01.12.2023.

Саопштење са шеснаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 16. седници, одржаној 1. децембра 2023. године донела Oдлуку о утврђивању збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, на изборима расписаним за 17. децембар 2023. године.

Комисија је донела Oдлуку о облику и изгледу гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за  спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године.

 Комисија је донела Решење о именовању члана и заменика члана проширеног састава Покрајинске изборне комисије, на предлог који је поднела НАРОДНА СТРАНКА, као и Решење о именовању члана и заменика члана проширеног састава Покрајинске изборне комисије, на предлог који је поднела Коалиција ВОЈВОЂАНИ.

У наставку седнице, Комисија је донела Решење о именовању заменика члана Градске изборне комисије града Новог Сада,  у сталном саставу.