29.11.2023.

Саопштење са четрнаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 14. седници, одржаној 29. новембра 2023. године донела Решење о проглашењу Изборне листе Саша Радуловић (Доста је било - ДЈБ) - Борис Тадић ( Социјалдемократска странка - СДС) - Ана Пејић (Отете бебе) - Добро јутро Србијо, коју је за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписане за 17. децембар 2023. године, поднела Коалиција Доста је било (ДЈБ) - Социјалдемократска странка (СДС).

Комисија је донела и Решење о проглашењу Изборне листе ВОЈВОЂАНИ -  Лига социјалдемократа Војводине - ВОЈВОЂАНИ, Демократска заједница војвођанских Мађара, Заједно за Војводину – Бојан Костреш, коју је за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписане за 17. децембар 2023. године, поднела Коалицијa ВОЈВОЂАНИ.


28.11.2023.

Саопштење са тринаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 13. седници, одржаној 28. новембра 2023. године донела је УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА УВИД У ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ и УПУТСТВО О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА БИРАЧА НА ИНФОРМАЦИЈУ О ТОМЕ ДА ЛИ ЈЕ У ИЗВОДУ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА ЕВИДЕНТИРАНО ДА ЈЕ ГЛАСАО НА ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У наставку седнице Комисија је донела ОДЛУКУ О ОБРАСЦИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ РАСПИСАНИМ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Комисија је донела Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу на предлог подносиоца Изборне листе ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ВОЈВОДИНА МОРА ДРУГАЧИЈЕ.

Комисија је усвојила и ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ СА РЕПУБЛИЧКИМ ЗАВОДОМ ЗА СТАТИСТИКУ ПОВОДОМ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА и донела Одлуку којом овлашћује генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине за закључење Споразума.


27.11.2023.

Саопштење са дванаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на 12. седници, одржаној 27. новембра 2023. године донела Решење о проглашењу Изборне листе НАРОДНА СТРАНКА - СИГУРАН ИЗБОР. ОЗБИЉНИ ЉУДИ – ВУК ЈЕРЕМИЋ, СИНИША КОВАЧЕВИЋ, Др САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ, ЂОРЂЕ ВУКАДИНОВИЋ, коју је за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписане за 17. децембар 2023. године, поднела Народна странка.

Комисија је донела и Решење о проглашењу Изборне листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - Српска странка Заветници - Српски покрет Двери,  коју је за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписане за 17. децембар 2023. године, поднела КОАЛИЦИЈА: МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - Српска странка Заветници - Српски покрет Двери.

Комисија је такође донела и Закључак о отклањању недостатка Изборне листе ВОЈВОЂАНИ - Лига социјалдемократа Војводине - ВОЈВОЂАНИ, Демократска заједница војвођанских Мађара, Заједно за Војводину – Бојан Костреш као и Закључак о отклањању недостатака Изборне листе Саша Радуловић (Доста је било - ДЈБ) - Борис Тадић ( Социјалдемократска странка-СДС) - Ана Пејић (Отете бебе) - Добро јутро Србијо, подносиоцима изборних листа кандидата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, за изборе расписане за 17. децембар 2023. године.

Комисија је донела и План набавки Покрајинске изборне комисије за 2023. годину на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

 


26.11.2023.

Предата Изборна листа Коалиције Доста је било (ДЈБ) - Социјалдемократска странка (СДС)

Покрајинска изборна комисија примила је 26. новембра 2023. године, у 21:10 часова Изборну листу Саша Радуловић (Доста је било - ДЈБ) – Борис Тадић (Социјалдемократска странка - СДС) – Ана Пејић (Отете бебе) – Добро јутро Србијо, коју је предала Коалиција Доста је било (ДЈБ) - Социјалдемократска странка (СДС), а коју је подржало 4402 бирача.

 

Покрајинска изборна комисија је дужна да донесе одлуку о проглашењу изборних листа у року од 48 часова од њиховог подношења.


26.11.2023.

Покрајинска изборна комисија примила две изборне листе

Покрајинска изборна комисија примила је 26. новембра 2023. године, у 17:15 часова Изборну листу ВОЈВОЂАНИ – Лига социјалдемократа Војводине – ВОЈВОЂАНИ, Демократска заједница војвођанских Мађара, Заједно за Војводину – Бојан Костреш, коју је предала  Коалиција ВОЈВОЂАНИ, а коју је подржало 4735 бирача.

