Избори мај 2008. године

Избори за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине одржани су 11. маја 2008. године и спроведени су у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ" број 12/2004,20/2008,5/2009 и 18/2009-промена назива акта) и Упутством о спровођењу Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 6/2008, 8/2008 и 10/2008 године).

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине бира се 120 посланика, и то 60 посланика по пропорционалном и 60 посланика по већинском изборном систему.

По пропорционалном изборном систему у Покрајини, као једној изборној јединици, бира се 60 посланика на основу листе политичке странке (страначка изборна листа), коалиције политичких странака (коалициона изборна листа) или групе грађана (изборна листа групе грађана).

По већинском изборном систему бира се 60 посланика између појединачно утврђених кандидата са листе кандидата у изборној јединици.

Резултати избора

Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине расписаних за 11. мај 2008. године

Укупни резултати избора расписаних за 11. мај 2008. године - већински изборни систем

Укупни резултати избора расписаних за 11. мај 2008. године - пропорционални изборни систем

Изборне листе