Документа

Бр. Назив документа Датум и време објаве Документ
1 Извештај о додели мандата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине - Горан Латковић
2 Извештај о додели мандата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине - Јасмина Стевановић
3 Извештај о додели мандата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине - Марко Шијан
4 Извештај о додели мандата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине - Акош Елвеђи
5 Извештај о додели мандата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине - Марко Каранфиловић
6 Извештај о додели мандата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине - Саша Шућуровић
7 Одлука о легитимацији чланова Покрајинске изборне комисије
8 Извештај о додели мандата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине - Татијана Вујачић
9 Извештај о додели мандата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине - Јована Меденица, Славенко Унковић
10 Извештај о додели мандата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине - Драгана Ђурић Булатовић, Тихомир Стојаковић, Предраг Петровић
11 Извештај о додели мандата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине - Здравко Симић, Сретен Јовановић
12 Одлука о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
13 Одлука о додели мандата за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
14 Одлука о изменама Извештаја о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 24. априла 2016. године
15 Одлука о изменама Извештаја о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 24. априла 2016. године
16 Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 24. априла 2016. године
17 Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 24. априла 2016. године
18 Одлука о додели мандата кандидатима са изборних листа за изборе посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржаних 24. априла 2016. године
19 Решење о престанку права на чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије представницима подносилаца изборних листа за избор посланика у Скупштину АП Војводине одржаних 24. априла 2016. године
20 Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини
21 Решење о допуни решења о утврђивању збирне изборне листе
22 Решење о утврђивању збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године
23 Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 24. април 2016. године
24 Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године
25 Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године
26 Одлука о утврђивању укупног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини
27 Одлука о одређивању координатора Покрајинске изборне комисије
28 Одлука о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године
29 Одлука о поверавању послова бирачких одбора бирачким одборима образованим за изборе за народне посланике и изборе за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписанe за 24. април 2016. године
30 Одлука о одређивању послова које обављају радна тела Републичке изборне комисије на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године
31 Одлука о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
32 Упутство за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године
33 Роковник за извршавање изборних радњи у поступку спровођења избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године
34 Одлукa о одређивању боје гласачког листића и контролног листa за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, који ће се одржати у 2016.години