 

Покрајинска изборна комисија примила је истог дана, у 17:45 часова Изборну листу  МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ – НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ – ДРЖАВОТВОРНА СНАГА – Српска странка Заветници – Српски покрет Двери, коју је поднела КОАЛИЦИЈА:  МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ – НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ – ДРЖАВОТВОРНА СНАГА – Српска странка Заветници – Српски покрет Двери, а коју је подржало 4348 бирача.

 

Покрајинска изборна комисија је дужна да донесе одлуку о проглашењу изборних листа у року од 48 часова од њиховог подношења. ​


26.11.2023.

Предата изборна листа НАРОДНЕ СТРАНКЕ

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 26. новембра 2023. године, у 12:10 часова Изборну листу НАРОДНА СТРАНКА – СИГУРАН ИЗБОР.ОЗБИЉНИ ЉУДИ – ВУК ЈЕРЕМИЋ, СИНИША КОВАЧЕВИЋ, Др САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ, ЂОРЂЕ ВУКАДИНОВИЋ, коју је поднела НАРОДНА СТРАНКА, а коју је подржало 4678 бирача.

 

Покрајинска изборна комисија је дужна да донесе одлуку о проглашењу изборне листе у року од 48 часова од њеног подношења. 


26.11.2023.

Саопштење са једанаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је на једанаестој седници, одржаној 26. новембра 2023. године донела Решење о проглашењу Изборне листе TOMISLAV ŽIGMANOV – UJEDINJENI ZA PRAVDU – DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI, USAME ZUKORLIĆ– STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA / ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ – ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ, УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – БОШЊАЦИ САНЏАКА, коју је за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписане за 17. децембар 2023. године, поднела Koalicija Tomislav Žigmanov – Ujedinjeni za pravdu – DSHV – SPP / Коалиција Томислав Жигманов – Уједињени за правду – ДСХВ – СПП и утврдила да Изборна листа има положај изборне листе националне мањине.

Комисија је донела Решење о проглашењу Изборне листе ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ –ВОЈВОДИНА МОРА ДРУГАЧИЈЕ, коју је поднела ГРУПА ГРАЂАНА ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – МОРА ДРУГАЧИЈЕ.


25.11.2023.

Предата изборна листа ГРУПЕ ГРАЂАНА ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – МОРА ДРУГАЧИЈЕ

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 25. новембра 2023. године, у 17:35 часова Изборну листу ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ВОЈВОДИНА МОРА ДРУГАЧИЈЕ коју је поднела Група грађана ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – МОРА ДРУГАЧИЈЕ, а коју је подржало 4560 бирача.

 

Покрајинска изборна комисија је дужна да донесе одлуку о проглашењу изборне листе у року од 48 часова од њеног подношења.


25.11.2023.

Саопштење са десете седнице

Покрајинска изборна комисија је на десетој  седници, одржаној 25. новембра 2023. године донела Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу на предлог подносиоца Изборне листе ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА за СРБИЈУ – НАДА за ВОЈВОДИНУ –  Српска коалиција НАДА – Национално демократска алтернатива – Нова Демократска странка Србије (Нови ДСС) – Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) – Војислав Михаиловић.

 

Комисија је донела Решење престанку функције заменику члана изборне Комисије општине Стара Пазова у сталном саставу и Решење о именовању заменика члана изборне Комисије општине Стара Пазова у сталном саставу.


24.11.2023.

Предата изборна листа Коалиције Томислав Жигманов - Уједињени за правду - ДСХВ - СПП

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 24. новембра 2023. године, у 20.30 часова Изборну листу TOMISLAV ŽIGMANOV - UJEDINJENI ZA PRAVDU - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI, USAME ZUKORLIĆ - STRANKA PRAVDE I POMIRENJA - BOŠNJACI SANDŽAKA/ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ - УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ - ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ, УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ - СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА - БОШЊАЦИ САНЏАКА, коју је поднела Koalicija Tomislav Žigmanov -  Ujedinjeni za pravdu - DSHV - SPP/Коалиција Томислав Жигманов -  Уједињени за правду - ДСХВ - СПП, а коју је подржало 2117 бирача.

Поднет је и предлог да се Изборној листи TOMISLAV ŽIGMANOV - UJEDINJENI ZA PRAVDU - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI, USAME ZUKORLIĆ - STRANKA PRAVDE I POMIRENJA - BOŠNJACI SANDŽAKA/ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ - УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ - ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ, УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ - СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА - БОШЊАЦИ САНЏАКА утврди положај изборне листе националне мањине – националне заједнице.

Покрајинска изборна комисија је дужна да донесе одлуку о проглашењу изборне листе у року од 48 часова од њеног подношења. ​страна 4 од 8