20.10.2004.

Укупни резултати избора

Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 19. октобра 2004. године утврдила укупне резултате избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписане за 19. септембар 2004. године који се објављују у «Службеном листу АПВ».

На истој седници Покрајинска изборна комисија доделила је посланичке мандате кандидатима са изборних листа:

  • «Демократска странка – Борис Тадић»
  • Савез војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Szövetség – Kasza József
  • Српска радикална странка
  • «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» (Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјалдемократска унија)
  • Социјалистичка партија Србије
  • Демократска странка Србије – Војислав Коштуница и
  • Политички покрет «Снага Србије» Богољуб Карић

и позвала посланике да им уручи Уверења о избору за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Слободан Надрљански


12.10.2004.

Саопштење

Изборна комисија Изборне јединице 4. Бач, на седници одржаној 11. октобра 2004. године, донела је Решење о расписивању поновних избора на бирачким местима број 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24 и 26 за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему. Поновно гласање одржаће се 16. октобра 2004. године од 7,00 до 20,00 часова. Поновно гласање спровешће се по Листи кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, која је утврђена 24. септембра 2004. године.

11.10.2004.

Саопштење

На поновљеним изборима за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему, у изборној јединици 56 Суботица IV, на бирачким местима број 056, 057, 066 и 068, одржаним 10. октобра 2004. године, у други круг су прошли следећи кандидати:

1. Тот др Тивадар, кога је предложио Савез војвођанских Мађара, са освојених 4965 гласова и

2. Војнић Зелић Игор, кога је предложио Политички покрет «Снага Србије», са освојених 1921 гласоова.

Други круг гласања, у целој изборној јединици 56 Суботица IV, одржаће се 17. октобра 2004. године од 7,00 до 20,00 часова.


03.10.2004.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 18,00 часова утврдила је да је највећи проценат излазности забележен у Бачу где је гласало 50,46% бирача, док је најмања излазност у Бачкој Паланци 17,18%. Највећа излазност је у Северно - бачком округу 38,82%, док је најмања у Западно-бачком округу 22,66%. У Новом Саду просечна излазност је 37,47%, податак је од 18,00 часова. Просечна излазност на територији Аутономне Покрајине Војводине у 18,00 часова износи 29,74%.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 15,00 часова утврдила је да је највећи проценат излазности забележен у Бачу где је гласало 28,48% бирача, док је најмања излазност у Алибунару 8,00%. Највећа излазност је у Северно - бачком округу 22,43%, док је најмања у Јужно-банатском округу 14,98%. У Новом Саду просечна излазност је 22,16%, податак је од 15,00 часова. Просечна излазност на територији Аутономне Покрајине Војводине у 15,00 часова износи 17,95%.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 12,00 часова утврдила је да је највећи проценат излазности забележен у Бачкој Тополи где је гласало 18,00% бирача, док је најмања излазност у Алибунару 5,00%. Највећа излазност је у Северно - бачком округу 15,52%, док је најмања у Јужно-банатском округу 9,08%. У Новом Саду просечна излазност је 8,23%, податак је од 9,00 часова. Просечна излазност на територији Аутономне Покрајине Војводине у 12,00 часова износи 11,29%.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 9,00 часова утврдила је да је највећи проценат излазности забележен у Иригу где је гласало 10,00% бирача, док је најмања излазност у Бачкој Паланци 0,1%. Највећа излазност је у Северно - бачком округу 5,29%, док је најмања у Јужно - бачком округу 3,57%. У Новом Саду просечна излазност је 8,23%.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


21.09.2004.

Саопштење

На основу података обрађених до 11,00 часова, Покрајинска изборна комисија утврдила је привремене податке о резултатима избора за посланике у Скупштину АП Војводине по пропорционалном изборном систему на основу обрађених 1.493 (89.56%) бирачких места.


