Избори мај 2008. године - резултати по пропорционалном изборном систему

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ" број 12/2004,20/2008,5/2009 и18/2009-промена назива акта), по пропорционалном изборном систему у Покрајини, као једној изборној јединици, бира се 60 посланика на основу листе политичке странке (страначка изборна листа), коалиције политичких странака (коалициона изборна листа) или групе грађана (изборна листа групе грађана).

Свакој изборној листи припада број мандата који је сразмеран броју добијених гласова. Покрајинска изборна комисија утврђује број мандата који припада свакој изборној листи, а у расподели мандата учествују изборне листе које су добиле најмање 5% гласова од укупног броја гласова бирача који су гласали.

Политичке странке националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина учествују у расподели мандата и кад су добиле мање од 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали.

Мандати се расподељују тако што се укупан број гласова који је добила свака поједина изборна листа подели бројевима од један до закључно са бројем 60. Добијени количници разврставају се по величини а у обзир се узима 60 највећих количника. Свака изборна листа добија онолико мандата колико тих количника на њу отпада.

Изборној листи се додељује 1/3 добијених мандата кандидатима по њиховом редоследу на листи, а подносилац изборне листе, најкасније у року од 5 дана од дана утврђивања резултата избора, доставља Покрајинској изборној комисији податке о томе којим кандидатима са изборне листе се додељује преостале 2/3 добијених посланичких мандата, при чему се сваки четврти од преосталих мандата обавезно додељује кандидатима са листе који су припадници мање заступљеног пола на листи.

Преглед резултата гласања за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, по пропорционалном изборном систему, по изборним јединицама:

1 АДА

Гласало бирача: 10.320

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

4054

39,28%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

678

6,57%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

231

2,24%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

830

8,04%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

190

1,84%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

125

1,21%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

3914

37,93%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

33

0,32%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

72

0,70%

2 АЛИБУНАР

Гласало бирача: 11.934

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

5184

43,44%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

949

7,95%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

580

4,86%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

3155

26,44%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

449

3,76%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

917

7,68%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

49

0,41%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

109

0,91%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

112

0,94%

3 АПАТИН

Гласало бирача: 16.217

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

4943

30,48%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

963

5,94%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

443

2,73%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

5348

32,98%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

2205

13,60%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

477

2,94%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

1147

7,07%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

153

0,94%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

86

0,53%

4 БАЧ

Гласало бирача: 9.055

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

3644

40,24%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

800

8,83%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

379

4,19%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

2884

31,85%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

522

5,76%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

400

4,42%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

56

0,62%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

78

0,86%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

50

0,55%

5 БАЧКА ПАЛАНКА

Гласало бирача: 30.074

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

9598

31,91%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

2098

6,98%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1011

3,36%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

11170

37,14%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

2558

8,51%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1793

5,96%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

116

0,39%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

537

1,79%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

206

0,68%

6 БАЧКА ТОПОЛА

Гласало бирача: 19.999

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

4986

24,93%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

2434

12,17%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

786

3,93%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

3372

16,86%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

642

3,21%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

655

3,28%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

6498

32,49%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

99

0,50%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

127

0,64%

 

