25.01.2016.

Саопштење са 26. седнице

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 22. јануара 2016. године, образовала Радну групу за обављање припремних радњи у циљу одређивања предмета јавних набавки за потребе Покрајинске изборне комисије са задатком да утврди спецификацију изборног материјала за избор посланика у Скупштину АП Војводине и обави друге припремне радње у циљу одређивања предмета јавних набавки, те да о томе достави Извештај Покрајинској изборној комисији.

Комисија је, такође овластила Радну групу за нормативно – правне послове да сагледа потребу за изменама Пословника Покрајинске изборне комисије. 

 

07.12.2015.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија се на седници одржаној дана 03. децембра 2015. године упознала са предлогом трошкова за спровођења избора посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине у 2016. години и овластила Радну групу за материјално финансијске послове да сачини коначан предлог за трошкове спровођења избора посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине и предлог достави Генералном секретару Скупштине АП војводине, с обзиром да се средства за спровођење избора обезбеђују у делу Буџета Скупштине. 

Комисија је донела и Решење o измени Решења о именовању чланова Радне групе за материјално – финансијске послове, којим се Вања Ковачевич Каназир именује за члана Радне групе за материјално – финансијске послове и Решење о измени решења о именовању чланова Радне групе за нормативно – правне послове, којим се Милорад Гашић именује за члана Радне групе за нормативно – правне послове.

Сарадница Покрајинске изборне комисије, Биљана Чакан, представила је члановима нови изглед и садржај интернет презентације Покрајинске изборне комисије.

 

18.11.2014.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 18. новембра 2014. године доделила је мандат Ковач Тинде, рођеној 1967. године, дипомираном текстилном машинском инжењеру из Суботице, са Изборне листе VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - Pásztor István – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Ištvan Pastor, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 03. новембра 2014. године донела Одлуку о престанку мандата посланику Золтану Такачу, због поднете оставке.

Такође, Покрајинска изборна комисија је мандат доделила и Керестеш Дејану, рођеном 1971. године, пољопривредном техничару из Бачке Тополе, са Изборне листе ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 03. новембра 2014. године, констатовала престанак мандата Браниславу Богарошком због избора на функцију потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Извештаји о додели мандата достављен је Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата.


26.09.2014.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 25. септембра 2014. године, доделила мандат Кузмановић Радомиру, рођеном 1963. године, шумарски техничар  из Сомбора, Лугово-Шиђани 22, са коалиционе Изборне листе ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ: Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије – БК, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 23. септембра 2014. године донела Одлуку о престанку мандата посланику  Саши Тодоровићу, због поднете оставке.

Извештај о додели мандата  Кузмановић Радомиру, достављен је Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата.


16.06.2014.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 16. јуна 2014. године, доделила мандат Паћи Лајошу, рођеном 1958. године, дипломираном инжењеру мелиорације из Мола, са Изборне листе VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - Pásztor István – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Ištvan Pastor, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 22. маја 2014. године донела Одлуку о престанку мандата посланику Јухас Атили, због поднете оставке.

Извештај о додели мандата Паћи Лајошу, достављен је Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата.

 

15.04.2014.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 15. априла 2014. године, доделила мандате Зечевић Ивани, професору арапског језика, из Титела, Чавић Лазару, машинском техничару из Доњег Товарника и Лалић Николи, економисти из Бајмока, са Изборне листе Српска радикална странка – др Војислав Шешељ, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 04. априла 2014. године донела Одлуке о престанку мандата посланицима Стевици Деђанском, Маријани Четојевић и Саши Сантовцу, због поднетих оставки.

Извештај о додели мандата Зечевић Ивани, Чавић Лазару и Лалић Николи, достављен је Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата.


03.10.2013.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 03. октобра 2013. године, доделила мандат Драгани Милошевић, дипл. музичком извођачу-виолинисти из Новог Сада, са Изборне листе Покренимо Војводину-Томислав Николић:Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије-БК, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 26. септембра 2013. године донела Одлуку о престанку мандата посланику Игору Мировићу, због поднете оставке.

Извештај о додели мандата Драгани Милошевић достављен је Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата.


05.07.2013.

Саопштење

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 05. јула 2013. године, доделила мандат Кристини Менеши, кустосу историчару из Новог Сад, са Изборне листе Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак, након што је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 03. јула 2013. године донела Одлуку о престанку мандата посланику Даниелу Петровићу, због поднете оставке.

Извештај о додели мандата Кристини Менеши достављен је Скупштини АП Војводине, ради потврђивања мандата.


04.06.2013.

Саопштење

Мисија ОЕБС у Републици Србији, у оквиру програма демократске управе, спроводи пројекат израде студије „Административна правда у изборним споровима у Републици Србији“. На позив Мисије ОЕБС, у сврху реализације наведене пројектне активности, Покрајинска изборна комисија је одлучила да учествује у изради студије.

 

 

12.04.2013.

Међународна конференција „Лoкaлни избoри 2012 - Aнaлизa избoрнoг прoцeсa“

Милорад Гашић, секретар Скупштине АП Војводине, учествује на међународној конференцији пoд нaзивoм „Лoкaлни избoри 2012 - Aнaлизa избoрнoг прoцeсa“, која се одржава на Јахорини, у организацији Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.

 

На двoднeвној међународној кoнфeрeнциjи, која окупља oкo 150 учeсникa (члaнoве лoкaлних избoрних кoмисиja, прeдстaвнике пoлитичких пaртиja, изaбрaне звaничнике и гoсте из инoстрaнствa), Милорад Гашић, као стручњак за изборно право, који представља Републику Србију и Аутономну Покрајину Војводину, је одржао прeзeнтaциjу нa тeму „Пoлoжaj нaциoнaлних мaњинa у избoрнoм систeму Рeпубликe Србиje, сa пoсeбним oсвртoм нa лoкaлнe избoрe нa тeритoриjи AП Вojвoдинe кojи су oдржaни 2008. и 2012. гoдинe. 

 


страна 1 од 5