Документа

Бр. Назив документа Датум и време објаве Документ
1 Пријава за праћење избора
2 Подсетник за извршавање изборних радњи утврђених Oдлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист Аутономне Покрајине Војводине», број 12/04)
3 Одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
4 Одлука о изборним јединицама за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
5 Захтев за праћење избора
6 Службено овлашћење за праћење избора
7 Упутство о спровођењу Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
8 Препорука о не наплаћивању таксе за оверу потписа