7 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Гласало бирача: 7.825

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

4137

52,87%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1419

18,13%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

450

5,75%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

1071

13,69%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

242

3,09%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

182

2,33%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

9

0,12%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

84

1,08%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

85

1,09%

8 БЕЛА ЦРКВА

Гласало бирача: 10.024

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

3515

35,07%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1021

10,19%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

561

5,60%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

2708

27,02%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

655

6,53%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

863

8,61%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

45

0,45%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

126

1,26%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

108

1,08%

9 БЕОЧИН

Гласало бирача: 9.005

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

3050

33,87%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

659

7,32%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

252

2,80%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

2673

29,68%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

727

8,07%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

716

7,95%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

17

0,19%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

384

4,26%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

66

0,73%

10 БЕЧЕЈ

Гласало бирача: 21.481

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

5382

25,05%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1478

6,88%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

828

3,85%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

4824

22,46%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

742

3,45%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

574

2,67%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

6600

30,72%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

339

1,58%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

116

0,54%

11 ВРБАС

Гласало бирача: 22.830

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

7085

31,03%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1175

5,15%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1021

4,47%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

8374

36,68%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

2320

10,16%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1371

6,01%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

285

1,25%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

387

1,70%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

146

0,64%

12 ВРШАЦ

Гласало бирача: 27.695

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

11808

42,64%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

2597

9,38%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1347

4,86%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

6895

24,90%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

2314

8,36%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1455

5,25%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

249

0,90%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

282

1,02%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

238

0,86%

13 ЖАБАЉ

Гласало бирача: 11.413

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

3072

26,92%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

823

7,21%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

366

3,21%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

4920

43,11%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

692

6,06%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

496

4,35%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

30

0,26%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

316

2,77%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

181

1,59%

14 ЖИТИШТЕ

Гласало бирача: 10.873

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

3016

27,74%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

974

8,96%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

360

3,31%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

2477

22,78%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1189

10,94%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1388

12,77%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

958

8,81%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

71

0,65%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

53

0,49%

15, 16, 17 ЗРЕЊАНИН I, II и III

Гласало бирача: 66.901

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

23937

35,78%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

7271

10,87%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

3311

4,95%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

20671

30,90%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

3226

4,82%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

3613

5,40%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

2370

3,54%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

727

1,09%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

273

0,41%

18 ИНЂИЈA

Гласало бирача: 26.584

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

8798

33,10%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1222

4,60%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

728

2,74%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

10338

38,89%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1788

6,73%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1938

7,29%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

137

0,52%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

437

1,64%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

123

0,46%

19 ИРИГ

Гласало бирача: 6.072

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

1607

26,47%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

749

12,34%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

280

4,61%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

2045

33,68%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

443

7,30%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

308

5,07%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

173

2,85%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

101

1,66%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

50

0,82%

20 КАЊИЖА

Гласало бирача: 16.197

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

5438

33,57%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1251

7,72%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

558

3,45%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

735

4,54%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

155

0,96%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

187

1,15%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

7292

45,02%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

47

0,29%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

78

0,48%

21 КИКИНДА I

Гласало бирача: 15.601

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

4569

29,29%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

920

5,90%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

710

4,55%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

6005

38,49%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1235

7,92%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

795

5,10%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

562

3,60%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

128

0,82%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

99

0,64%

22 КИКИНДА II

Гласало бирача: 18.497

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

6700

36,22%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1882

10,18%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

955

5,16%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

5693

30,78%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

852

4,61%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

661

3,57%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

955

5,16%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

175

0,95%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

102

0,55%

23 КОВАЧИЦА

Гласало бирача: 13.151

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

6379

48,51%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1858

14,13%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

666

5,06%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

2445

18,59%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

422

3,21%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

311

2,36%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

407

3,09%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

134

1,02%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

141

1,07%

24 КОВИН

Гласало бирача: 16.492

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

6076

36,84%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

899

5,45%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

825

5,00%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

5056

30,66%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1098

6,66%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1325

8,03%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

349

2,12%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

137

0,83%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

99

0,60%

25 КУЛА

Гласало бирача: 23.987

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

8277

34,51%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1608

6,70%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1017

4,24%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

8629

35,97%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1379

