17.12.2023.

Излазност бирача до 10 часова на територији АП Војводине 11,61%

Према подацима којима располаже Покрајинска изборна комисија, излазност бирача на бирачким местима у АП Војводини до 10 часова износи 11,61 одсто, саопштио је председник Покрајинске изборне комисије Рајко Маринковић на другој конференцији за медије.

На конференцији је речено и да Покрајинској изборној комисији до сада нису пријављене неправилности током процеса гласања на бирачким местима.

Наредне конференције за медије на којима ће бити саопштавани подаци о излазности бирача биће одржане у 15.30 и 20.30 часова.


17.12.2023.

Отворена сва бирачка места на територији АП Војводине

На првој данашњој конференцији за медије Покрајинске изборне комисије председник Покрајинске изборне комисије Рајко Маринковић саопштио је да су сва бирачка места на територији АП Војводине отворена у седам часова и да ће се гласање спроводити током читавог изборног дана, до 20 часова.

На конференцији је наглашено да је Покрајинска изборна комисија утврдила  да је коначан број бирача у АП Војводини 1.669.791, који ће моћи да искористе своје бирачко право на укупно 1776 бирачких места на територији АП Војводине.

 

Председник Покрајинске изборне комисије подсетио је и да је, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, Комисија за данашње изборе прогласила 13 изборних листа.

Прве податке о изласности бирача на бирачка места Покрајинска изборна комисија саопштиће на конференцији за медије у 10:30 часова, са подацима о излазности до 10 часова.


14.12.2023.

Саопштење са 20. седнице

Покрајинска изборна комисија је на 20. седници, одржаној 14. децембра 2023. године донела Одлуку о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године, који на дан 14. децембар 2023. године је 1.669.791.

Комисија је донела Одлуку o изменама Одлуке о одређивању координатора Покрајинске изборне комисије.

У наставку седнице, Комисија је утврдила динамику и начин обавештавања јавности о излазности бирача на дан гласања 17. децембра 2023. године као и начин доставе накнадних промена у Изводу из бирачког списка на основу Решења Министарства државне управе и локалне самоуправе, односно активности и задужења координатора Покрајинске изборне комисије на сам дан гласања.


08.12.2023.

Саопштење са деветнаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 19. седници, одржаној 08. децембра 2023. године издала Овлашћења односно акредитацију представницима посматрача Црта и Грађани на стражи, да прате рад Покрајинске изборне комисије, за време спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаних за 17. децембар 2023. године.

Комисија је донела Решење о именовању Гордане Божић за заменика члана Општинске Изборне комисије општине Сремски Карловци у сталном саставу.

У наставку седнице, координатори Комисије обавештени су о сатници и динамици поласка из Новог Сада и преузимања изборног материјала у штампарији ЈП „Службени гласник“ и предаје локалним изборним комисијама у седиштима управних  округа.


06.12.2023.

Саопштење са осамнаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 18. седници, одржаној 6. децембра 2023. године донела Oдлуку o одређивању координатора Покрајинске изборне комисије.

Поводом поднетих Пријава домаћих посматрача за посматрање рада органа за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаних за 17. децембар 2023. године, које су поднеле Црта и Грађани на стражи, Комисија је донела закључак којим је наложено подносиоцима Пријаве да уреде списак представника посматрача на Обрасцу АПВ –ДП-2.

У наставку седнице Комисија је одредила чланове односно заменике чланова који ће присуствовати уништавању гласачких листића који су технички вишак и материјала који је служио за припрему штампања за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаних за 17. децембар 2023. године, у штампарији ЈП „Службени гласник“.


05.12.2023.

У штампарији Службеног гласника почело штампање изборног материјала

У штампарији Службеног гласника у Београду данас, 5. децембра 2023. године,  је почело штампање изборног материјала за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписане за 17. децембар 2023. године.

Представници Покрајинске изборне комисије присуствовали су почетку штампања гласачких листића на којима ће бирачи гласати на изборима за посланике у Скупштину АП Војводине.