Подаци су следећи:


1. "Демократска странка–Борис Tадић" 111.953 (20.93%)
2. Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség - Kasza József 51.047 (9.54%)
3. Српска радикална странка – Томислав Николић 148.219 (27.70%)
4. "Заједно за Војводину – Ненад Чанак" (Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија) 50.130 (9.37%)
5. Г 17 Плус – Мирољуб Лабус 26.953 (5.04 %)
6. Социјалистичка партија Србије 33.239 (6.21%)
7. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница 36.490 (6.82%)
8. Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти Војводине, ОПОР - Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 11.541(2.16%)
9. Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић 37.347 (6.98%)
10. Нова Србија – Велимир Илић 8.162 (1.53%)

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


20.09.2004.

Саопштење

На основу података обрађених до 17,00 часова, Покрајинска изборна комисија утврдила је привремене податке о резултатима избора за посланике у Скупштину АП Војводине по пропорционалном изборном систему на основу обрађених 1.368 (82.06%) бирачких места.


Подаци су следећи:


1. "Демократска странка–Борис Tадић" 100.427 (21.67%)
2. Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség - Kasza József 45.432 (9.80%)
3. Српска радикална странка – Томислав Николић 134.587 (29.04%)
4. "Заједно за Војводину – Ненад Чанак" (Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија) 44.076 (9.51%)
5. Г 17 Плус – Мирољуб Лабус 24.506 (5.29%)
6. Социјалистичка партија Србије 29.442 (6.35%)
7. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница 33.269 (7.18%)
8. Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти Војводине, ОПОР - Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 10.644 (2.30%)
9. Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић 33.424 (7.21%)
10. Нова Србија – Велимир Илић 7.674 (1.66%)На основу података обрађених до 14,00 часова, Покрајинска изборна комисија утврдила је привремене податке о резултатима избора за посланике у Скупштину АП Војводине по пропорционалном изборном систему на основу обрађених 1.338 (80.26%) бирачких места.


Подаци су следећи:


1. "Демократска странка–Борис Tадић" 98.936 (21.89%)
2. Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség - Kasza József 41.480 (9.18%)
3. Српска радикална странка – Томислав Николић 132.616 (29.35%)
4. "Заједно за Војводину – Ненад Чанак" (Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија) 43.357 (9.59%)
5. Г 17 Плус – Мирољуб Лабус 23.468 (5.19%)
6. Социјалистичка партија Србије 29.539 (6.54%)
7. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница 31.827 (7.04%)
8. Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти Војводине, ОПОР - Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 10.649 (2.36%)
9. Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић 33.100 (7.32%)
10. Нова Србија – Велимир Илић 6.928 (1.53%)На основу података обрађених до 13,00 часова, Покрајинска изборна комисија утврдила је привремене податке о резултатима избора за посланике у Скупштину АП Војводине по пропорционалном изборном систему на основу обрађених 1.192 (71.51%) бирачких места.

Подаци су следећи:

1. "Демократска странка–Борис Tадић" 87.977 (21.68%)
2. Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség - Kasza József 40.047 (9.87%)
3. Српска радикална странка – Томислав Николић 120.321 (29.65%)
4. "Заједно за Војводину – Ненад Чанак" (Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија) 38.630 (9.52%)
5. Г 17 Плус – Мирољуб Лабус 21.504 (5.30%)
6. Социјалистичка партија Србије 25.177 (6.20%)
7. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница 27.999 (6.90%)
8. Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти Војводине, ОПОР - Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 9.435 (2.32%)
9. Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић 28.739 (7.08%)
10. Нова Србија – Велимир Илић 5.982 (1.47%)На основу података обрађених до 12,00 часова, Покрајинска изборна комисија утврдила је привремене податке о резултатима избора за посланике у Скупштину АП Војводине по пропорционалном изборном систему на основу обрађених 1.075 (64.49%) бирачких места.

