Документа

Бр. Назив документа Датум и време објаве Документ
1 Извештај о додели мандата за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине - Радомир Кузмановић
2 Извештај о додели мандата за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине - Лајош Паћи
3 Извештај о додели мандата за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
4 Решење о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновљеног гласања на допунским изборима у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, које ће се одржати 03. марта 2013. године
5 Извештај о резултатима допунских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран одржаних 17. фебруара 2013. године
6 Одлука о поверавању послова Изборној комисији Изборне јединице зa именовање бирачких одбора за спровођење допунских избора који ће се одржати 17. фебруара 2013. године
7 Решење о утврђивању броја контролних листова за спровођење поновљеног гласања на допунским изборима у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, које ће се одржати 03. марта 2013. године
8 Објашњење поводом Захтева Изборне комисије изборне јединице 17 Зрењанин III од 19. фебруара 2013. године
9 Одлукa о утврђивању коначног броја бирача за спровођење допунских избора у Изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013.године
10 Роковник за извршавање изборних радњи у поступку спровођења допунских избора за избор посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине расписаних за 17.фебруар 2013. године у Изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран
11 Одлука о именовању Изборне комисије Изборне јединице 3 Апатин
12 Одлука о именовању Изборне комисије Изборне јединице 17 Зрењанин III
13 Одлука о одређивању боје папира за штампање гласачког листића и контролног листa за гласање на допунским изборима расписаним за 17. фебруар 2013. године
14 Одлука о именовању Изборне комисије Изборне јединице 49 Србобран
15 Упутство за спровођење избора у 2012. години за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
16 Одлука о утврђивању укупног броја бирача за спровођење допунских избора у Изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013.године
17 Решење о утврђивању броја гласачких листића за спровођење допунских избора у Изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013. године
18 Решење о утврђивању броја контролних листова за спровођење допунских избора у Изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013. године
19 Објашњење поводом захтева Изборне комисије Изборне јединице 17 Зрењанин III од 1.фебруара 2013. године
20 Објашњење поводом захтева Изборне комисије Изборне јединице 49 Србобран број 013-25-2/2013
21 Објашњење поводом захтева Изборне комисије Изборне јединице 49 Србобран број 013-25-3/2013
22 Објашњење за примену члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине(„Службени лист АПВ“, бр.3/12-пречишћен текст)
23 Објашњење за примену члана 22. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине(„Службени лист АПВ“, бр.3/12-пречишћен текст)
24 Решење о бирачким местима за избор посланикa у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на допунским изборима у изборној јединици 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран
25 Објашњење за примену става 3. члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине(„Службени лист АПВ“, бр.3/12-пречишћен текст)
26 Објашњење за примену члана 30. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине(„Службени лист АПВ“, бр.3/12-пречишћен текст)
27 Правни став о примени става 3 члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у спровођењу допунских избора