Документа

Бр. Назив документа Датум и време објаве Документ
1 Решење о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине 03.11.2023. 09:31
2 Извештај о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
3 Извештај о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
4 Извештај о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
5 Извештај о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
6 Извештај о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
7 Извештај о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
8 Извештај о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
9 Извештај о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
10 Извештај о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
11 Извештај о спроведеним изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 21. јуна и 1. јула 2020. године
12 Извештај о спроведеним изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 21. јуна и 1. јула 2020. године
13 Одлукa о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
14 Одлука о додели мандата кандидатима са изборних листа за изборе посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 21. јуна и 1. јула 2020. године
15 Извештај о коначним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаним 21. јуна и 01. јула 2020. године
16 Одлука о одређивању броја, боје и садржине гласачког листића за поновљено гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине 1. јула 2020. године
17 Одлука о одређивању броја, боје и садржине контролног листа за поновљено гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине 1. јула 2020. године
18 Решење о поновљеном гласању на бирачким местима по Решењу Покрајинске изборне комисије 102 Број: 013-101/2020-01, од 25. јуна 2020. године, за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
19 Решење о понављању гласања
20 Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини
21 Одлука о допунама Одлуке о одређивању координатора Покрајинске изборне комисије
22 Одлука о начину обавештавања Покрајинске изборне комисије о току гласања на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 21. јун 2020. године
23 Одлука о облику и изгледу гласачких листића
24 Решење о утврђивању збирне изборне листе
25 Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 21. јун 2020. године
26 Одлука о утврђивању укупног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини
27 Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године
28 Одлука о одређивању координатора Покрајинске изборне комисије
29 Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године
30 Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 21. јун 2020. године
31 Одлука о одређивању послова које обављају радна тела Републичке изборне комисије на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године
32 Одлука о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године
33 Упутство за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године („Службени лист АПВ“, број: 16/20 и 27/20) - пречишћен текст
34 Одлука о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 26. април 2020. године ("Сл. лист АП Војводине", бр. 27/2020)
35 Роковник за извршавање изборних радњи у поступку спровођења избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21. јуни 2020. године („Сл. лист АП Војводине", бр. 27/2020)
36 Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних 3. марта 2020. године ("Сл. лист АП Војводине", бр. 27/2020)
37 Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 26/2020)
38 Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине расписаних за 26. април 2020. године („Сл. лист АП Војводине", бр. 18/2020)
39 Одлука о поверавању послова бирачких одбора бирачким одборима који ће спроводити изборе за народне посланике, расписане за 26. април 2020 ("Сл. лист АП Војводине", бр. 18/2020)
40 Роковник за извршавање изборних радњи у поступку спровођења избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 26. април 2020. године („Сл. лист АП Војводине", бр. 16/2020)
41 Упутство за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 26. април 2020. године („Сл. лист АП Војводине", бр. 16/2020)
42 Одлука о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 15/2020 и 26/2020)
43 Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, који ће се одржати у 2020. години („Сл. лист АП Војводине“, бр. 14/2020)