Подаци су следећи:

1. "Демократска странка–Борис Tадић" 75.385 (21.13%)
2. Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség - Kasza József 39.242 (11.00%)
3. Српска радикална странка – Томислав Николић 106.492 (29.85%)
4. "Заједно за Војводину – Ненад Чанак" (Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија) 34.623 (9.71%)
5. Г 17 Плус – Мирољуб Лабус 18.761 (5.26%)
6. Социјалистичка партија Србије 21.603 (6.06%)
7. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница 23.979 (6.72%)
8. Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти Војводине, ОПОР - Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 8.232 (2.31%)
9. Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић 24.073 (6.75%)
10. Нова Србија – Велимир Илић 4.359 (1.22%)


 

На основу података обрађених до 11,00 часова, Покрајинска изборна комисија утврдила је привремене податке о резултатима избора за посланике у Скупштину АП Војводине по пропорционалном изборном систему на основу обрађених 824 (49.43%) бирачких места.

Подаци су следећи:

1. "Демократска странка–Борис Tадић" 61.355 (20.86%)
2. Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség - Kasza József 32.617 (11.09%)
3. Српска радикална странка – Томислав Николић 90.757 (30.86%)
4. "Заједно за Војводину – Ненад Чанак" (Војвођанска унија – Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански савез Србије и Социјадемократска унија) 27.699 (9.24%)
5. Г 17 Плус – Мирољуб Лабус 14.791 (5.03%)
6. Социјалистичка партија Србије 17.750 (6.04%)
7. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница 19.845 (6.75%)
8. Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти Војводине, ОПОР - Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић 6.659 (2.26%)
9. Политички покрет "Снага Србије" Богољуб Карић 19.431 (6.61%)
10. Нова Србија – Велимир Илић 3.194 (1.09%)


19.09.2004.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 19,45 часова утврдила је просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 33,24 процената. Највећи проценат излазности забележен је у Бачу где је до 19,00 часова гласало 52,52% бирача, док је најмања излазност у Алибунару и Панчеву од 20%. Највећа излазност је у Северно - бачком округу 40,49%, док је најмања у Западно - бачком округу 30%. У Новом Саду просечна излазност до 18,45 часова је 32,1% бирача.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 19,30 часова утврдила је просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 33,24 процената. Највећи проценат излазности забележен је у Бачу где је до 19,00 часова гласало 52,52% бирача, док је најмања излазност у Алибунару 17%, с тим што је податак од 17,00 часова. Највећа излазност је у Северно - бачком округу 40,49%, док је најмања у Западно - бачком округу 30%. У Новом Саду просечна излазност до 18,45 часова је 32,1% бирача.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 19,15 часова утврдила је просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 31,95 процената. Највећи проценат излазности забележен је у Бачу где је до 19,00 часова гласало 52,52% бирача, док је најмања излазност у Алибунару 17%, с тим што је податак од 17,00 часова. Највећа излазност је у Северно - бачком Округу 40,49%, док је најмања у Западно – бачком Округу 24,92%. У Новом Саду просечна излазност до 18,45 часова је 32,1% бирача.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 18,20 часова утврдила просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 23,47 процената. Највећи проценат излазности забележен је у Бачка Топола где је до 18,20 часова гласало 44,7% бирача, док је најмања излазност у Старој Пазови од 14%. Највећа излазност у Северно - бачком Округу је 36,25%, док је најмања у Западно – бачком Округу 18,57%. У Новом Саду просечна излазност до 18,00 часова је 32,1% бирача.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 18,00 часова утврдила просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 23,31 процената. Највећи проценат излазности забележен је у Бачка Топола где је до 18,00 часова гласало 44,7% бирача, док је најмања излазност у Старој Пазови од 14%. Највећа излазност у Северно - бачком Округу је 36,25%, док је најмања у Западно – бачком Округу 18,57%


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 17,30 часова утврдила просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 22,66 процената. Највећи проценат излазности забележен је у Пландишту где је до 17,30 часова гласало 40% бирача, док је најмања излазност у Старој Пазови од 14%. Највећа излазност у Северно - бачком Округу је 31,81%, док је најмања у Западно – бачком Округу 18,57%.


Покрајинска изборна комисија на основу података које су доставиле изборне комисије изборних јединица до 16,00 часова утврдила просечну излазност бирача на територији АП Војводине у износу од 18,91 процената. У 16,00 часова највећи проценат излазности забележен је у Бачкој Тополи где је до 15,00 часова гласало 30% бирача.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


15.09.2004.