5,75%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1245

5,19%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

779

3,25%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

307

1,28%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

208

0,87%

26 МАЛИ ИЂОШ

Гласало бирача: 6.361

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

1518

23,86%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

452

7,11%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

274

4,31%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

1224

19,24%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

376

5,91%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

187

2,94%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

2115

33,25%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

62

0,97%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

30

0,47%

27 НОВА ЦРЊА

Гласало бирача: 6.617

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

2075

31,36%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

242

3,66%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

374

5,65%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

1965

29,70%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

549

8,30%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

371

5,61%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

753

11,38%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

31

0,47%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

25

0,38%

28 НОВИ БЕЧЕЈ

Гласало бирача: 13.203

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

3390

25,68%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1168

8,85%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1530

11,59%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

3999

30,29%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

702

5,32%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

492

3,73%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

1039

7,87%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

156

1,18%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

309

2,34%

29 НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Гласало бирача: 6.597

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

2217

33,61%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

352

5,34%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

209

3,17%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

1819

27,57%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

342

5,18%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

342

5,18%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

909

13,78%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

59

0,89%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

40

0,61%

30 НОВИ САД I

Гласало бирача: 26.146

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

6194

23,69%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1386

5,30%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

624

2,39%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

12301

47,05%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1728

6,61%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1911

7,31%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

89

0,34%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1157

4,43%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

101

0,39%

31 НОВИ САД II

Гласало бирача: 25.907

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

9385

36,23%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

3731

14,40%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1360

5,25%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

5506

21,25%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1115

4,30%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1300

5,02%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

1232

4,76%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1724

6,65%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

109

0,42%

32 НОВИ САД III

Гласало бирача: 23.891

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

8352

34,96%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

3538

14,81%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1347

5,64%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

5615

23,50%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1094

4,58%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1567

6,56%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

233

0,98%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1529

6,40%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

205

0,86%

33 НОВИ САД IV

Гласало бирача: 24.727

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

8708

35,22%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

3491

14,12%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1233

4,99%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

5769

23,33%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1485

6,01%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1507

6,09%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

383

1,55%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1568

6,34%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

165

0,67%

34 НОВИ САД V

Гласало бирача: 26.740

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

9024

33,75%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

3173

11,87%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1177

4,40%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

7549

28,23%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1430

5,35%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1547

5,79%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

740

2,77%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1460

5,46%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

143

0,53%

35 НОВИ САД VI

Гласало бирача: 29.245

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

9878

33,78%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

3667

12,54%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1376

4,70%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

7926

27,10%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1721

5,88%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1628

5,57%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

427

1,46%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1941

6,64%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

151

0,52%

36 НОВИ САД VII

Гласало бирача: 21.714

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

5676

26,14%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1458

6,71%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

589

2,71%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

9223

42,47%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1525

7,02%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1343

6,18%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

154

0,71%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

1065

4,90%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

129

0,59%

37 ОПОВО

Гласало бирача: 5.538

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

1872

33,80%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

376

6,79%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

210

3,79%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

1909

34,47%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

365

6,59%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

390

7,04%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

27

0,49%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

64

1,16%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

43

0,78%

38 ОЏАЦИ

Гласало бирача: 16.632

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

4607

27,70%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

717

4,31%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

630

3,79%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

7005

42,12%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1383

8,32%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1240

7,46%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

443

2,66%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

168

1,01%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

98

0,59%

39 ПАНЧЕВО I

Гласало бирача: 18.404

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

7185

39,04%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1069

5,81%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1630

8,86%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

5004

27,19%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

820

4,46%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1342

7,29%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

81

0,44%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

305

1,66%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

114

0,62%

40 ПАНЧЕВО II

Гласало бирача: 20.055

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

7288

36,34%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

907

4,52%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1298

6,47%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

6658

33,20%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1014

5,06%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1313

6,55%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

182

0,91%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

242

1,21%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

128

0,64%

41 ПАНЧЕВО III

Гласало бирача: 14.113

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

4574

32,41%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

597

4,23%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

747

5,29%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

5169

36,63%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

583

4,13%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1378

9,76%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

38

0,27%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

131

0,93%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

108

0,77%

42 ПЕЋИНЦИ

Гласало бирача: 11.436

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

