06.12.2023.

Саопштење са осамнаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 18. седници, одржаној 6. децембра 2023. године донела Oдлуку o одређивању координатора Покрајинске изборне комисије.

Поводом поднетих Пријава домаћих посматрача за посматрање рада органа за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаних за 17. децембар 2023. године, које су поднеле Црта и Грађани на стражи, Комисија је донела закључак којим је наложено подносиоцима Пријаве да уреде списак представника посматрача на Обрасцу АПВ –ДП-2.

У наставку седнице Комисија је одредила чланове односно заменике чланова који ће присуствовати уништавању гласачких листића који су технички вишак и материјала који је служио за припрему штампања за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаних за 17. децембар 2023. године, у штампарији ЈП „Службени гласник“.