17.11.2023.

Предата изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ - ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 17. новембра 2023. године у 18.00 часова Изборну листу ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ, коју је поднела Коалиција: Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија, а подржало је 5932 бирача.

Покрајинска изборна комисија је дужна да донесе одлуку о изборној листи у року од 48 часова од њеног подношења. 


17.11.2023.

Саопштење са четврте седнице

Покрајинска изборна комисија је на седници, одржаној 17. новембра 2023. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Војводина не сме да стане коју је, за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписане за 17. децембар 2023. године, поднела Коалиција: Александар Вучић – Војводина не сме да стане.

У наставку седнице, Покрајинска изборна комисија је донела Решење о именовању члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу на предлог подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Војводина не сме да стане.

Покрајинска изборна комисија је донела и Одлуку о обрасцима за подношење пријава за посматрање рада органа за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаних за 17. децембар 2023. године.

Комисија је на седници усвојила предлог председавајућег који је предложио да приликом подношења изборне листе националне мањине, подносилац изборне листе уз предлог достави и Мишљење националног савета  националне мањине чији је припадник, како би Комисија приликом одлучивања могла да утврди да је основни циљ њеног подношења представљање и заступање  интереса  те националне  мањине, односно да отклони сумњу да ли је Изборна листа сачињена у циљу злоупотреба права и остваривања повлашћеног положаја на кандидовање под привилегованим условима. Уколико подносилац изборне листе не достави Мишљење, Комисија ће га затражити од Националног савета, за сваког подносиоца изборне листе националне мањине. 


16.11.2023.

Предата Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Војводина не сме да стане

Покрајинска изборна комисија примила је данас, 16. новембра 2023. године, у 20.45 часова Изборну листу АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Војводина не сме да стане, коју је поднела Коалиција: Александар Вучић – Војводина не сме да стане, а коју је подржало 7079 бирача.

Покрајинска изборна комисија је дужна да донесе одлуку о проглашењу изборне листе у року од 48 часова од њеног подношења. 


16.11.2023.

Саопштење са треће седнице

 Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 16. новембра 2023. године, донела:

- Одлуку о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине за изборе расписане за 17. децембар 2023. године
- Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 17. децембар 2023. године;
- Одлуку о утврђивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 17. децембар 2023. године.

Гласачки листићи за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 17. децембар 2023. године, штампаће се на папиру сиве боје (Pantone 5135U).

Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на папиру резедо боје (Pantone 317U).


16.11.2023.

Информација за медије

Председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине Момо Чолаковић расписао је дана 16. новембра 2023. године изборе за посланике у Скупштину АП Војводине, који ће се одржати у недељу, 17. децембра 2023. године.

Покрајинска изборна комисија, локалне изборне комисије и бирачки одбори су органи за спровођење избора за посланике у Скупштину АП Војводине.

Седиште Покрајинске изборне комисије је у згради Скупштине АП Војводине у Новом Саду, у улици Владике Платона 1, службени улаз из Бановинског пролаза.

Покрајинска изборна комисија радиће свакодневно од 08 до 20 часова, а по потреби, уз најаву подносилаца изборне листе, пријем изборних листа вршиће се и у другим терминима.

Подносиоци изборних листа морају благовремено најавити време за подношење изборне листе Покрајинској изборној комисији на бројеве телефона:

021/456-010, 021/487-4143, 021/457-811, 021/487-4101

Саопштења са седница Покрајинске изборне комисије, као и друге важне информације о спровођењу избора за посланике у Скупштини АП Војводине, доступни су на интернет презентацији:

www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs

Е-mail: pik@skupstinavojvodinе.gov.rs


15.11.2023.

Саопштење са друге седнице

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 14. новембра 2023. године, донела Пословник Покрајинске изборне комисије.


10.11.2023.

Саопштење са прве седницe

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 9. новембра 2023. године, донела Одлуку о образовању радних група Покрајинске изборне комисије.

 

03.11.2023.

Саопштење са једанаесте седнице

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 02. новембра 2023. године, ради попуне упражњеног посланичког места, доделила мандат за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине кандидату ШНEЈДЕР - ШАРА ИЛДИКО, рођеној 1977. године,  дипл. економиста  из Будисаве, са  Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор.  


27.10.2023.

Саопштење са десете седнице

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 23. октобра 2023. године, утврдила План потребних средстава Покрајинске изборне комисије за 2024. годину и доставила генералном секретару Скупштинe Аутономне покрајине Војводине, на надлежан поступак, ради припреме скупштинског буџета за 2024. годину.


16.10.2023.

Саопштење са девете седнице

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 16. октобра 2023. године, утврдила План потребних средстава Покрајинске изборне комисије за 2023. годину и доставила генералном секретару Скупштинe Аутономне покрајине Војводине, на надлежан поступак, ради припреме ребаланса скупштинског буџета за 2023. годину.  страна 6 од 8

Сајт израдила Служба Скупштине АП Војводине

2023 Покрајинска изборна комисија