Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајинска изборна комисија

05.03.2024.

Саопштење са 30. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 30. седници, одржаној 1. марта 2024. године, разматрала и усвојила Информацију о исплати накнада, материјалних и других трошкова за спровођење избора  за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаним 17...

цео текст
30.01.2024.

Саопштење са 29. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 29. седници, одржаној 30. јануара 2024. године,  утврдила ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАНИМ 17. И 30...

цео текст
24.01.2024.

Саопштење са 28. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 28. седници, одржаној 24. јануара 2024. године, донела Решење о додели мандата кандидатима са изборних листа за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војво...

цео текст
19.01.2024.

Саопштење са 27. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 27. седници, одржаној 19. јануара 2024. године, разматрала и одлучивала о приговору подносиоца Изборне листе СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА-МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ -МАРИНИКА ТЕП...

цео текст
14.01.2024.

Саопштење са 26. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 26. седници, одржаној 14. јануара 2024. године, на основу збирних извештаја о резултатима гласања свих локалних  изборних комисија, на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 17...

цео текст
02.01.2024.

Саопштење са 25. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 25. седници, одржаној 02. јануара 2024. године, разматрала и одлучивала о приговорима које су поднели Мариника Тепић и Мирослав Алексић испред Коалиције СРБИЈА ПРОТИ...

цео текст

О Покрајинској изборној комисији

Покрајинска изборна комисија је орган за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Избор, начин рада, функционисање и послови које обавља Покрајинска изборна комисија уређени су Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 40/2023) и Пословником Покрајинске изборне комисије ("Сл. лист АП Војводине", бр. 47/2023).

детаљније