На раније одржаним седницама Покрајинске изборне комисије утврђен је број гласачких листића који износи 1.669.734, што је једнако утврђеном броју бирача у АП Војводини.

Гласачки листићи штампаће се са једном, две, три, четири или пет језичких варијанти, у зависности од тога који су језици и писма у службеној употреби у појединим општинама/градовима на територији Аутономне покрајине Војводине.

Гласачки листићи на којима ће бирачи гласати на изборима за посланике у Скупштину АП Војводине штампаће се на папиру сиве боје (PANTONE 5135U), а контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на папиру резедо боје (PANTONE 317U).


02.12.2023.

Саопштење са седамнаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 17. седници, одржаној 2. децембра 2023. године донела Одлуку o утврђивању укупног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године.

Комисија је донела Oдлуку о утврђивању броја гласачких листића и контролног листа за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године.

Комисија је донела Решење о именовању члана и заменика члана проширеног састава Покрајинске изборне комисије, на предлог који је поднела КОАЛИЦИЈА: МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - Српска странка Заветници - Српски покрет Двери.

У наставку седнице, Комисија је донела Закључак поводом прегледа извода из бирачког списка за бирачка места на територији Аутономне покрајине Војводине.


01.12.2023.

Обавештење о полагању изборног јемства

Обавештавамо вас да је код Покрајинског секретаријата за финансије, отворен подрачун за уплату средстава на име изборног јемства у готовом новцу са следећим обележјима:

· број подрачуна: 840-0000001062804-09

· назив подрачуна: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
-ИЗБОРНО ЈЕМСТВО -

· сврха: изборно јемство

·     позив на број одобрења: БРОЈ РЕШЕЊА ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

·     износ средстава изборног јемства износи: 1.062.707,69 динара

Изборно јемство може се положити и у облику:

· банкарске гаранције

· државне хартије од вредности или

· хипотеке за износ јемства на непокретној имовини лица које даје јемство

(напомена: потребно је доставити решење Службе за катастар непокретности  о упису хипотеке I реда у корист Аутономне покрајине Војводине)

 

Напомена: Средства обезбеђења и уплату средстава изборног јемства за коришћење средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање, потребно је доставити/уплатити Покрајинском секретаријату за финансије најкасније до 04.12.2023.године, ради омогућавања благовремене исплате средстава за дату намену. Покрајински секретаријат за финансије, Булевар Михајла Пупина 16, ПИБ:100715309, матични број: 08035059.

Све додатне информације у вези изборног јемства можете добити на телефон  021/487 42 78,   E-mail: goran.krsmanovic@vojvodina.gov.rs , контакт особа је Горан Крсмановић (спрат III, канцеларија 33) и на телефон 021/487 43 46, E-mail: dragica.rakovic@vojvodina.gov.rs , контакт особа је Драгица Раковић (спрат I, канцеларија 30a).


01.12.2023.

Саопштење са шеснаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 16. седници, одржаној 1. децембра 2023. године донела Oдлуку о утврђивању збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, на изборима расписаним за 17. децембар 2023. године.

Комисија је донела Oдлуку о облику и изгледу гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за  спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године.

 Комисија је донела Решење о именовању члана и заменика члана проширеног састава Покрајинске изборне комисије, на предлог који је поднела НАРОДНА СТРАНКА, као и Решење о именовању члана и заменика члана проширеног састава Покрајинске изборне комисије, на предлог који је поднела Коалиција ВОЈВОЂАНИ.

У наставку седнице, Комисија је донела Решење о именовању заменика члана Градске изборне комисије града Новог Сада,  у сталном саставу.


30.11.2023.

Саопштење са петнаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 15. седници, одржаној 30. новембра 2023. године донела Oдлуку о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године.

Комисија је донела Решење о именовању члана и заменика члана проширеног састава Покрајинске изборне комисије, на предлог Коалиције Србија против насиља.

Комисија је донела Решење о престанку функције Славици Куртиновић, заменику члана Градске изборне комисије града Новог Сада и Решење о престанку функције Јасмини Попов, заменику члана Општинске изборне комисије општине Сремски Карловци.страна 3 од 8