30.01.2024.

Саопштење са 29. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 29. седници, одржаној 30. јануара 2024. године,  утврдила ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАНИМ 17. И 30. ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ, који у складу са чланом  23. став 1. тачка 21) Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", бр. 40/2023), подноси Скупштини.