22
29 Записник са 29. седнице Покрајинске изборне комисије 04.03.2024. 11:10
30 Записник са 31. седнице Покрајинске изборне комисије 15.05.2024. 09:41