Саопштење

Општински суд у Новом Саду одбио је 14. септембра 2004. године као неосновану жалбу на Решење Покрајинске изборне комисије о проглашењу збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, коју је поднео бирач Ђорђе Србуловић са групом бирача чланова СНП "Светозар Милетић" из Новог Сада. У исто време, подносилац жалбе упутио је Врховном суду Србије предлог да се поводом наведене жалбе, уместо Општинском суду у Новом Саду, надлежност делегира другом надлежном суду са територије другог округа. Врховни суд је овај предлог одбио.


На данашњој седници Покрајинске изборне комисије издато је службено овлашћење за праћење избора Удружењу грађана "Кров" из Суботице, а у проширени састав Покрајинске изборне комисије укључени су и представници Социјалистичке партије Србије.
16. септембра 2004. године, уз пратњу представника Министарства унутрашњих послова, изборни материјал за предстојеће покрајинске изборе биће дистрибуиран изборним комисијама изборних јединица.


Покрајинска изборна комисија још једном обавештава све заинтересоване да пријаву, односно захтев за праћење избора могу поднети домаћи и страни медији, представници домаћих невладиних организација, представници других држава и међународних невладиних организација. Рок за подношење пријаве, односно захтева за праћење избора истиче данас у 24,00 часа. Образац пријаве и захтева за праћење избора налази се на сајту Покрајинске изборне комисије www.izboriapv2004.info

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


14.09.2004.

Саопштење

Чланови Покрајинске изборне комисије задужени за праћење штампања изборног материјала нису констатовали пропусте у овој фази изборног поступка. У прописаним роковима, а најкасније 16. септембра 2004. године, материјал ће бити предат изборним комисијама изборних јединица.

На изборима за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 19. септембра 2004. године, по већинском изборном систему грађани ће бирати 60 посланика од укупно 471 кандидата у 60 изборних јединица.

По пропорционалном изборном систему бира се такође 60 посланика од укупно 600 кандидата са 10 изборних листa.

Службено овлашћење за праћење избора до сада је издато Посматрачкој мисији Европске уније и Београдској канцеларији Савета Европе. Захтев за праћење избора могу поднети домаћи и страни медији, представници домаћих невладиних организација, представници других држава и међународних невладиних организација. Рок за подношење захтева за праћење избора истиче у среду 15. септембра 2004. године у 24,00 часа. Образац захтева за праћење избора налази се на сајту Покрајинске изборне комисије www.izboriapv2004.info

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА


13.09.2004.

Саопштење

На основу тачке 2. и 3. Одлуке о накнадама за рад у органима за спровођење избора за посланике у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине број 013-60 од 27. августа 2004. године, Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 9. септембра 2004. године донела

З А К Љ У Ч А К

За изборе за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине који ће се одржати 19. септембра 2004. године Покрајинска изборна комисија обезбеђује и то:

1. На име једнократне накнаде за рад изборне комисије изборне јединице (стални и проширени састав), средства у укупном износу од 288.000,00 динара.
Појединачан износ накнаде за рад председника, члана и секретара изборне комисије изборне јединице и њихових заменика утврдиће изборна комисија изборне јединице својим актом.

2. На име једнократне накнаде за рад бирачког одбора (стални и проширени састав), средства у укупном износу од 23.000,00 динара
Појединачан износ накнаде за рад председника и члана бирачког одбора и њихових заменика утврдиће изборна комисија изборне јединице својим актом.

3. На име материјалних трошкова за спровођење избора, средства у износу од 2.000,00 динара по бирачком месту, изузев у изборној комисији изборне јединице Алибунар у којој се не спроводе локални избори 19. септембра 2004. године којој се средства обезбеђују у складу са Финансијским планом материјалних трошкова за спровођење избора за посланике у Скупштину АПВ општинске изборне комисије Алибунар број 013-6-3/04 од 2.9.2004. године.


Број: 013-116
Нови Сад, 9. септембар 2004. године

ПРЕДСЕДНК КОМИСИЈЕ
Слободан Надрљански, с.р.


страна 1 од 3