4406

38,53%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

292

2,55%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

497

4,35%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

4011

35,07%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

688

6,02%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

754

6,59%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

33

0,29%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

152

1,33%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

78

0,68%

43 ПЛАНДИШТЕ

Гласало бирача: 6.695

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

2294

34,26%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

614

9,17%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

239

3,57%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

1980

29,57%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

465

6,95%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

510

7,62%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

202

3,02%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

97

1,45%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

42

0,63%

44 РУМА

Гласало бирача: 28.227

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

9867

34,96%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1222

4,33%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1079

3,82%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

10313

36,54%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1691

5,99%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1915

6,78%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

76

0,27%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

389

1,38%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

145

0,51%

45 СЕНТА

Гласало бирача: 13.640

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

4723

34,63%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1228

9,00%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

438

3,21%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

749

5,49%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

212

1,55%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

222

1,63%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

5649

41,41%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

69

0,51%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

104

0,76%

46 СЕЧАЊ

Гласало бирача: 8.714

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

2897

33,25%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

763

8,76%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

545

6,25%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

2677

30,72%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

671

7,70%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

407

4,67%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

133

1,53%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

137

1,57%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

156

1,79%

47 СОМБОР I

Гласало бирача: 25.193

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

10296

40,87%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

2485

9,86%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1191

7,73%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

5807

23,05%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

745

2,96%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

969

3,85%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

2578

10,23%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

243

0,96%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

273

1,08%

48 СОМБОР II

Гласало бирача: 22.314

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

6364

28,52%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1003

4,49%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

778

3,49%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

9663

43,30%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1156

5,18%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1503

6,74%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

469

2,10%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

262

1,17%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

170

0,76%

49 СРБОБРАН

Гласало бирача: 9.064

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

2673

38,53%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

714

2,55%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

354

4,35%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

3013

35,07%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

480

6,02%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

266

6,59%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

945

0,29%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

158

1,33%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

146

0,68%

50 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Гласало бирача: 46.065

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

16004

34,74%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

2693

5,85%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1844

4,00%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

15523

33,70%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1998

4,34%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

5388

11,70%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

80

0,17%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

392

0,85%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

209

0,45%

51 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Гласало бирача: 4.859

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

1760

36,22%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

412

8,48%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

169

3,48%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

1641

33,77%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

269

5,54%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

307

6,32%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

25

0,51%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

148

3,05%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

10

0,21%

52 СТАРА ПАЗОВА

Гласало бирача: 31.896

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

10906

34,19%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1215

3,81%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

1168

3,66%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

12725

39,90%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1734

5,44%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1947

6,10%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

28

0,09%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

735

2,30%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

178

0,56%

53, 54, 55, 56 СУБОТИЦА I, II, III и IV

Гласало бирача: 82.925

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

30160

36,37%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

8739

10,54%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

3312

3,99%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

14205

17,13%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1590

1,92%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

2312

2,79%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

20109

24,25%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

474

0,57%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

235

0,28%

57 ТЕМЕРИН

Гласало бирача: 16.214

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

3500

21,59%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

611

3,77%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

328

2,02%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

5552

34,24%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

988

6,09%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

955

5,89%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

3250

20,04%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

355

2,19%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

292

1,80%

58 ТИТЕЛ

Гласало бирача: 8.654

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

2429

28,07%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

387

4,47%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

220

2,54%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

3900

45,07%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

668

7,72%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

501

5,79%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

98

1,13%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

135

1,56%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

26

0,30%

59 ЧОКА

Гласало бирача: 6.917

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

1725

24,94%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

672

9,72%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

145

2,10%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

1560

22,55%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

218

3,15%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

232

3,35%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

1835

26,53%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

132

1,91%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

143

2,07%

60 ШИД

Гласало бирача: 19.235

Р. бр

Изборна листа

Број гласова

%

1.

"ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ" – мр Бојан Пајтић

6996

36,37%

2.

" ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ–НЕНАД ЧАНАК" –Ненад Чанак

1551

8,06%

3.

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ

733

3,81%

4.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

6321

32,86%

5.

"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) "- Душан Бајатовић

1243

6,46%

6.

"ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-НОВА СРБИЈА-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА" – др Зоран Лончар

1407

7,31%

7.

"MAGYAR KOALÍCIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN,МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА-ИШТВАН ПАСТОР" - István Pásztor

38

0,20%

8.

ГРУПА ГРАЂАНА "МАЈА ГОЈКОВИЋ" – Маја Гојковић

206

1,07%

9.

"ВОЈВОДИНА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ–мр Игор Курјачки"- мр Игор Курјачки

72

0,37%